Opis dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007 i dodatku SP2 dla pakietu Microsoft Office 2007 Language Pack

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007 oferuje klientom najnowsze aktualizacje pakietu Office 2007. Obejmuje on dwie główne kategorie poprawek:
 • Nieopublikowane wcześniej poprawki przeznaczone tylko dla tego dodatku Service Pack.
  • Oprócz ogólnych poprawek dla produktów są również dostępne poprawki z zakresu stabilności, wydajności i zabezpieczeń.
 • Wszystkie aktualizacje publiczne, aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje zbiorcze oraz poprawki opublikowane od lutego 2009.
Ponieważ dodatki Service Pack dla pakietu Office mają charakter zbiorczy, przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 nie trzeba instalować dodatku Service Pack 1. Dodatek Service Pack 2 obejmuje wszystkie poprawki zawarte w dodatku Service Pack 1.

Więcej informacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatki Service Pack

Ten dodatek Service Pack jest dostępny w Centrum pobierania Microsoft. Aby go pobrać, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Pełna lista wszystkich wydanych pakietów dodatków SP2 jest dostępna w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968170 Lista wszystkich pakietów dodatków Service Pack 2 dla pakietu Office System 2007 i dodatków Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 3.0

Omówienie ulepszeń uwzględnionych w dodatku Service Pack 2 (SP2)

Opis niektórych najważniejszych udoskonaleń uwzględnionych w dodatku SP2.

Microsoft Office Access

 • Umożliwienie eksportowania raportów do programu Microsoft Office Excel.
 • Obsługa pól not dotyczących adresów w kreatorze etykiet wysyłkowych.
 • Rozwiązanie problemów występujących w kreatorach danych importu, podczas drukowania raportów i wyświetlania ich podglądu, w makrach, przy integracji z programem Excel oraz w filtrach dat.
 • Aktualizacje dla pakietu Access Developer Extensions.

Microsoft Office Excel

 • Udoskonalenie mechanizmu tworzenia wykresów w programie Excel 2007. Dotyczy to lepszej zgodności z pakietem Office 2003, zwiększonej niezawodności i docelowych poprawek zwiększających wydajność.
 • Dodanie modelu obiektów wykresów do programów Word i PowerPoint.
 • Ulepszenie kształtów używanych w programie Excel. Dotyczy to lepszej zgodności z pakietem Office 2003 i docelowych poprawek zwiększających wydajność.
 • Udoskonalenie metody drukowania zawartości graficznej przez program Excel, zwłaszcza w przypadku drukowania za pomocą drukarek obsługujących język PCL.
 • Dodanie współczynników konwersji do dodatku Excel Euro Currency Tools dla liry maltańskiej i funta cypryjskiego.

Microsoft Office Groove

 • Udoskonalenie narzędzi formularzy programu Groove 2007. Dla użytkowników w innych krajach szczególnie istotną zmianą jest poprawiona interpretacja odstępów podczas grupowania cyfr w wartościach walut.
 • Ograniczenie liczby obszarów roboczych udostępniania plików do 64 w celu umożliwienia synchronizowania wszystkich obszarów roboczych. To ograniczenie dotyczy tylko dodawania nowych obszarów roboczych udostępniania plików. Jeśli istnieją już więcej niż 64 obszary robocze udostępniania plików, można z nich nadal korzystać.
 • Zoptymalizowana niezawodność synchronizacji.

Microsoft Office InfoPath

 • Ogólne poprawki dotyczące zabezpieczeń i stabilności w programie InfoPath 2007.
 • Ulepszona zgodność między formularzami programu InfoPath a innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak programy Groove i Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Ulepszenie działania synchronizacji z programem SharePoint. Pozwala to zmniejszyć obciążenie serwerów programu SharePoint i liczbę błędów synchronizacji.
 • Jeśli wcześniej ikona programu OneNote znikała z paska zadań, to teraz będzie ona wyświetlana w obszarze powiadomień. Ponadto tę ikonę można wyłączyć tylko w oknie dialogowym Opcje w programie OneNote.
 • Dodanie obsługi optycznego rozpoznawania znaków (OCR) dla języka japońskiego.

Microsoft Office Outlook

 • Poprawki zwiększające wydajność w następujących ogólnych obszarach dotyczących czasu reagowania:
  • Uruchamianie
   Usunięcie długich operacji z procesu początkowego uruchamiania.
  • Zamykanie
   Zapewnienie przewidywalności kończenia działania programu Outlook niezależnie od oczekujących działań.
  • Wyświetlanie i przełączanie folderów
   Ulepszenie renderowania widoków i przełączania folderów.
 • Ulepszenia dotyczące kalendarza
  Udoskonalenie podstawowych struktur danych oraz zwiększenie ogólnej niezawodności aktualizacji kalendarza.
 • Sprawdzanie plików danych
  Znaczące ograniczenie liczby sytuacji, w których jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie podczas uruchamiania programu Outlook:
  Plik danych nazwa_pliku nie został poprawnie zamknięty. Trwa sprawdzanie, czy w pliku nie występują problemy.
 • Niezawodność wyszukiwania
  Zwiększenie niezawodności wyszukiwania w przypadku używania dodatku SP2 z programem Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows w wersji 4.
 • Ulepszenia dotyczące usługi RSS (Really Simple Syndication)
  Mniejsza liczba zduplikowanych elementów.
 • Ulepszenia dotyczące modelu obiektów
  Dodanie wielu poprawek zasugerowanych przez klientów.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych ulepszeń oraz szczegółowe informacje dotyczące innych poprawek dla programu Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968774 Ulepszenia dla programu Outlook 2007 w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2007

