Aplikacja korzystająca z interfejsu ADO może nie działać poprawnie lub może wystąpić utrata danych, gdy aplikacja połączy się z programem SQL Server w systemie Windows Vista, Windows XP lub Windows Server 2008

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:
 • Aplikacja nawiązuje połączenie z jednym z następujących produktów:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2000
  • SQL Server Desktop Engine (nazywany również MSDE 2000)
 • Aplikacja używa do połączenia instrukcji SET NOCOUNT ON.
 • Aplikacja wstawia wiersz do tabeli zawierającej kolumnę tożsamości za pomocą kursora po stronie klienta interfejsu Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).
W odpowiedzi na kwerendę aplikacji dotyczącą wartości kolumny tożsamości nowo wstawionego wiersza zwracana jest niepoprawna wartość „0”. Gdy zostanie zwrócona taka wartość, aplikacja korzystająca z interfejsu ADO może nie działać poprawnie lub może wystąpić utrata danych. To, czy nastąpi usterka, czy utrata danych, zależy od sposobu, w jaki aplikacja obsługuje ten scenariusz.

Uwaga Ten problem występuje tylko w przypadku, gdy aplikacja korzysta z kursora po stronie klienta. Jeśli aplikacja korzysta z kursora po stronie serwera, problem nie występuje.

Ten problem dotyczy składników Microsoft Data Access Components (MDAC) następujących systemów operacyjnych Windows:
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i poprawką 940569
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2008

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
961451 POPRAWKA: Zwracanie niepoprawnej wartości w przypadku badania ostatnio wstawionej wartości tożsamości po wstawieniu za pomocą kursora po stronie klienta danych do tabeli z kolumną tożsamości w aplikacji z obiektami ActiveX Data Objects (j. ang.)
Uwaga Poprawka opisana w sekcji Rozwiązanie we wcześniejszej wersji tego artykułu została zastąpiona poprawką opisaną w artykule 961451.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Ten problem występuje, jeśli moduł Store Operations lub Headquarters systemu Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) jest używany w odpowiednim systemie operacyjnym Windows, który jest obsługiwany. Zaleca się zastosowanie tej poprawki, aby zapobiec wystąpieniu nieprawidłowych danych lub utracie danych.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

940569 Na komputerze z zainstalowanymi składnikami Microsoft Data Access Components 2.8 aplikacja otrzymuje niepoprawną wartość kolumny tożsamości z bazy danych programu SQL Server 2005 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 952287 — ostatni przegląd: 22.12.2009 — zmiana: 1

Opinia