Serwer DNS nie będzie nasłuchiwać na interfejsu ISATAP na komputerze z systemem Windows Server 2008

Dotyczy: Windows Server 2008 StandardWindows Server 2008 EnterpriseWindows Server 2008 Datacenter

Objawy


Na komputerze z systemem Windows Server 2008 serwer systemu nazw domen (DNS, Domain Name System) nie nasłuchuje na interfejsie protokołu ISATAP. Ponadto jeśli kliknij prawym przyciskiem myszy serwer w Menedżerze DNS (Dnsmgmt.msc), a następnie kliknij przycisk Właściwości na karcie interfejs , nie jest wymieniony adres ISATAP.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany system Windows Server 2008.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008
Pliki manifestu (manifest) i pliki mum instalowane w każdym środowisku są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008". Pliki te i ich pliki cat skojarzonego (wykazu zabezpieczeń) są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Cache.dnsNie dotyczy3,17918-Dec-200720:59Nie dotyczy
Dns.exe6.0.6001.22276510,46430-Sep-200805:02x86
Dnsserver.events.xmlNie dotyczy60918-Dec-200720:59Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Cache.dnsNie dotyczy3,17918-Dec-200720:59Nie dotyczy
Dns.exe6.0.6001.22276637,95230-Sep-200805:21x64
Dnsserver.events.xmlNie dotyczy60918-Dec-200721:00Nie dotyczy


Po zastosowaniu tej poprawki, serwer DNS nasłuchuje na interfejsie protokołu ISATAP.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu ISATAP odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o migrowaniu sieci intranet do protokołu IP w wersji 6 (IPv6) z ISATAP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 x86

Nazwa plikuPackage_for_kb958194_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 409
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,422
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 413
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 430
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22276_none_4e49d66eefe5919d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku163,050
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)05:48
PlatformaNie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008

Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22276_none_aa6871f2a84302d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku163,090
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)05:56
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 417
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 430
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 421
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb958194_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 438
Data (UTC)30-Sep-2008
Godzina (UTC)11:51
PlatformaNie dotyczy