MS08-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 4.0: 11 listopada 2008

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-069. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń


 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 może być wymagane dwukrotne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia procesu instalacji. Ten problem może występować w przypadku zainstalowania aktualizacji dotyczącej programu XML Core Services 4.0 razem z aktualizacją zawierającą sterowniki wewnętrzne. Na przykład następujące aktualizacje zawierają sterowniki wewnętrzne:
  956697 Podczas zadania wykonywania kopii zapasowej moduł zapisujący VSS funkcji Hyper-V systemu Windows Server 2008 nie jest używany z powodu uszkodzonych lub błędnych plików konfiguracyjnych maszyn wirtualnych (j. ang.)
  938371 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla składników instalacyjnych systemu Windows Vista

  Ten problem występuje, ponieważ instalacje wykonywane przez Instalatora Microsoft Windows (MSI) nie mogą być kontynuowane podczas aktualizowania sterowników wewnętrznych. Jest to spowodowane tym, że sterowniki wewnętrzne ustawiają flagę „istotna transakcja” lub „wymagany ponowny rozruch” na poziomie stosu obsługi w systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Dlatego instalacja aktualizacji programu XML Core Services 4.0 nie powiedzie się, jeśli najpierw zostanie zastosowana aktualizacja zawierająca sterownik wewnętrzny. Po zainstalowaniu sterownika wewnętrznego i ponownym uruchomieniu komputera instalacja aktualizacji programu XML Core Services 4.0 zostanie wykonana pomyślnie. Jednak ukończenie instalacji wymaga dodatkowego ponownego uruchomienia komputera.


  Aby uniknąć tego problemu, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń dotyczącą programu XML Core Services 4.0 przed zainstalowaniem aktualizacji zawierającej sterowniki wewnętrzne.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie pojawiać na liście aktualizacji w witrynie Microsoft Update lub Windows Update, jeżeli jeden z plików systemowych jest uszkodzony lub nie został poprawnie zaktualizowany.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  941729 Aktualizacje zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 mogą wielokrotnie pojawiać się na liście aktualizacji w witrynach Microsoft Update i Windows Update (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 954430 określone problemy ze zgodnością aplikacji i niezawodnością mogą występować w programie Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem SP2 na komputerze z systemem Windows Vista. Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację opisaną w artykule 941833 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  941833 Dostępna jest aktualizacja zwiększająca zgodność i niezawodność programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 zainstalowanego na komputerze z systemem Windows Vista (j. ang.)
  Dostępna jest aktualizacja zwiększająca zgodność i niezawodność programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 zainstalowanego na komputerze z systemem Windows Vista
 • Następujące aktualizacje zabezpieczeń nie obsługują pełnego usunięcia programu MSXML 4.0:
  • Aktualizacja zabezpieczeń 954430 dla programu Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0
  • Aktualizacja zabezpieczeń 936181 dla programu Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0
  • Aktualizacja zabezpieczeń 936181 dla programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • Aktualizacja zabezpieczeń 936181 dla programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  Ta sytuacja występuje, ponieważ ta wersja programu MSXML jest zainstalowana w trybie równoległym. W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
  1. Usuń aktualizację zabezpieczeń 954430, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  2. Usuń pliki Msxml4.dll z folderu %SystemRoot%\System32.
  3. Napraw poprzednią instalację programu MSXML 4.0, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  Wcześniejsze wersje pliku Msxml4.dll oraz pliku Msxml4r.dll są przywracane w folderze instalacji równoległej (side-by-side) i w folderze %SystemRoot%\System32.
 • Na skutek zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 954430 z witryny Windows Update może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  Gdy ten błąd wystąpi, w pliku dziennika mogą też pojawić się informacje podobne do następujących:
  Błąd 1911. Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) -- Błąd 1911. Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  === Rejestrowanie zatrzymane: 11/10/2006 17:53:07 ===
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Uwaga: 1: 1708
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) -- Instalacja nie powiodła się.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Instalator Windows zainstalował produkt. Nazwa produktu: MSXML 4.0 SP2 (KB954430). Wersja produktu: 4.20.9839.0. Język produktu: 1033. Stan powodzenia lub błędu instalacji: 1603.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Grabbed execution mutex.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: Wątek MainEngineThread zwraca wartość 1603
  === Zatrzymano pełne protokołowanie: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Aby obejść ten problem, należy ręcznie zainstalować aktualizację zabezpieczeń z Centrum pobierania Microsoft, a następnie kliknąć przycisk Ignoruj, gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby potwierdzić, że instalacja się powiodła, sprawdź, czy wersja pliku Msxml4.dll w folderze %SystemRoot%\System32 to 4.20.9870.0.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File name VersionDateTimeSizePlatform
Msxml4r.dll 4.10.9404.030-Sep-200823:4191,656 x86
Msxml4.dll 4.20.9870.030-Sep-200823:421,286,152 x86
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954430 — ostatni przegląd: 26.01.2010 — zmiana: 1

Opinia