MS09-044: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla klienta usług pulpitu zdalnego w wersjach 6.0 i 6.1: 11 sierpnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-044. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

W ramach aktualizacji zabezpieczeń 956744 są aktualizowane następujące pliki binarne:
Nazwa pliku binarnegoStandardowe lokalizacje
Mstscax.dlla)%Windir%\System32
b)%SystemDrive%\Program Files\Remote Desktop
Mstsc.exea)%Windir%\System32
b)%SystemDrive%\Program Files\Remote Desktop
Msrdp.ocx%Windir%\Download Program Files
Msrdp.caba) %Windir%\Web\Tsweb
b)Ścieżka instalacji przechowywana w obszarze „hklm\software\microsoft\TS Web Clients” w wartości „InstallDir”
c)%SystemDrive%\Inetpub\Remote
Uwaga Pliki są aktualizowane tylko wtedy, gdy znajdują się już na komputerze klienckim.


W ramach aktualizacji zabezpieczeń 956744 są aktualizowane następujące pliki binarne w wymienionych systemach operacyjnych:

Mstscax.dllMsrdp.ocxMsrdp.cab
Windows VistaTakNieNie
Windows Server 2003 TakNieTak
Windows XP TakTakNie
Należy pamiętać, że w konkretnych wdrożeniach w preinstalowanych wersjach klienta RDP nazwy plików mogą zostać zmienione podczas instalacji. Nazwy plików wymienione w sekcji „Informacje o plikach” w tym artykule są nazwami pierwotnymi sprzed instalacji.

PlatformaWersja klienta RDPNazwa pliku binarnego w pakiecieNazwa pliku binarnego po instalacji
Windows Server 2003 Service Pack 26.0lhmstscx.dllmstscax.dll
Windows XP Service Pack 26.0 i 6.1lhmstscx.dll i lhmstsc.exemstscax.dll i mstsc.exe

Często zadawane pytania

Pytanie Jeśli jest używana aplikacja, która wdraża pliki binarne Podłączania pulpitu zdalnego w sieci Web w lokalizacjach innych niż domyślne, czy ta aktualizacja zabezpieczeń poprawi taką instalację?
Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane pliki binarne pakietu Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web, które znajdują się w standardowych lokalizacjach. Jeśli te pliki Podłączania pulpitu zdalnego w sieci Web firmy Microsoft zostały umieszczone w niestandardowej lokalizacji, należy ją zaktualizować przy użyciu zaktualizowanych plików binarnych Podłączania pulpitu zdalnego w sieci Web.

Pytanie Aktualizacja została zainstalowana, ale plik Msrdp.cab nie jest dostępny. Dlaczego?

Odpowiedź W ramach tej aktualizacji są aktualizowane tylko te pliki, które znajdowały się na komputerze przed jej zainstalowaniem. Jeśli zatem na komputerze z systemem Windows XP SP2 nie było pliku Msrdp.cab przed zainstalowaniem aktualizacji, plik ten nie jest instalowany na komputerze.

Pytanie Mam stary plik Msrdp.cab rozpowszechniany przez serwer sieci Web serwera terminali. Czy moje komputery klienckie są zagrożone?
Odpowiedź Zaktualizowane komputery klienckie nie będą zagrożone, nawet jeśli serwer nie został zaktualizowany. Zdecydowanie zaleca się zastosowanie aktualizacji na serwerze sieci Web usług terminalowych, aby uniemożliwić rozpowszechnianie zagrożonych plików Msrdp.ocx w przypadku komputerów klienckich, które nie zostały zaktualizowane.

Pytanie Przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń 956744 w systemie Windows XP SP2 na komputerze użytkownika była uruchamiana usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 QFE. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń jest uruchamiana usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 QFE. Dlaczego?

Odpowiedź Firma Microsoft nie obsługuje składników QFE usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 dla systemu Windows XP SP2. Zaleca się, aby klienci przeprowadzili migrację do usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 (ta wersja jest również dostarczana razem z systemem Windows XP SP3).


Pytanie Na komputerze z systemem Windows XP SP2 użytkownik miał zainstalowaną usługę Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 QFE i pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI). Pakiet MUI nie działa po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 956744. Dlaczego?

Odpowiedź Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 956744 na komputerze klienckim jest przeprowadzana migracja usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wersji RDC 6.0 QFE do wersji RDC 6.1 QFE. Jednak na komputerze użytkownika nadal znajduje się pakiet MUI w wersji 6.0. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet MUI w wersji 6.1.

Zestawienie artykułów z bazy wiedzy uporządkowane według platform i wersji usługi Podłączanie pulpitu zdalnego


Wersje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego (wersje wydane zgodnie z harmonogramem oraz obsługiwane przez firmę Microsoft wersje wydane poza harmonogramem)
Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.0Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.1Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 5.2Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1
Windows Vista RTMxxxKB956744*x
Windows Vista SP1 i Windows Vista SP2xxxxKB956744*
Windows XP SP2xKB958470*KB958469KB956744*KB956744*
Windows XP SP3xxKB958469xKB956744*
Windows Server 2003 SP2xxKB958469*KB956744*x
Windows 2000 SP4KB958471*KB958470*KB958470xx
Uwaga W tej tabeli znak „x” oznacza „nie dotyczy”.
Uwaga Podane w tej tabeli scenariusze z symbolem gwiazdki (*) dotyczą prawie wszystkich użytkowników.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Lhmstscx.dll6.0.6000.168651,871,87209-Jun-200915:06x86SP2SP2GDR
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32019-Jun-200904:26x86SP2SP2GDR\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Aaclient.dll6.0.6001.22443136,19209-Jun-200914:53x86SP2SP2QFE
Aaclient.mui6.0.6001.224034,09627-May-200912:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Lhmstsc.exe6.0.6001.22443677,88809-Jun-200909:12x86SP2SP2QFE
Lhmstsc.mui6.0.6001.2240349,15227-May-200912:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Lhmstscx.dll6.0.6001.224432,067,96809-Jun-200914:53x86SP2SP2QFE
Lhmstscx.mui6.0.6001.2240386,01627-May-200912:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Rhttpaa.dll6.0.6001.22443290,81609-Jun-200914:53x86SP2SP2QFE
Tsgqec.dll6.0.6001.2244353,24809-Jun-200914:53x86SP2SP2QFE
Msrdp.ocx5.2.3790.4522760,32009-Jun-200923:26x86SP2SP2QFE\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Lhmstscx.dll6.0.6001.182662,066,43210-Jun-200916:19x86SP3SP3GDR
Lhmstscx.dll6.0.6001.224432,067,96809-Jun-200915:21x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Lhmstscx.dll6.0.6000.168652,194,43202-Jul-200919:09x64SP2SP2GDR
Msrdp.ocx5.2.3790.4525760,32009-Jun-200906:39x86SP2SP2GDR\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Wlhmstscx.dll6.0.6000.168651,871,87202-Jul-200919:09x86SP2SP2GDR\WOW
Lhmstscx.dll6.0.6000.210612,197,50402-Jul-200919:06x64SP2SP2QFE
Msrdp.ocx5.2.3790.4525760,32009-Jun-200906:24x86SP2SP2QFE\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Wlhmstscx.dll6.0.6000.210611,874,43202-Jul-200919:06x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Lhmstscx.dll6.0.6000.168651,871,87209-Jun-200906:39x86SP2SP2GDR
Msrdp.ocx5.2.3790.4525760,32009-Jun-200906:39x86SP2SP2GDR\MSRDP.CAB_CAB_FILES
Lhmstscx.dll6.0.6000.210611,874,43209-Jun-200906:24x86SP2SP2QFE
Msrdp.ocx5.2.3790.4525760,32009-Jun-200906:24x86SP2SP2QFE\MSRDP.CAB_CAB_FILES

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows Vista RTM GDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista RTM LDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008 SP1 LDR
  6.0.600 2.18xxxWindows Vista i Windows Server 2008 SP2 GDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008 SP2 LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z wydaną wersją systemu Windows Server 2008.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aaclient.dll6.0.6000.16865116,73604-Jun-200912:36x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.168651,871,87204-Jun-200912:43x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.1686536,35204-Jun-200912:47x86
Aaclient.dll6.0.6000.21061116,73604-Jun-200912:25x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.210611,874,43204-Jun-200912:31x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.2106136,35204-Jun-200912:34x86
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182662,066,43204-Jun-200912:34x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22443136,19204-Jun-200912:29x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200918:53Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224432,067,96804-Jun-200912:33x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200918:54Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244353,24804-Jun-200912:35x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180452,066,43204-Jun-200912:07x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22146136,19204-Jun-200912:54x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221462,067,96804-Jun-200912:56x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214653,24804-Jun-200910:52x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aaclient.dll6.0.6000.16865130,04804-Jun-200912:53x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09702-Apr-200919:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.168652,194,43204-Jun-200913:03x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96702-Apr-200919:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.1686527,64804-Jun-200913:07x64
Aaclient.dll6.0.6000.21061130,04804-Jun-200912:48x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.210612,197,50404-Jun-200912:57x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:57Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.2106127,64804-Jun-200913:01x64
Aaclient.dll6.0.6001.18000151,55219-Jan-200808:00x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:23Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182662,423,29604-Jun-200912:59x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:25Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800045,05619-Jan-200808:04x64
Aaclient.dll6.0.6001.22443151,55204-Jun-200912:42x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:54Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224432,425,34404-Jun-200912:45x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:55Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244345,05604-Jun-200912:46x64
Aaclient.dll6.0.6002.18005151,55211-Apr-200907:11x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Sep-200818:33Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180452,424,32004-Jun-200912:52x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Sep-200818:34Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800545,05611-Apr-200907:11x64
Aaclient.dll6.0.6002.22146151,55204-Jun-200914:24x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:39Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221462,425,34404-Jun-200914:26x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:40Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214645,05604-Jun-200914:28x64
Aaclient.dll6.0.6000.16865116,73604-Jun-200912:36x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.168651,871,87204-Jun-200912:43x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.1686536,35204-Jun-200912:47x86
Aaclient.dll6.0.6000.21061116,73604-Jun-200912:25x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.210611,874,43204-Jun-200912:31x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.2106136,35204-Jun-200912:34x86
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182662,066,43204-Jun-200912:34x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22443136,19204-Jun-200912:29x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200918:53Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224432,067,96804-Jun-200912:33x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200918:54Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244353,24804-Jun-200912:35x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180452,066,43204-Jun-200912:07x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22146136,19204-Jun-200912:54x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221462,067,96804-Jun-200912:56x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214653,24804-Jun-200910:52x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aaclient.dll6.0.6001.18000298,49619-Jan-200808:23IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Jan-200818:36Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182664,928,51204-Jun-200912:30IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Jan-200818:36Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800080,38419-Jan-200808:29IA-64
Aaclient.dll6.0.6001.22443298,49604-Jun-200912:23IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:54Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224434,935,16804-Jun-200912:28IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244380,38404-Jun-200912:30IA-64
Aaclient.dll6.0.6002.18005298,49611-Apr-200906:59IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Sep-200818:33Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180454,933,12004-Jun-200912:05IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Sep-200818:34Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800580,38411-Apr-200906:59IA-64
Aaclient.dll6.0.6002.22146298,49604-Jun-200914:07IA-64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:39Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221464,934,65604-Jun-200914:10IA-64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:40Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214680,38404-Jun-200914:13IA-64
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182662,066,43204-Jun-200912:34x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22443136,19204-Jun-200912:29x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200918:53Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224432,067,96804-Jun-200912:33x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200918:54Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244353,24804-Jun-200912:35x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180452,066,43204-Jun-200912:07x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22146136,19204-Jun-200912:54x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221462,067,96804-Jun-200912:56x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214653,24804-Jun-200910:52x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows VistaDodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,664
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,502
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,989
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,091
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,504
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,371
