Microsoft Dynamics CRM 4,0 Update Rollup 2

Dotyczy: Dynamics CRM 4.0

WPROWADZENIE


Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest dostępny. Ten artykuł zawiera opis poprawek i aktualizacji uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet aktualizacyjny jest dostępny dla wszystkich języków obsługiwanych przez program Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Więcej informacji


Numer kompilacji i nazwy plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Numer kompilacji pakietów zbiorczych aktualizacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0, dla klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook i dla routera poczty E-mail Microsoft Dynamics CRM 4,0 to 4.0.7333.1312. Nazwy plików 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe
Nazwy plików 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0 i routera poczty E-mail Microsoft Dynamics CRM 4,0 są następujące:
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informacje dotyczące usuwania

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 można odinstalować. Jednak przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 należy wykonać kopię zapasową baz danych.

Najnowsze aktualizacje programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 — pomoc

Oprócz ulepszeń funkcjonalnych i poprawek zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji Pomoc programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest również dostępna we wszystkich obsługiwanych językach. Zachęcamy do zainstalowania najnowszych aktualizacji pomocy dotyczącej aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Uwagi dotyczące eksportowania i importowania dostosowań

W przypadku eksportowania dostosowań z serwera z programem Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server nie należy importować dostosowań do serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0 w następujących scenariuszach:
 • Serwer, na którym eksportujesz dostosowania, nie ma zainstalowanego pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Jednak serwer, do którego importujesz dostosowania, ma zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.
 • Serwer, na którym eksportujesz dostosowania, ma zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Jednak serwer, do którego importujesz dostosowania, nie ma zainstalowanego pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Poprawki i aktualizacje, które trzeba włączyć lub skonfigurować ręcznie

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które trzeba włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki na serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft CRM 4,0, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 954322 Komunikat o błędzie podczas importowania kilku dostosowań do uaktualnionej instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można przekazać lub zaimportować pliku"
 • 955452 Kanały informacyjne wiersza nie są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail, w której jest używany szablon wiadomości e-mail w celu renderowania danych mających źródła wierszy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955745 Komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook: "Ta implementacja nie jest częścią algorytmu kryptograficznego zgodnego z systemem Windows Platform FIPS
 • 956527 Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook zużywa trzy razy więcej pamięci w wersji 4,0 w wersji 3,0.
 • 959248 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 spowalnia korzystanie z niedopuszczalnych poziomów podczas przetwarzania wiadomości e-mail przy użyciu routera poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 Rekordy zadań rozszerzenia przepływu pracy powodują, że tabela AsyncOperationBase w bazie danych programu MSCRM jest zbyt duża w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959549 Administratorzy mogą nieoczekiwanie wyświetlać użytkowników usługi Active Directory, którzy nie należą do jednostki organizacyjnej administratora w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 948843 Po uruchomieniu lub edytowaniu przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 może wystąpić niska wydajność
 • 950175 Nie można używać programu Outlook zgodnie z oczekiwaniami, dopóki nie zostaną załadowane wszystkie dodatki programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950542 Wtyczki synchroniczne nie odpowiadają na zdarzenia wyzwalane w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953340 Wiadomości E-mail od użytkownika programu CRM do kolejki nie są dostarczane w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954811 Otwieranie programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 Deployment Manager na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest czasochłonne
 • 954940 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia niestandardowego rekordu encji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd, skontaktuj się z administratorem"

