Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania narzędzia Ultrasound na komputerze, na którym jest uruchomiona 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008: "Wystąpił błąd 1720 jest problem z tym pakietem Instalator Windows"

Dotyczy: Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-VWindows Server 2008 Enterprise without Hyper-VWindows Server 2008 for Itanium-Based Systems

Objawy


Gdy użytkownik próbuje zainstalować Narzędzie Ultrasound na komputerze, na którym jest uruchomiona 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008, instalacja nie powiedzie się. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 1720. Istnieje problem z tym pakietem Instalator Windows. Nie można uruchomić skryptu wymaganego do ukończenia tej instalacji. Skontaktuj się z Obsługa personelu lub dostawcą pakietu.
Uwaga Ten problem występuje, jeśli na komputerze jest uruchomiona 32-bitowej wersji systemu Windows Server 2008.

Przyczyna


Ten problem występuje, jeśli plik Ntfrsapi.dll.mui nie znajduje się w katalogu %systemroot%\SysWOW64.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer należy uruchomić 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych uprzednio wydanych poprawek.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z tej poprawki, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach systemu Windows Server 2008

Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM, które są instalowane w poszczególnych środowiskach zostały wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki te i ich pliki cat skojarzonego (wykazu zabezpieczeń) są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ntfrsapi.dll.mui6.0.6001.222524.60827-Aug-200804:05Nie dotyczy
Ntfrsres.dll.mui6.0.6001.2225287,55227-Aug-200804:13Nie dotyczy
Ntfrsapi.dll.mui6.0.6001.22252512027-Aug-200803:31Nie dotyczy
Ntfrsres.dll.mui6.0.6001.222529830427-Aug-200803:42Nie dotyczy

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, skopiuj plik Ntfrsapi.dll.mui do katalogu %systemroot%\SysWOW64.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Narzędzie Ultrasound jest narzędziem monitorowania i rozwiązywania problemów dla usługi replikacji plików (FRS). Narzędzie Ultrasound mierzy kondycję zestawów replik usługi replikacji plików i zapewnia ocen kondycji oraz informacji historycznych dotyczących tych zestawów. Narzędzia można użyć do monitorowania postępów replikacji i wykrywanie problemów, które mogą wywoływać replikacji zaległości lub ją zatrzymać. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Ultrasound odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby wyświetlić listę często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących ultradźwiękowe narzędzia, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących monitorowania i rozwiązywania problemów z usługi replikacji plików, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008
Nazwa plikuAmd64_0595c0c55b4f23a642d6e3b351c944a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_fa9ecff970d02ad3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_12613dcecaa0855915cffeb1479a6d01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_faa7129cb6ffffe3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_15ca91e67e7659d19a41ec4acb63d11d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_9360759b26d1f5d2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_16465914980f242c30941f91f2761895_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_529a7630d795dca8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_199ba8650dd507c66a4f7327e3e502cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_525d88f32c2994ba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_26e5f06a4632f60049afd27abd3ab350_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_58629267292b199f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2b3674d65055a14da820006bf9913286_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_dcfc7c2efd3d9cdf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_36e71a8af382d9f56941f62ffc79d1d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_20686ad11d0be9dc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_39e392c925ab34df0603db5a10098be0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_f9081834903dc665.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_40d57247fe30ca2d8159a1db2617a1ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_6a02c0fba7366fb8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4dae461e29f0c5b445cf25432c92fba4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_f1a879a8bfdb975d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_552ead6fd2e9cba333cfd5a3dd2d1252_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e167aeb1b23d45d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_55e2ca538c54823fbc8394f109434f30_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_42f64a3c41960668.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_56cc6d291e8343498b0881888f766807_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_4ab58d4845d73c31.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_63ce50db94e9922fbeab3efdcdf4733f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_8aacc9073fab5129.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6a658b9646ea40f29044cde4a4971b64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_a4f8c550a6b0bc63.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6ad5c97433f74b4c401ed720b388f586_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_027eb2605816fc85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6c484c8714d76328f5d74f60cb6ad000_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_6dfa37db80f24b5b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_76995b170996ab5fa1cb938c7fd10bb5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_da7ec6172eaf1b9c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_79d5ca1878befaf00787e322a4f3ffce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_4725433c889f57fa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_84efbac21a30ccc4cef1067251f6f0f7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_2845d3e2f825fd45.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_899f827ca3e78c375318abf85a4e1f08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_117e9ef38079a196.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_90c7880e7947d32e6844f97424390ac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_4fecc0c6822cead7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_91e187360b4044888fd3ab0a37cacfb3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_b5252b473ca80e64.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_91e6f64c3b4583944ec39cb0fd240562_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_08b02917ce028939.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9611f7d71e5b43120a1937ba3091f8ed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_003622f5dab95f51.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_aa70de277ade8465a48c6b20bcdad1c9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_b908146fb5313fab.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b54011766b4ef1c7fc0cde525c24433c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_1803ef6636fa9114.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b9a65f3b4da4833ed27595d602c56eab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_8b9984e4e0d4c239.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b9f3b1c726234eadea0a9f52223c851e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_73f8d1edc3ea4e89.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c847401a48da91c25e90e524ac0ad69a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_8655ae26d59268c9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cbde633977fb58252d9301e2da69c3c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_a5fb17929ec557f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_df68592c6f755c31ec65628a9e50d57c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e4357016f7c0a6c2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ec7044dede70c8f8a76243fab5b4f7aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_4f3f047b1b0815c0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f537c610c941d61378f701330a84e099_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_9f307e336585a96a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fe3619e8251c3f6a75c5f022284ec562_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e411f06ebcf83ce8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-frs.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_en-us_d38cf52ec89e4a92.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,595
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)04:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_10_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_11_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_12_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_13_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_14_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_15_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_16_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_17_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_18_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,954
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_19_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku13,361
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_20_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,882
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_21_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_22_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_23_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_24_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_25_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_26_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_27_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_28_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_29_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_30_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_31_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_32_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_33_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_34_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_35_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_36_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,882
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_37_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_38_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_39_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_3_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_40_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_41_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_42_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_43_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_44_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_45_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_46_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_47_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_48_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_49_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_4_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_50_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_51_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_52_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_53_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_54_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 796
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_55_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku13,362
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_56_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,883
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_57_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_58_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_59_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_5_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_60_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_61_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_62_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_63_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_64_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_65_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_66_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_67_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_68_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_69_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_6_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_70_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_71_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 229
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_72_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,883
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_73_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_74_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_75_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_76_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_77_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_78_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_79_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_7_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_80_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_81_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_82_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_83_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_84_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_85_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_86_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_87_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_88_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_89_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_8_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_90_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_9_for_kb954737~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,952
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb954737_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku8576
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb954737_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 440
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb954737_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku38,926
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb954737_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 432
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb954737_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku38,633
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb954737_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 440
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)16:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-frs.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_en-us_776e59ab1040d95c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,593
Data (UTC)27-Aug-2008
Godzina (UTC)04:06
PlatformaNie dotyczy