Rozwiązywanie problemów ze zgodnością między programem LifeCam a innymi programami

Symptomy

W tym artykule opisano znane problemy, które mogą wystąpić w przypadku używania programu Microsoft LifeCam z pewnymi innymi programami.

Przy próbie uruchomienia programu LifeCam mogą wystąpić następujące problemy:
 • Program LifeCam może przestać odpowiadać (zawiesić się).
 • Okno kamery może stać się puste.
 • Użycie procesora komputera może wzrosnąć do wartości 100%.
Ponadto może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program LifeCam.exe przestał działać. Program przestał działać poprawnie z powodu wystąpienia problemu. System Windows zamknie program i powiadomi Cię, jeśli istnieje dostępne rozwiązanie.
Te problemy mogą występować w przypadku używania razem z programem LifeCam jednego z następujących programów:

 • EarthLink TotalAccess
 • Venturi VClient
 • Nero
 • Studio 9 firmy Pinnacle Systems
 • F-secure Internet Security
 • Web Cyber Coach Dell
 • Pasek narzędzi AOL lub Yahoo
 • Fix it Utilities
Uwaga Działanie nowszych wersji wymienionych wyżej programów może być inne. Ponadto przyczyną zakłóceń mogą być inne programy, których tu nie wymieniono.

Obejście problemu

Aby obejść te problemy, wykonaj następujące czynności:
 1. Tymczasowo wyłącz wszystkie programy wymienione na liście w sekcji „Symptomy”.
 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję tymczasowo wyłączonego programu.
 3. Odinstaluj wcześniejszą wersję programu.
Uwaga Aby uzyskać pomoc i informacje o tym, jak tymczasowo wyłączyć program, zainstalować jego najnowszą wersję i odinstalować jego starszą wersję, należy skontaktować się z producentem tego programu.

Obejścia problemów dla konkretnych programów

EarthLink TotalAccess

Należy odinstalować program EarthLink TotalAccess. Aby odinstalować program EarthLink TotalAccess, należy wykonać czynności podane w następującej witrynie pomocy technicznej firmy EarthLink w sieci Web:
Uwaga Jeśli program EarthLink TotalAccess jest używany do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, przed jego usunięciem należy wykonać kopię zapasową skrzynki pocztowej. W tym celu należy wykonać czynności podane w następującej witrynie pomocy technicznej firmy EarthLink w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, odwiedź następującą witrynę centrum pomocy technicznej firmy EarthLink w sieci Web:

Venturi VClient

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod:
Metoda 1. Wyłączenie programu Venturi VClient
 1. W obszarze powiadomień odszukaj ikonę programu Venturi V.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę V, a następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ).
 3. Uruchom program LifeCam.
Metoda 2. Odinstalowanie programu Venturi VClient
Jeśli obejście problemu podane w metodzie 1 nie umożliwia rozwiązania problemu, należy odinstalować oprogramowanie Venturi VClient. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Venturi Client, a następnie kliknij pozycję Uninstall (Odinstaluj). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie.
 2. Pobierz i uruchom narzędzie do całkowitego usuwania tego klienta (Completely Uninstall Venturi Client) z następującej witryny centrum pomocy technicznej firmy Venturi Wireless w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
 3. Upewnij się, że można nawiązać połączenie z Internetem i że inne aplikacje działają poprawnie.
 4. Uruchom program LifeCam.

  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Venturi VClient, odwiedź następującą witrynę centrum pomocy technicznej firmy Venturi Wireless w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania LifeCam, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web:


 2. Kliknij łącze Software for webcam and headset products (Oprogramowanie dla kamer internetowych i zestawów słuchawkowych).

 3. W polu Select type of product (Wybierz typ produktu) wybierz pozycję Webcams (Kamery internetowe).
 4. W polu Select your product (Wybierz produkt) wybierz odpowiedni produkt LifeCam.

 5. W polu Select your operating system (Wybierz system operacyjny) wybierz odpowiednią wersję systemu Windows.

 6. W polu Select your operating system language (Wybierz język systemu operacyjnego) wybierz odpowiedni język systemu Windows.

 7. Kliknij przycisk Go (Przejdź).

 8. Kliknij łącze służące do pobrania najnowszej wersji oprogramowania LifeCam.

Krok 2. Procedura czystego rozruchu

Podczas uruchamiania systemu operacyjnego Windows niektóre programy, na przykład oprogramowanie antywirusowe i programy narzędziowe systemu, są uruchamiane automatycznie. Te programy działają w tle i mogą zakłócać działanie programu LifeCam. Wykonanie czystego rozruchu pozwala zapobiec automatycznemu uruchomieniu tych programów. Aby móc wykonać procedurę czystego rozruchu, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest połączony z siecią, również ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.

Procedura czystego rozruchu w systemie Windows Vista

Aby wykonać procedurę czystego rozruchu w systemie Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
Krok 1. Uruchomienie narzędzia konfiguracji systemu
Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows Vista lub Windows 7, należy kliknąć przycisk StartPrzycisk Start , wpisać ciąg msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.


Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji


Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj.
Krok 2. Wyłączenie programów i usług
W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W obszarze Uruchamianie selektywne kliknij pole wyboru Załaduj elementy startowe.
 3. Kliknij kartę Usługi, kliknij pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Procedura czystego rozruchu w systemie Windows XP

Aby wykonać procedurę czystego rozruchu w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
Ostrzeżenie Wykonanie tych kroków może spowodować tymczasową utratę funkcjonalności niektórych usług. Po przywróceniu ustawień zostaną także przywrócone usługi. Jednak po przywróceniu tej funkcjonalności mogą zostać również przywrócone występujące pierwotnie komunikaty o błędach lub zachowanie.
Krok 1. Uruchomienie narzędzia konfiguracji systemu
Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows XP, należy kliknąć przycisk Start, wpisać ciąg msconfig w polu Uruchom, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.
Krok 2. Wyłączenie programów i usług
W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W obszarze Uruchamianie selektywne kliknij następujące pola wyboru, aby je wyczyścić:
  • Przetwarzaj plik System.ini
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy startowe
 3. Kliknij kartę Usługi, kliknij pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 3. Pobranie i zainstalowanie najnowszych dodatków Service Pack dla systemu Windows

 1. Sprawdź, jaka wersja dodatku Service Pack jest zainstalowana na komputerze. W tym celu kliknij przycisk Start lub kliknij ikonę Vista, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer lub Komputer, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne przejrzyj sekcję System, w której jest wyświetlany numer wersji dodatku Service Pack.

 2. Pobierz najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po kliknięciu odpowiedniej wersji systemu Windows nastąpi przekierowanie do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base poświęconego najnowszemu dodatkowi Service Pack dla systemu Windows. W sekcji artykułu dotyczącej uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows z Centrum pobierania Microsoft znajduje się łącze służące do pobrania aktualizacji.

Więcej informacji

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania procedury czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953692 — ostatni przegląd: 19.05.2010 — zmiana: 1

Opinia