MS08-067: Luka w zabezpieczeniach usługi serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano wersję beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są „takie, jakie są” i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odnośnie do tej wersji beta firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedź witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:


Jest to luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonywanie kodu. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach i przejąć zdalnie pełną kontrolę nad systemem. W systemach Microsoft Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003 osoba atakująca może wykorzystać tę lukę za pośrednictwem protokołu RPC bez uwierzytelniania i uruchomić dowolny kod. Jeśli próba wykorzystania luki nie powiedzie się, może także wystąpić awaria pliku Svchost.exe. W takim przypadku zagrożona będzie usługa serwera. Usługa serwera obsługuje udostępnianie plików, drukarek i nazwanych potoków w sieci.

Luka jest spowodowana przez usługę serwera, która niepoprawnie obsługuje specjalnie przygotowane żądania RPC.Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll5.0.2195.7203310,03218-Oct-200803:11x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.1.2600.3462332,80015-Oct-200816:57x86SP2SP2GDR
Netapi32.dll5.1.2600.3462339,45615-Oct-200816:53x86SP2SP2QFE
Netapi32.dll5.1.2600.5694337,40815-Oct-200816:34x86SP3SP3GDR
Netapi32.dll5.1.2600.5694339,45615-Oct-200816:25x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229603,64817-Oct-200811:44x64SP1SP1GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229350,20817-Oct-200811:44x86SP1SP1GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.3229606,72017-Oct-200811:44x64SP1SP1QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229352,76817-Oct-200811:44x86SP1SP1QFE\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392603,64817-Oct-200811:53x64SP2SP2GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392345,08817-Oct-200811:53x86SP2SP2GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392606,72017-Oct-200811:44x64SP2SP2QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392347,64817-Oct-200811:44x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229350,20816-Oct-200820:09x86SP1SP1GDR
Netapi32.dll5.2.3790.3229352,76816-Oct-200821:47x86SP1SP1QFE
Netapi32.dll5.2.3790.4392345,08816-Oct-200822:18x86SP2SP2GDR
Netapi32.dll5.2.3790.4392347,64816-Oct-200823:37x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netapi32.dll5.2.3790.3229905,21617-Oct-200811:45IA-64SP1SP1GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229350,20817-Oct-200811:45x86SP1SP1GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.3229910,84817-Oct-200811:45IA-64SP1SP1QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.3229352,76817-Oct-200811:45x86SP1SP1QFE\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392905,21617-Oct-200811:50IA-64SP2SP2GDR
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392345,08817-Oct-200811:50x86SP2SP2GDR\WOW
Netapi32.dll5.2.3790.4392910,84817-Oct-200811:45IA-64SP2SP2QFE
Wnetapi32.dll5.2.3790.4392347,64817-Oct-200811:45x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista, Microsoft Hyper-V Server 2008 i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6000.16764425,47216-Oct-200804:40x86
Netapi32.dll6.0.6000.20937425,98416-Oct-200804:22x86
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008, Hyper-V Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6000.16764607,23216-Oct-200804:43x64
Netapi32.dll6.0.6000.20937606,72016-Oct-200804:28x64
Netapi32.dll6.0.6001.18157648,70416-Oct-200805:49x64
Netapi32.dll6.0.6001.22288648,70416-Oct-200805:02x64
Netapi32.dll6.0.6000.16764425,47216-Oct-200804:40x86
Netapi32.dll6.0.6000.20937425,98416-Oct-200804:22x86
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netapi32.dll6.0.6001.181571,080,83216-Oct-200806:21IA-64
Netapi32.dll6.0.6001.222881,080,83216-Oct-200804:59IA-64
Netapi32.dll6.0.6001.18157466,94416-Oct-200804:47x86
Netapi32.dll6.0.6001.22288466,94416-Oct-200804:38x86

Informacje o plikach we wstępnej wersji Beta (Pre-Beta) systemu Windows 7

Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410729,18420-Oct-200823:47x64
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami ia64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netutils.dll6.1.6801.410759,90420-Oct-200823:08IA-64
Netutils.dll6.1.6801.410722,52820-Oct-200823:19x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008, Windows Vista i Windows 7 Pre-Beta

