MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR: 9 września 2008

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas usuwania aktualizacji zabezpieczeń przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania zostaje również usunięta wewnętrzna baza danych systemu Windows (WYukon).
 • Aktualizacje programu Microsoft SQL Server 2005 nie zakładają, że wystąpienie usługi SQL Server wymaga włączenia. Zgodnie z projektem aktualizacje programu SQL Server 2005 nie włączają wyłączonych wystąpień usługi SQL Server. Dlatego aktualizacje programu SQL Server pozostawiają wystąpienie usługi SQL Server w stanie konfiguracji sprzed aktualizacji. Aby aktualizacja programu SQL Server została zastosowana do wystąpienia usługi SQL Server, wystąpienie musi być włączone. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  953739 Instalatorzy programu SQL Server 2005 nie aktualizują wystąpienia usługi SQL Server pozostającej w stanie „wyłączona”

 • Aktualizacje programu SQL Server 2005, które nie zostaną ukończone pomyślnie, mogą po instalacji pozostawiać usługi zależne od usługi SQL Server w stanie zatrzymania. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy dowiedzieć się, które usługi są zależne od usługi SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  953741 Instalatorzy programu SQL Server 2005 zatrzymują usługi zależne

 • Jeśli instalacja programu SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express Edition jest uaktualnieniem ze starszej wersji programu SQL Server, podczas próby odinstalowania programu SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express Edition może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  1731 Źródłowy pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie jest zsynchronizowany z pakietem klienckim. Ponów próbę instalacji, używając prawidłowej kopii pakietu instalacyjnego '[3]'.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  955250 Komunikat o błędzie podczas próby odinstalowania pakietu poprawek dla programu SQL Server 2005 Express Edition: „Źródłowy pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie jest zsynchronizowany z pakietem klienckim” (j. ang.)

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997605-Aug-0817:58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3073.02959525-Aug-0817:58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3073.07219365-Aug-0817:58x86
Msdtssrvr.exe9.0.3073.02058405-Aug-0817:58x86
Msmdsrv.exe9.0.3073.0148946085-Aug-0817:58x86
Nsservice.exe9.0.3073.0215205-Aug-0817:58x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3073.01331365-Aug-0817:58x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3073.0169125-Aug-0817:58x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3073.017254565-Aug-0817:58x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3073.013322405-Aug-0817:58x86
Rsclientprint.cabn/a11833665-Aug-0818:00n/a
Sqlaccess.dll2005.90.3073.03502245-Aug-0817:58x86
Sqlservr.exe2005.90.3073.0291840165-Aug-0817:58x86
Sqlwb.exe2005.90.3073.08238245-Aug-0817:58x86

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997605-Aug-0817:58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3073.02959525-Aug-0817:58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3073.07219365-Aug-0817:58x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msdtssrvr.exe9.0.3073.02017445-Aug-0817:56x64
Msmdsrv.exe9.0.3073.0301260965-Aug-0817:56x64
Nsservice.exe9.0.3073.0215205-Aug-0817:56x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3073.01612965-Aug-0817:56x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3073.0169125-Aug-0817:56x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3073.017254565-Aug-0817:56x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3073.013322405-Aug-0817:56x86
Rsclientprint.cabn/a11833665-Aug-0818:00n/a
Sqlaccess.dll2005.90.3073.03573925-Aug-0817:56x86
Sqlservr.exe2005.90.3073.0396339365-Aug-0817:56x64
Sqlwb.exe2005.90.3073.08238245-Aug-0817:58x86

Wszystkie obsługiwane wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dla komputerów z procesorami Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997606-Aug-084:24x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3073.07997605-Aug-0817:58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3073.02959525-Aug-0817:58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3073.07219365-Aug-0817:58x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msdtssrvr.exe9.0.3073.02017446-Aug-084:24ia64
msmdsrv.exe9.0.3073.0487628966-Aug-084:24ia64
nsservice.exe9.0.3073.0215206-Aug-084:24x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3073.02744486-Aug-084:24ia64
Reportingservicesservice.exe9.0.3073.0169126-Aug-084:24x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3073.017254566-Aug-084:24x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3073.013322406-Aug-084:24x86
Rsclientprint.cabn/a11833665-Aug-0818:00n/a
Sqlaccess.dll2005.90.3073.03517606-Aug-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3073.0725294246-Aug-084:24ia64
Sqlwb.exe2005.90.3073.08238245-Aug-0817:58x86
Właściwości

Identyfikator artykułu: 954606 — ostatni przegląd: 12.09.2008 — zmiana: 1

Opinia