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_17935e30545cf267a32b5d6d6da11a28_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_cbfd30afb7372519.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_18db427df030735f519319aa4fef19b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_75d811fc258f4cc5.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_1b060808c2ed96278b0e4e103dffd489_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_035189ab511b18cf.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_2f9a01fb0ab346181150fb9f74821ae9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_775a49703bc5e52e.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_efe573a047570e63086c27f22ee2cbfc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_055bffcb245b9b33.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_f425630eca7783b7d48af9997b80a6d4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_9ad92f0a78514ee8.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_2dcbeeccc8adc633.manifest
File versionNot Applicable
File size179,634
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_2e516291e1cf33e3.manifest
File versionNot Applicable
File size179,634
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_2fb32dbcc5d3707b.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_304f6b67dee38985.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_31ae4118c2ea718d.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_3238de2ddc072aae.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aaclient.dll6.0.6000.16865130,04804-Jun-200912:53x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09702-Apr-200919:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.168652,194,43204-Jun-200913:03x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96702-Apr-200919:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.1686527,64804-Jun-200913:07x64
Aaclient.dll6.0.6000.21061130,04804-Jun-200912:48x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.210612,197,50404-Jun-200912:57x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:57Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.2106127,64804-Jun-200913:01x64
Aaclient.dll6.0.6001.18000151,55219-Jan-200808:00x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:23Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182662,423,29604-Jun-200912:59x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:25Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800045,05619-Jan-200808:04x64
Aaclient.dll6.0.6001.22443151,55204-Jun-200912:42x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:54Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224432,425,34404-Jun-200912:45x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:55Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244345,05604-Jun-200912:46x64
Aaclient.dll6.0.6002.18005151,55211-Apr-200907:11x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Sep-200818:33Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180452,424,32004-Jun-200912:52x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Sep-200818:34Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800545,05611-Apr-200907:11x64
Aaclient.dll6.0.6002.22146151,55204-Jun-200914:24x64
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:39Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221462,425,34404-Jun-200914:26x64
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:40Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214645,05604-Jun-200914:28x64
Aaclient.dll6.0.6000.16865116,73604-Jun-200912:36x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.168651,871,87204-Jun-200912:43x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.1686536,35204-Jun-200912:47x86
Aaclient.dll6.0.6000.21061116,73604-Jun-200912:25x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200915:55Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6000.210611,874,43204-Jun-200912:31x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200915:56Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6000.2106136,35204-Jun-200912:34x86
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19219-Jan-200807:33x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09718-Sep-200621:26Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.182662,066,43204-Jun-200912:34x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96718-Sep-200621:27Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24819-Jan-200807:36x86
Aaclient.dll6.0.6001.22443136,19204-Jun-200912:29x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09701-Apr-200918:53Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6001.224432,067,96804-Jun-200912:33x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96701-Apr-200918:54Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6001.2244353,24804-Jun-200912:35x86
Aaclient.dll6.0.6002.18005136,19211-Apr-200906:28x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09716-Apr-200800:32Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.180452,066,43204-Jun-200912:07x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96716-Apr-200800:33Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:28x86
Aaclient.dll6.0.6002.22146136,19204-Jun-200912:54x86
Aaclient.mofNot Applicable1,09703-Apr-200920:41Not Applicable
Mstscax.dll6.0.6002.221462,067,96804-Jun-200912:56x86
Mstscax.mofNot Applicable1,96703-Apr-200920:42Not Applicable
Tsgqec.dll6.0.6002.2214653,24804-Jun-200910:52x86

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_2534900b5d83f778dda9a96937f61f47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_49d8c43e8398e93c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5b44c7efbd82ec8bc304e5a862842653_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_504339c2bddb00d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_84c169484cf6bc77ed7310f41ef19d87_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_c62ac791d3da8619.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ba183284eab77ecb928a1dba0f4a2a44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_3279a81e4085acac.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_2fb4d1b2c5d17977.manifest
File versionNot Applicable
File size254,975
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_30510f5ddee19281.manifest
File versionNot Applicable
File size235,795
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_31afe50ec2e87a89.manifest
File versionNot Applicable
File size254,975
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_323a8223dc0533aa.manifest
File versionNot Applicable
File size235,795
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,013
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,989
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956744_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size2,171
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size3,151
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956744_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.8.mum
File versionNot Applicable
File size1,725
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,573
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_2fb32dbcc5d3707b.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_304f6b67dee38985.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_31ae4118c2ea718d.manifest
File versionNot Applicable
File size254,942
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_3238de2ddc072aae.manifest
File versionNot Applicable
File size235,762
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 956744 — ostatni przegląd: 01.10.2009 — zmiana: 1

Opinia