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,445
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_36258762845e107951bd9aa6bb6e2cf2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_1b3e8fbe3df577d5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_839cbb983f595ac76fde121c813c640b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_c31a32b5eaec82f7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_8beec6c9c4e53ad3ad4e2eefee83c7bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_24746e8695e50ab0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_cf5fc08aa887a883eefd054adf032c14_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_f5617edb87321701.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_8b10fff30496576a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8bbe0f461d98ec8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008, Hyper-V Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_016ff16d0fb7adfd32cc8cac619f7020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_63879e5572c63a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_17b51416d1f0879bd01802235d17e183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_059d2147a43b46c0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4a708e10febe190d564ab30203394f1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_7838dfe143478799.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67941fc4deac88f98600b6aa3d634fa5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_7700084c05e335ee.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73aa7275aac93043dad7f68b22dc689e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8d173e2dc1c0db98.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_854c9ca1f90fdf0fef990f5d99c75b11_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_48ff81aaf19bff94.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c889ea7b0835e36fc67c4ccc4ec07ed3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_c5bae36e7a056bed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9502c7e5f482bc6c92ce8f63becff94_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_c14b7e8f3e6dce2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_e72f9b76bcf3c8a0.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_e7dcaac9d5f65dc3.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_e923aae6ba0f89a5.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_e98dd837d3449699.manifest
File versionNot Applicable
File size12,067
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,126
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,056
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,892
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_8b10fff30496576a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_8bbe0f461d98ec8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameIa64_5318e8eb9e87d0695533f066c047f96b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_82a29afb7aa0d23c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9c84e32c7f67dae6326ee85998cad9e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_9713870461709fdd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1b22e2871aa832be2376a26d588f7f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_d0e8a3e531733c64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f420bbd70e5d59529cd3c0d55fc47000_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_fa8a6023da16ba48.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d06b35901b0216b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,048
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)08:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d70e0aa1ae52e5f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,048
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_8d050f6301b2186f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_8d6f3cb41ae72563.manifest
File versionNot Applicable
File size12,029
Date (UTC)16-Oct-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 Pre-Beta

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,817
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,817
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,822
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,822
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,462
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,462
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,466
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,466
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c88416a1b833ae7bf1ac5e3ba55e123_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_5d2c1db358bd7f56.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_9622219576c10955b3e5860711ff058f_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_977a59a5a18b9d73.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_6c5ff7f4df12fe656967bcd9a0851cf9_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_9d8d50283e89a478.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bb4665ee38b9909b49c6690c13a54c9_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_abaa496388f1d851.manifest
File versionNot Applicable
File size1,037
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c88416a1b833ae7bf1ac5e3ba55e123_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_b94ab937111af08c.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9622219576c10955b3e5860711ff058f_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_f398f52959e90ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ac4fb3739ecadbb3fe4552a8ce044b5_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_5b9a53630b032ec0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f2e520fe3e78b2637293494b1895dead_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_88b415476ce0db7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,037
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_2230761ac011a177.manifest
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_c50a98bb08a2c330.manifest
File versionNot Applicable
File size2,189
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,832
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,474
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,474
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,476
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,465
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,475
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami ia64
File nameIa64_063c1cfe8cbabfce3ffb0dc28ef38fc5_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_b39a525ed326a3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dc308b4973bef77766097858c0f07d87_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_5a453cd060e99fe3.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f556a82744118350805ca73aa737ccaa_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_ff5785ba70f128b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,035
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f6840120760844e1cf48807bba0611b4_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_0132ac58e91cf28f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,035
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c6137e8d07b2393d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68eda12d50435af6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,040
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,040
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958644~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,469
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,469
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,472
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,472
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)09:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958644_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,460
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4106_none_c611da9707b43041.manifest
File versionNot Applicable
File size2,401
Date (UTC)18-Oct-2008
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netutils_31bf3856ad364e35_6.1.6801.4107_none_68ebfd37504551fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)21-Oct-2008
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 958644 — ostatni przegląd: 09.01.2009 — zmiana: 1

Opinia