MS09-043: Luki w zabezpieczeniach składników sieci Web pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

947318 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu Office System 2007: 11 sierpnia 2009
947319 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office 2003 i składników sieci Web pakietu Office XP w pakiecie Office 2003: 11 sierpnia 2009
947320 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office XP w pakiecie Office XP: 11 sierpnia 2009
947826 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office 2003 w programach Internet Security and Acceleration Server 2004 i Internet Security and Acceleration Server 2006: 11 sierpnia 2009
968377 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla składników sieci Web pakietu Office w programie Microsoft Small Business Accounting 2006

969172 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pliku Msowc.dll platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 11 sierpnia 2009

971388 MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla składników sieci Web pakietu Microsoft Office 2000 w programie Microsoft BizTalk Server 2002

Właściwości

Identyfikator artykułu: 957638 — ostatni przegląd: 20.08.2009 — zmiana: 1

Opinia