Rozwiązywanie problemów z instalowaniem oprogramowania Intellipoint, IntelliType lub LifeCam

Symptomy

Podczas próby zainstalowania programu Microsoft IntelliPoint, Microsoft IntelliType Pro lub Microsoft LifeCam może zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:

 • Nie można kontynuować instalacji z powodu niewystarczającej ilości miejsca na dysku lub wystąpienia nieoczekiwanego błędu. Zwolnij niezbędną ilość miejsca na dysku i ponownie uruchom instalację. Aby uzyskać informacje o wymaganiach systemowych, sprawdź opakowanie produktu.
 • Błąd 1603. Wystąpił błąd krytyczny podczas instalacji.
 • Błąd instalacji

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione. Należy zalogować się do komputera jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.

Metoda 1. Usunięcie starszych wersji programu i zainstalowanie najnowszej wersji

Krok 1. Usunięcie programu z Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Na komputerze z systemem Windows XP skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  appwiz.cpl
  Na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję appwiz.cpl na liście Programy.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Sprawdź, czy na liście Aktualnie zainstalowane programy jest wymieniona jakaś już istniejąca wersja programu IntelliPoint, IntelliType Pro lub LifeCam.
 4. Jeśli tak, kliknij pozycję dotyczącą tego programu, a następnie kliknij pozycję Usuń. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć oprogramowanie.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer.

Krok 2. Pobranie i zainstalowanie najnowszych programów lub sterowników dla urządzenia sprzętowego

Uwaga Przed zainstalowaniem najnowszego oprogramowania należy się upewnić, że inne programy są zamknięte. W prawym dolnym rogu pulpitu należy klikać prawym przyciskiem myszy poszczególne ikony programów, aby je następnie wyłączyć lub zakończyć.

Program IntelliPoint, IntelliType Pro lub LifeCam można zainstalować, korzystając z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 2.

Metoda 2. Uruchomienie narzędzia Windows Installer CleanUp

Narzędzie Windows Installer CleanUp umożliwia usuwanie informacji o instalacji programów zainstalowanych przy użyciu Instalatora Windows.

Uwaga Narzędzie Windows Installer CleanUp nie umożliwia usuwania z komputera właściwych programów. Można jednak za jego pomocą usuwać pliki instalacyjne, tak aby można było zainstalować, odinstalować albo uaktualnić program. Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu i używaniu narzędzia Windows Installer CleanUp, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290301 Opis narzędzia Windows Installer CleanUp

Aby skorzystać z narzędzia Windows Installer CleanUp, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz narzędzie Windows Installer CleanUp z Centrum pobierania Microsoft:  Pobierz Pobierz teraz pakiet narzędzia Windows Installer CleanUp.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Installer CleanUp.
 3. Wybierz program do usunięcia, a następnie kliknij pozycję Usuń.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 5. Ponownie spróbuj zainstalować oprogramowanie.
Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 3.

Metoda 3. Sprawdzenie, czy usługa Instalator Windows ma ustawienie Automatyczny

 1. Windows Vista lub Windows 7

  Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Windows XP i wcześniejsze wersje

  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście Usługi kliknij dwukrotnie pozycję Instalator Windows.
 3. W oknie dialogowym Instalator Windows — właściwości kliknij pozycję Automatyczny na liście Typ uruchomienia.
 4. Kliknij przycisk Uruchom, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Ponownie uruchom instalację oprogramowania.
Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 4.

Metoda 4. Wykonanie czystego rozruchu w celu oczyszczenia folderu plików tymczasowych

Podczas normalnego uruchamiania systemu Windows niektóre programy są uruchamianie automatycznie i działają w tle. Do takich programów mogą należeć programy antywirusowe i programy systemowe. Mogą one zakłócać instalowanie produktu. Wykonanie czystego rozruchu przed rozpoczęciem instalacji pozwala zapobiec automatycznemu uruchomieniu tych programów. Aby wykonać czysty rozruch należy zastosować procedurę odpowiednią do używanej wersji systemu Windows.

Krok 1. Ponowne uruchomienie komputera przez wykonanie czystego rozruchu

Uwaga Aby móc wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.
 1. Otwórz konfigurację systemu.

  Windows Vista lub Windows 7
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start .
  2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg Konfiguracja systemu.
  3. Na liście Programy kliknij pozycję Konfiguracja systemu.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  Windows XP i wcześniejsze wersje
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij polecenie Uruchom.
  3. W polu Otwórz wpisz ciąg msconfig.
  4. Kliknij przycisk OK.


 2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne.
 3. Windows Vista lub Windows 7

  W obszarze Uruchamianie selektywne kliknij następujące pola wyboru, aby je wyczyścić:
  • Załaduj usługi systemowe
  • Załaduj elementy startowe
  • Użyj oryginalnej konfiguracji rozruchu
  Windows XP i wcześniejsze wersje

  W obszarze Uruchamianie selektywne kliknij następujące pola wyboru, aby je wyczyścić:
  • Przetwarzaj plik System.ini
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy startowe
 4. Kliknij kartę Usługi.
 5. Kliknij pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 2. Wyczyszczenie folderu plików tymczasowych

Aby wyczyścić folder plików tymczasowych, wykonaj następujące czynności:

Windows Vista lub Windows 7
 1. Na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg %temp% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Temp na liście Programy.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
 5. Spróbuj uruchomić program IntelliPoint, IntelliType Pro lub LifeCam. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy”, usuń program i zainstaluj go ponownie.
Windows XP i wcześniejsze wersje
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg %temp%, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
 5. Spróbuj uruchomić program IntelliPoint, IntelliType Pro lub LifeCam. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy”, usuń program i zainstaluj go ponownie.
Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 5.

Metoda 5.Odinstalowanie Instalatora Windows i zainstalowanie jego najnowszej wersji

Uwaga Instalator Windows (3SI) jest usługą systemu Windows umożliwiającą instalowanie i konfigurowanie aplikacji. Poniższe pakiety do pobrania umożliwiają zaktualizowanie Instalatora Windows na komputerze do wersji 4.5.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj poniższe polecenie i wklej (lub wpisz) je w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy wybierz pozycję Instalator Windows (KB893803).
 4. Kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu usunięcia Instalatora Windows.
 5. Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Należy pobrać plik msi odpowiedni dla używanej wersji systemu Windows. Ciąg „x86” oznacza 32-bitową wersję systemu Windows, a ciąg „x64” oznacza wersję 64-bitową. W przypadku braku pewności co do używanej wersji systemu należy pobrać i zainstalować wersję dla systemów opartych na procesorach x64. Informacje o tym, jakiego pliku użyć w systemie operacyjnym, znajdują się w sekcji „Informacje”.

Metoda 6. Zainstalowanie programu Microsoft .NET Framework

Jeśli problem nadal występuje, należy zainstalować najnowszą wersję programu .NET Framework. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Należy kliknąć pozycję Install it now (Zainstaluj teraz), a następnie wykonać podane instrukcje.

Oprogramowanie korzysta z programu .NET Framework do łączenia się z serwerem w celu pobrania informacji dla produktu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953691 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia