MS09-062: Luki w zabezpieczeniach interfejsu GDI+ umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-062. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

958869 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla wszystkich wersji systemów Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 oraz dla systemu Windows Server 2000 z programem Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

970892 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 GDR: 13 października 2009

970894 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 QFE: 13 października 2009
970895 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR: 13 października 2009
970896 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 QFE: 13 października 2009
970899 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla usług SQL Server 2000 Reporting Services z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009
971022 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

971023 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

971104 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

971105 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009

971108 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

971110 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

971111 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009

971117 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

971118 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008: 13 października 2009

971119 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

972221 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2008: 13 października 2009

972222 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

972580 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 13 października 2009

972581 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office System 2007: 13 października 2009

974811
MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 13 października 2009
973636 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Works 8: 13 października 2009

975337 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu redystrybucyjnego Microsoft Platform SDK Redistributable: 13 października 2009

975365 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Microsoft Visio 2002: 13 października 2009
975962 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Forefront Client Security w systemie Windows 2000: 13 października 2009Uwaga Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ta aktualizacja dotyczy również pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008 z dodatkiem SP1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 957488 — ostatni przegląd: 21.10.2009 — zmiana: 1

Opinia