Instalatorzy programu SQL Server 2005 nie aktualizują wystąpienia usługi SQL Server pozostającej w stanie „wyłączona”

WPROWADZENIE

Aktualizacje programu Microsoft SQL Server 2005 nie zakładają, że wystąpienie usługi SQL Server wymaga włączenia. Zgodnie z projektem aktualizacje programu SQL Server 2005 nie włączają wyłączonych wystąpień usługi SQL Server. Dlatego aktualizacje programu SQL Server pozostawiają wystąpienie usługi SQL Server w stanie konfiguracji sprzed aktualizacji. Aby aktualizacja programu SQL Server została zastosowana do wystąpienia usługi SQL Server, wystąpienie musi być włączone.

W tym artykule opisano sposób identyfikowania i włączania wystąpienia usługi SQL Server, która znajduje się w stanie wyłączenia w programie SQL Server 2005.

Więcej informacji

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim wypadku, aby wykonać te kroki, należy skorzystać z dokumentacji danego produktu.


Aby zidentyfikować wystąpienie usługi SQL Server, która znajduje się w stanie wyłączenia, wykonaj następujące kroki dotyczące programu SQL Server 2005:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W przystawce programu Microsoft Management Console (MMC) Usługi zlokalizuj pozycję SQL Server (Nazwa_wystąpienia) w kolumnie Nazwa.


  Uwaga: Nazwa_wystąpienia to nazwa nadana wystąpieniu usługi SQL Server podczas wstępnej instalacji.
 3. W kolumnie Typ uruchomienia ustal stan wystąpienia usługi SQL Server.

  W kolumnie Typ uruchomienia jest wyświetlany stan wystąpienia: Wyłączony, Ręczny lub Automatyczny.
 4. Aby włączyć wystąpienie usługi SQL Server, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie wystąpienie usługi SQL Server.
  2. W oknie dialogowym SQL Server (Nazwa_wystąpienia) — właściwości (Komputer lokalny) kliknij kartę Ogólne.
  3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny lub Ręczny, w zależności od sytuacji.

   Uwaga: Na liście Typ uruchomienia są dostępne następujące elementy:
   • Automatyczny
   • Ręczny
   • Wyłączony
  4. Powtórz kroki od a do c dla każdego wystąpienia usługi SQL Server zlokalizowanego w przystawce programu MMC Usługi.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby włączyć wystąpienie usługi SQL Server, które znajduje się w stanie wyłączenia, wykonaj następujące kroki dotyczące programu SQL Server 2005:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W przystawce programu MMC Usługi kliknij dwukrotnie pozycję SQL Server (Nazwa_wystąpienia).

  Uwaga: Nazwa_wystąpienia to nazwa nadana wystąpieniu usługi SQL Server podczas wstępnej instalacji.
 3. W oknie dialogowym SQL Server (Nazwa_wystąpienia) — właściwości (Komputer lokalny) kliknij kartę Ogólne.
 4. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny lub Ręczny, w zależności od sytuacji.

  Uwaga: Na liście Typ uruchomienia są dostępne następujące elementy:
  • Automatyczny
  • Ręczny
  • Wyłączony
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SQL Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji i wydania programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321185 JAK: Identyfikowanie wersji i wydania programu SQL Server
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953739 — ostatni przegląd: 11.07.2008 — zmiana: 1

Opinia