PC Talk — Z pulpitu w systemie Windows Vista zniknął pasek języka?

blurb

W tej przykładowej rozmowie wyjaśniono, jak przywrócić na pulpicie pasek języka. Ten problem można rozwiązać, korzystając z okna dialogowego Usługi tekstowe i język wprowadzania.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-panic1.gif

Chcę zmienić tryb wprowadzania z języka polskiego na angielski, ale pasek języka, który znajdował się wcześniej w prawym dolnym rogu pulpitu, zniknął.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

Prawdopodobnie pasek języka został przypadkowo ukryty.

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.


Zostanie wyświetlony Panel sterowania. Kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.


Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe z kartą Klawiatury i języki. Kliknij pozycję Zmień klawiatury.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

Zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe Usługi tekstowe i język wprowadzania.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

Teraz kliknij kartę Pasek języka, kliknij pozycję Na wierzchu pulpitu, a następnie kliknij przycisk OK.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

Teraz pasek języka jest znowu widoczny na pulpicie. Dziękuję.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953163 — ostatni przegląd: 29.10.2014 — zmiana: 1

Opinia