Dostępna jest poprawka, która rozwiązuje problem w logice alokacji pamięci z procesorem Itanium wersji systemu Windows Server 2008

Dotyczy: Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

Objawy


Istnieje problem w logice alokacji pamięci z procesorem Itanium wersji systemu Windows Server 2008. Gdy system przydziela stron pamięci, niepoprawnie przydziela nieciągłe pamięci fizycznej zamiast ciągłej pamięci fizycznej. To zachowanie może powodować nieprzewidywalne problemy od określonego sprzętu na bardzo wczesnym etapie uruchamiania systemu.

Ten problem został wykryty podczas badań, w których włączono narzędziu Weryfikator sterowników. Jednak ten problem może również wystąpić, gdy są spełnione następujące warunki:
 • System przydziela pamięć mapa, która przekracza jedną stronę.
 • Mapa pamięci fizycznej lokalizacji obejmuje dwie strony fizycznej.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów fileversion, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.0.6000. 16 xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20 xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18 xxxDodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22 xxxDodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany system Windows Server 2008.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) które są instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są krytyczne dla utrzymania Państwa zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (atrybuty nie ma opisów) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 opartych na procesorach Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Hal.dll6.0.6001.22303427,27206-Nov-200814:11IA-64

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008

Nazwa plikuIa64_hal.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22303_none_03aa5596210852a9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 655
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb959169~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,804
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb959169~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,809
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_3_for_kb959169~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,809
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb959169_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 425
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb959169_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,426
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb959169_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1429
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb959169_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,434
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb959169_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,426
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb959169_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1433
Data (UTC)06-Nov-2008
Godzina (UTC)21:26
PlatformaNie dotyczy