Jak zmienić adres fizyczny (MAC) złącze sieciowe na serwerze, na którym jest uruchomiony Intelligent Application Gateway (IAG)

Dotyczy: Intelligent Application Gateway 2007

WPROWADZENIE


W tym artykule opisano, jak zmienić adres fizyczny (MAC) złącze sieciowe na serwerze, na którym jest uruchomiony Intelligent Application Gateway (IAG).

Więcej informacji


Aby zmienić adres fizyczny złącze sieciowe, wykonaj następujące kroki:
 1. Na serwerze jest uruchomiony program IAG kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij System.
 2. Na karcie sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Rozwiń węzeł karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy Wieloryb złącze sieciowe, a następnie kliknij Właściwości.
 4. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Materiału siewnego Mac na liście Właściwości .
 5. W polu wartość obrotu wpisz żądaną wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Ta wartość może wynosić od 0 do 255. Domyślnie wartość początkową Mac jest równa dziesiętnych 71 (0x47). Wartość ta odpowiada adresu fizycznego 00-FF-08-01-19-47.
 6. Zamknij Menedżera urządzeń.
 7. Aby zweryfikować adres fizyczny, który został skonfigurowany, Otwórz okno wiersza polecenia, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  polecenie ipconfig/all