Microsoft Office PowerPoint

 • Ulepszenie kontroli edytowania kształtów przy włączonym powiększeniu.
 • Szybsze ponowne zapisywanie plików.
 • Zwiększenie jakości obrazów zapisanych w formatach jpeg, png i gif.
 • Lepsza reprezentacja tekstu w przypadku starszych formatów programu PowerPoint.
 • Rozwiązanie wielu problemów specyficznych dla drukarek.
 • Lepsza zgodność z podglądem Eksploratora w systemie Windows Vista.
 • Pełniejsza integracja modelu obiektów wykresów programu Microsoft Office Excel.

Microsoft Office Publisher

 • Ulepszone drukowanie dwustronnych kart pocztowych i małych broszur.
 • Rozwiązanie problemów dotyczących podglądu wydruku, układu kodu HTML pogrupowanych obiektów w programie Internet Explorer 8, pozycji tabulatorów, poczty e-mail, biblioteki zawartości i modułu sprawdzania projektu.

Microsoft Office Word

 • Zwiększenie wierności plików wyjściowych w formatach pdf i xps.
 • Zwiększenie wydajności programu Outlook.
 • Pełniejsza integracja modelu obiektów wykresów programu Office Excel.

Zmiany dotyczące wielu produktów

Formaty plików
 • Obsługa formatu OpenDocument (ODF)
  Dodatek SP2 umożliwia otwieranie, edytowanie i zapisywanie dokumentów w formacie ODF w wersji 1.1 w programach Word, Excel i PowerPoint. Użytkownicy tych programów pakietu Office mogą teraz otwierać, edytować i zapisywać pliki w formatach plików tekstowych OpenDocument (*.odt), arkuszy kalkulacyjnych OpenDocument (*.ods) i prezentacji OpenDocument (*.odp).
 • Rozszerzalne formaty plików
  Rozszerzalne formaty plików programów Word, Excel i PowerPoint oferują teraz interfejs konwertera, który umożliwia korzystanie z niestandardowych formatów plików innych firm w tych programach pakietu Office. Deweloper może utworzyć konwerter dla plików z określonym rozszerzeniem. Kiedy ten konwerter zostanie zainstalowany na komputerze użytkownika, niestandardowy format pliku działa tak jak wbudowany format pliku. Użytkownicy mogą otwierać i zapisywać pliki w tym formacie za pomocą poleceń interfejsu użytkownika Otwórz i Zapisz. Format niestandardowy można nawet ustawić jako domyślny format pliku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
 • Wbudowana obsługa zapisywania w formacie PDF lub XPS
  Obsługa formatów PDF i XPS jest wbudowana w dodatek SP2 dla programów Word, Excel i PowerPoint. Użytkownicy nie muszą już pobierać osobnego dodatku.
Grafika pakietu Office
 • Zwiększona wydajność aplikacji w przypadku dużej liczby obiektów graficznych — zwłaszcza w programie Excel 2007.
 • Rozwiązanie wielu problemów dotyczących modelu obiektów. Te poprawki zapewniają lepszą zgodność z pakietem Office 2003, gdy model obiektów współdziała z obiektami graficznymi.
 • Zwiększenie wierności drukowania obiektów graficznych w wielu sytuacjach.
 • Nowa reprezentacja każdej grafiki SmartArt w dokumencie oparta na języku XML jest zapisywana razem z plikiem w celu zoptymalizowania współdziałania. Ta nowa funkcja opisuje właściwości wizualne grafiki SmartArt za pomocą standardowego znacznika DrawingML.
 • Ulepszenie funkcji edytowania punktów. Ta poprawka umożliwia bardziej precyzyjne edytowanie kształtów oraz lepsze współdziałanie z pakietem Office 2003.
Zabezpieczenia pakietu Office
 • Rozwiązanie problemu polegającego na tym, że dokumenty znajdujące się w zaufanych lokalizacjach są traktowane jak elementy niezaufane.
 • Ulepszenia dotyczące pewnych scenariuszy związanych z kryptografią lub szyfrowaniem.
 • Udostępnienie metody ignorowania wygaśnięcia sygnatur czasowych.
 • Ulepszone ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń w przypadku odwołania certyfikatu.
 • Zaktualizowany algorytm haseł zsynchronizowany z wymaganiami dotyczącymi zgodności dokumentów ze standardem ISO.
 • Udostępnienie modułu sprawdzania zgodności haseł ze standardem ISO-OOXML w programach Excel, PowerPoint i Word.
 • Bardziej inteligentne blokowanie makr szyfrowanych przez interfejs AVAPI.
Usuwanie dodatku Service Pack
 • Dodatek SP2 dla pakietu Microsoft Office 2007 to pierwszy dodatek Service Pack umożliwiający usuwanie aktualizacji klienckich za pomocą wiersza polecenia oraz narzędzia do odinstalowywania dodatku Microsoft Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2007. Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack jest dostępne jako osobny plik do pobrania.


