Komunikat o błędzie wyświetlany po uaktualnieniu komputera z procesorem innym niż Intel do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 3: „STOP: 0x0000007E”

Symptomy

Ten artykuł dotyczy sytuacji, w której komputer z procesorem innym niż Intel jest uaktualniany do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Następnie komputer jest uruchamiany ponownie. Po wykonaniu tej czynności może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera.


Informacje techniczne:

*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Gdy jest włączone rozszerzenie adresu fizycznego (PAE, Physical Address Extension), może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
STOP 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Uwagi
 • Wyniki komunikatu o błędzie zatrzymania mogą różnić się w zależności od ustawień dotyczących awarii systemu na danym komputerze.
 • Informacje techniczne w komunikacie o błędzie zatrzymania mogą zawierać różne parametry umieszczone w nawiasach, zależnie od konfiguracji komputera. Jednak w przypadku wystąpienia tego problemu pierwszy parametr ma zawsze wartość „C0000005”.
 • Ten problem nie zawsze jest przyczyną wyświetlania komunikatów o błędzie zatrzymania 0x0000007E.

Przyczyna

Opisywany problem występuje, gdy obraz programu Sysprep zostanie utworzony na komputerze z procesorem Intel, a następnie wdrożony na komputerze, który nie korzysta z takiego procesora.

Na większości komputerów znajduje się obraz utworzony przez producenta za pomocą narzędzia Sysprep. Program Sysprep umożliwia producentowi komputera wygenerowanie obrazu, którego można używać na różnych komputerach.

Problem opisany w sekcji Symptomy może wystąpić, gdy oryginalny obraz programu Sysprep zawierający system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows XP z dodatkiem SP3 zostanie utworzony na komputerze z procesorem Intel, a następnie wdrożony na komputerze, który nie korzysta z takiego procesora.

W takiej konfiguracji może zostać podjęta próba załadowania sterownika procesora Intel (Intelppm.sys) po uaktualnieniu komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows XP z dodatkiem SP3. Przyczyną takiej sytuacji jest oddzielony klucz rejestru, będący pozostałością z oryginalnego obrazu programu Sysprep.

Aby uzyskać więcej informacji o nieobsługiwanych scenariuszach, w których obraz programu Sysprep jest wdrażany na komputerze docelowym z procesorem innego dostawcy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

828287 Nieobsługiwane scenariusze dotyczące programu Sysprep (j. ang.)
Uwaga Firma Microsoft nie obsługuje scenariuszy, w których program Sysprep jest używany do instalowania systemu operacyjnego z obrazu, jeśli obraz został utworzony za pomocą komputera z innym procesorem. Nie można na przykład wdrożyć obrazu programu Sysprep na komputerze z procesorem AMD, jeśli obraz został utworzony na komputerze z procesorem Intel.

Jak rozwiązać ten problem, jeśli wystąpi

Metoda 1

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej rejestru i przywracania go, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.

  Aby uzyskać więcej informacji o trybie awaryjnym w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Start, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 4, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom ponownie komputer.

Metoda 2

Aby obejść ten problem, uruchom konsolę odzyskiwania, korzystając z dysku CD systemu Windows XP. Następnie wybierz opcję odzyskiwania. Aby uruchomić konsolę odzyskiwania przy użyciu dysku startowego systemu Windows XP lub dysku CD systemu Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek. Możesz również włożyć dysk CD systemu Windows XP do stacji dysków CD. Następnie ponownie uruchom komputer.

  Uwaga Jeśli pojawi się monit, wybierz kliknięciem odpowiednie opcje wymagane do uruchomienia komputera przy użyciu stacji dysków CD.
 2. Gdy pojawi się ekran „Instalator — Zapraszamy!”, naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
 4. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora.

  Uwaga Jeśli hasło administratora jest puste, należy nacisnąć klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  disable intelppm
 6. Aby zamknąć konsolę odzyskiwania i uruchomić ponownie komputer, w wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak zapobiec temu problemowi i umożliwić udostępnienie dodatku SP3 dla systemu Windows XP w witrynie Windows Update

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (KB953356).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2 lub SP3.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów dotyczących błędów „Stop 0x0000007E”, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

330182 JAK: Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem karty wideo w trybie awaryjnym systemu Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obejścia tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

888372 Po uaktualnieniu do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 komputera z procesorem innym niż Intel wyświetla się następujący komunikat o błędzie „Stop 0x0000007E”
Aby uzyskać więcej informacji o czynnościach, które należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
950717 Kroki, które należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953356 — ostatni przegląd: 30.06.2009 — zmiana: 1

Opinia