Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007.

Więcej informacji

Zwykle nie można odinstalować dodatków Service Pack dla pakietu Microsoft Office bez całkowitego odinstalowania produktów pakietu Microsoft Office. Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007 jest pierwszym takim dodatkiem, który obsługuje odinstalowywanie aktualizacji produktów pakietu Office 2007. Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007 (Oarpman.exe) umożliwia odinstalowanie wszystkich aktualizacji produktów pakietu Office 2007 zawartych w dodatkach SP2 i SP3 dla pakietu Office 2007.

Jak uzyskać to narzędzie

Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007 jest dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Aby uzyskać to narzędzie, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwagi
  • Więcej informacji dotyczących tego narzędzia zawarto w pliku Readme.txt dołączonym do pobieranego pakietu.
  • Pliki narzędzia należy wyodrębnić w podfolderze. Można na przykład użyć folderu C:\podfolder. Nie należy wyodrębniać plików narzędzia w katalogu głównym dysku. Przykładowo nie można wyodrębnić plików narzędzia w katalogu c:\.
  • Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007 można znaleźć w sekcji „Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007” w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Przy użyciu tego narzędzia można usprawnić usuwanie wszystkich aktualizacji klienta zawartych w dodatkach SP2 i SP3. Jednak zalecane jest oddzielne odinstalowanie aktualizacji klienta zawartych odpowiednio w dodatku SP2 lub w dodatku SP3. W tym celu należy uruchomić następujące polecenie:
msiexec /i {identyfikator GUID pakietu MSI} MSIPATCHREMOVE={identyfikator GUID poprawki} /l*vx ścieżka pliku dziennika
Więcej informacji można uzyskać w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy i zmiany w działaniu

  • Wszystkie udostępnione pliki zostają nieoczekiwanie przywrócone do wersji RTM (zamiast wersji SP1) po odinstalowaniu dodatku SP2 dla pakietu Office 2007. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowana zarówno wersja RTM, jak i wersja SP1, a następnie dodatek SP2 zostanie zainstalowany i odinstalowany.    Uwaga Ten problem nie występuje, jeśli wszystkie produkty pakietu Office są w wersji RTM lub w wersji SP1. W celu obejścia tego problemu należy uruchomić naprawę dodatku SP1. BUG #: 841342 (Office12)
  • Uruchomienie pliku Oarpman.exe na komputerze z systemem Windows Vista lub z systemem Windows Server 2008, na którym uruchomione są aplikacje, powoduje nieoczekiwane zamknięcie tych aplikacji przez Menedżera ponownego uruchamiania systemu Windows. BUG #: 841159 (Office12)
Dodatkowe informacje można uzyskać w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
967756 Po odinstalowaniu niektórych aktualizacji oprogramowania w systemie Windows Vista lub w systemie Windows Server 2008 pliki zestawu mogą nadal odzwierciedlać zaktualizowane wersje plików zamiast oryginalnych

968006 Po odinstalowaniu niektórych aktualizacji oprogramowania w systemie Windows Server 2003 lub w systemie Windows XP pliki zestawu mogą nadal zawierać informacje o zaktualizowanej wersji pliku zamiast oryginalnej

Właściwości

Identyfikator artykułu: 954914 — ostatni przegląd: 25.11.2011 — zmiana: 1

Opinia