  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego narzędzia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  954914 Narzędzie do odinstalowywania dodatku Microsoft Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2007

Edytor IME (Input Method Editor)
 • Ulepszenie działania edytora IME dla języka japońskiego. Obejmuje ono większą dokładność konwersji i udoskonaloną funkcję samodzielnego uczenia się.

Lista problemów, które rozwiązuje ten dodatek Service Pack, do pobrania

Dostępny jest skoroszyt z listą problemów, które rozwiązuje ten dodatek Service Pack.

Pobierz Pobierz teraz plik 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx.

Uwaga: ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Znane problemy i zmiany działania

Zainstalowanie tego dodatku Service Pack może spowodować występowanie następujących problemów:
 • Wywołania modelu obiektów tekstu wykresów nie działają w ciągu podrzędnym określonym przez parametry jako obiekt typu Znaki.

  BUG #: 838823 (Office12)
 • Polecenie ChartWizard programu Excel programowo zwraca niepoprawne wartości XValue dla niektórych serii po zmianie wartości XValue. Jednak właściwość ChartType działa poprawnie.

  BUG #: 839427 (Office12)
 • Po zastosowaniu dodatku SP2 może nie być dostępna opcja Wyślij do programu OneNote 2007. Ten problem można rozwiązać za pomocą operacji naprawy pakietu Office.

  BUG #: 836525 (Office12)
 • Załóżmy, że organizator spotkania wysyła do uczestnika wezwanie na spotkanie w programie Outlook za pomocą konta POP. Następnie uczestnik wysyła odpowiedź na wezwanie na spotkanie i wpisuje treść odpowiedzi. W takiej sytuacji organizator odbiera odpowiedź, ale wpisana treść może zostać utracona.

  BUG #: 810307 (Office12)
 • Załóżmy, że w programie PowerPoint zaznaczono tekst napisany w wielu językach. W takiej sytuacji dla zaznaczonego tekstu jest ustawiany język angielski (Stany Zjednoczone) zamiast pustego pola języka. Ustawiony język jest widoczny na pasku stanu (w dolnej części okna programu PowerPoint) i w oknie dialogowym Język.

  BUG #: 843803 (Office12)
 • 968767 Ustawienia osi wykresu w programie Excel 2007 mogą być niewłaściwe, jeśli obie osie są wyłączone i włączono automatyczne ustawienia osi

 • 948683 Nie można zmodyfikować wykresu wstawionego do programu PowerPoint 2007 za pomocą języka Microsoft Visual Basic for Application (VBA)

 • 968769 Program Groove 2007 z dodatkiem Service Pack 1 i wcześniejsze wersje programu Groove 2007 ulegają awarii po utworzeniu lub przyłączenia przez użytkownika wielu obszarów roboczych udostępniania plików

 • 968285 Po zainstalowaniu dodatku SP2 dla pakietu Office 2007 na komputerze klienckim z zainstalowanymi pewnymi plikami Pomocy dla programów pakietu Office 2007 dodatkowy wpis dotyczący dodatku SP2 może być niepoprawnie wyświetlany w aplecie Dodaj lub usuń programy

 • 968773 Kiedy program Outlook 2007 działa w trybie buforowanym, niektóre nowe wiadomości e-mail nie są widoczne

 • 968918 Zastosowanie dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2007 powoduje usunięcie przycisku Zmień strefę czasową kalendarza z okna dialogowego Strefa czasowa w programie Outlook 2007

 • 968776 Przesunięcie jednej z prowadnic rysowania na slajdzie w dokumencie programu PowerPoint 2007 powoduje jej zniknięcie

 • 968779 Podczas zapisywania dokumentu w formacie zaszyfrowanego pliku binarnego w programie Word 2007, Excel 2007 lub PowerPoint 2007 na komputerze z zainstalowanym dodatkiem SP2 dla pakietu Microsoft Office jest wyświetlany monit o przekonwertowanie dokumentu na format Open XML pakietu Office

 • 968781 Dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2007 udostępnia nowy moduł sprawdzania zgodności haseł ze standardem ISO-OOXML dla programów Excel 2007, PowerPoint 2007 i Word 2007

 • 968173 Znane problemy, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office i dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 3.0

Informacje techniczne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego dodatku Service Pack, łącznie z listą zawartych w nim plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970357 Szczegóły techniczne dotyczące dodatków Service Pack dla klienta pakietu Office System 2007

Właściwości

Identyfikator artykułu: 953195 — ostatni przegląd: 09.10.2011 — zmiana: 1

Opinia