MS09-006: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-006. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows XP, proces podrzędny aplikacji konsoli może nieoczekiwanie zakończyć pracę i może zostać zwrócony kod błędu 128.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
974509 Kiedy aktualizacja zabezpieczeń 958690 (MS09-006) zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 lub Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem SP2, proces podrzędny aplikacji konsoli może nieoczekiwanie zakończyć pracę i może zostać zwrócony kod błędu 128 (j. ang.)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.72511,644,78408-Feb-200916:16x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.72511,644,78408-Feb-200916:16x86UNIPROC

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.35211,846,27209-Feb-200910:19x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.35211,847,42409-Feb-200910:20x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.57561,846,78409-Feb-200911:13x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.57561,847,55209-Feb-200911:08x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.575630,20810-Feb-200903:44x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32914,531,71210-Feb-200906:29x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233619,52010-Feb-200906:29x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32914,552,19210-Feb-200906:29x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3233289,79210-Feb-200906:29x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.44564,534,78410-Feb-200906:35x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44564,545,53610-Feb-200906:29x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32911,854,46409-Feb-200910:21x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233286,72023-Oct-200811:58x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32911,860,60809-Feb-200911:52x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.44561,847,80809-Feb-200911:31x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44561,850,88009-Feb-200911:37x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32915,549,05610-Feb-200906:29IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233914,43210-Feb-200906:29IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32915,565,44010-Feb-200906:29IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3233289,79210-Feb-200906:29x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.44565,561,85610-Feb-200906:33IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44565,570,56010-Feb-200906:29IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oficjalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.168162,028,03209-Feb-200901:59x86
Win32k.sys6.0.6000.210062,030,08009-Feb-200901:54x86
Win32k.sys6.0.6001.182112,033,15209-Feb-200903:10x86
Win32k.sys6.0.6001.223722,033,66409-Feb-200902:54x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.168162,751,48809-Feb-200902:24x64
Win32k.sys6.0.6000.210062,752,51209-Feb-200902:11x64
Win32k.sys6.0.6001.182112,742,78409-Feb-200903:31x64
Win32k.sys6.0.6001.223722,743,29609-Feb-200903:37x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.182116,637,56809-Feb-200902:27IA-64
Win32k.sys6.0.6001.223726,636,54409-Feb-200902:13IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows VistaDodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e55d141712a694919dea31511f87610_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_49c58370ea03f02e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a0d90f7f0a13f6c39638efd3f5d163e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_f1c22e7dcc7b15e0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_815f3cdc555dca076580bfb2a71c7280_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_39aedfd4e8ca2931.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_eab1e0c1e08b3082bd6dc2583b88afaf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_c7f2ca2b22a19550.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_b70870b09d62e718.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_b79cb589b6789e33.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_b8e9ade49a8df956.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_b9336b71b3db5a1d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_0412553612b6852868d18e2ac14939be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16824_none_0a93af352e7e88eb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0b4ea5d538e5453c0a97d0077e835cf6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21014_none_e0235a2379251b36.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_40d2cac9f631609d6a97d796da6acc38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_cdfe15923cfe678c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d5d86315cd48079c802de31889a138a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_eeb9317f5dd985da.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e5efb4cb97f7821ccd6afda66b7768b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_67a4b15f807ceb13.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eabaf5cc6aaa1b4bcc5761708a9219df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_7e14ff3287d8f05b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1912c192f21c43e18978e87ba77fdfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_6c71917a867c60bb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa096360999b8c138cdeae97c1741d3c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_94e923ddc492c49b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_13270c3455c0584e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_13bb510d6ed60f69.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_1508496852eb6a8c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_155206f56c38cb53.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,551
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,956
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,795
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16824_none_1d6ee6068a2b038c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21014_none_1e032adfa340baa7.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_1f63f5c08745dde8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)17-Feb-2009
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_1f99e0c7a0a37691.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_20dd1f58334dbc6d0f9f876f2ee3d232_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_43b716f958ea4c15.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2b81e3d1ba7574fd45fffc29ea736d70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_027da0920efc44ff.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eabaf5cc6aaa1b4bcc5761708a9219df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_21f807a4cf798821.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1912c192f21c43e18978e87ba77fdfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_105499ecce1cf881.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_b8eb51da9a8c0252.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_b9350f67b3d96319.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,783
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_1f63f5c08745dde8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)17-Feb-2009
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_1f99e0c7a0a37691.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 958690 — ostatni przegląd: 18.01.2010 — zmiana: 1

Opinia