Problemy rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 to Zbiorcza poprawka zawierająca wszystkie poprawki dotyczące problemów udokumentowanych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu zbiorczego aktualizacji 1 i rozwiązywania problemów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
952858 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 jest dostępny dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
Ten pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:
 • 946745 Nie można zaimportować dostosowania dla jednostki do nowego systemu w programie Microsoft Dynamics CRM
 • 947762 Przepływ pracy zdefiniowany w celu wyzwolenia na warunek "zmiany atrybutu rekordu" może zostać nieoczekiwanie wyzwolony, mimo że monitorowany atrybut nie jest zmieniany w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 948987 Komunikat o błędzie podczas importowania danych do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 za pomocą Kreatora importu danych lub rozpoczynania nowej migracji danych za pomocą Menedżera migracji danych: "niedopasowany ogranicznik danych: znaleziono tylko pojedynczy ogranicznik"
 • 949069 Atrybuty wyszukiwania wielokrotnego są wyłączone w kilku formularzach po zaimportowaniu dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 949202 Komunikat o błędzie po kliknięciu sekcji wykresu w celu wyświetlenia niektórych tabel danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można wykonać przetwarzania FilterExpression dla tabeli" TABLE0 "
 • 949652 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania pliku CSV do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0: "dane źródłowe nie są w wymaganym formacie"
 • 949844 Nieoczekiwane zatrzymanie usługi asynchronicznej lub nie można uruchomić usługi asynchronicznej po zaimportowaniu organizacji z innego wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950207 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia działania w ramach kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zgłoszono wyjątek typu" System. Web. HttpUnhandledException "
 • 950307 Proces przejdź do trybu offline nie umożliwia pobrania rekordu użytkownika do lokalnej bazy danych MSDE w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950372 Zostanie wyświetlony monit o wielokrotne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła podczas uruchamiania programu Outlook lub po kliknięciu folderu programu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook na komputerze z systemem Windows Vista
 • 951432 Po przełączeniu się do innego połączenia sieciowego w trybie offline nie można ponownie przejść do trybu online w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline
 • 951909 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowania do innego serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Nieprawidłowy prefiks nazwy"
 • 952148 Komunikat o błędzie po pierwszym przejściu do trybu online po uaktualnieniu klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3,0 dla programu Outlook do klienta programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline: "Wystąpił niezidentyfikowany błąd"
 • 952322 Reguła przepływu pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas wykonywania reguły przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 952658 Nie można znaleźć artykułu bazy wiedzy Knowledge Base podczas wyszukiwania tego artykułu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook
 • 952680 Komunikat o błędzie podczas próby dodania wiersza umowy do kontraktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie znaleziono żądanego rekordu lub nie masz wystarczających uprawnień do jego wyświetlania"
 • 952852 Zwrócona liczba jest niepoprawna w przypadku uruchomienia zapytania programu FetchXML z zestawu Microsoft Dynamics CRM 4,0 Software Development Kit
 • 952855 Użytkownik z licencją dostępu klienta w trybie administracyjnym może uzyskać dostęp do nieoczekiwanych jednostek niestandardowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953033 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania danych dotyczących atrybutu listy wyboru w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "transformacja — dane analizy
 • 953489 Podczas tworzenia korespondencji seryjnej na podstawie opcji "wszystkie rekordy na bieżącej stronie" lub na podstawie opcji "wszystkie rekordy na wszystkich stronach" w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie są wyświetlane żadne rekordy
 • 953586 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia usługi asynchronicznej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "wyjątek podczas uruchamiania usługi asynchronicznej: MSCRMAsyncService"
 • 953764 Filtr "odpobrany nadrzędny" na encji niestandardowej nie działa zgodnie z oczekiwaniami w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953887 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania właściwości zaimportowanego przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "rekord jest niedostępny"
 • 953999 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie zwraca wyników, jeśli próbujesz wyeksportować wyniki do arkusza programu Excel po użyciu następnego X dni w kwerendzie wyszukiwania zaawansowanego.
 • 954227 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania funkcji wykrywania duplikatów w rekordach danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "wymagany obiekt"
 • 954313 Komunikat o błędzie podczas próby zalogowania się do witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM z serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0: "adres IP żądania ma inną rodzinę adresów w adresie sieciowym"
 • 954322 Komunikat o błędzie podczas importowania kilku dostosowań do uaktualnionej instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można przekazać lub zaimportować pliku"
 • 954433 Jest wyświetlany komunikat o błędzie lub nie można wybrać wartości odnośnika na stronie szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954592 Dowolne mapowania między właściwością Lookup encji niestandardowej a właściwością klienta oferty używają niepoprawnego kodu typu obiektu po utworzeniu relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954640 W polu nadrzędnym po otwarciu formularza adresu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany folder, w którym nie ma nazwy.
 • 954682 Kolejność tabulacji nie znajduje się w oczekiwanej kolejności, jeśli karty zawierają duże sekcje zawierające pola z wieloma wierszami w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954929 Wydajność jest niska w przypadku zmiany użytkownika z jednej jednostki biznesowej na inną w Menedżerze wdrażania w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955006 Nie można dodać użytkownika z domeny nadrzędnej do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955051 Nie wszystkie wymagane atrybuty są wybrane i są wyświetlane poprawnie po zdefiniowaniu nowego mapowania danych dla jednostki kontraktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955055 Komunikat o błędzie podczas otwierania dokumentu korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [numer] [1] to dokument główny korespondencji seryjnej. Program Word nie może znaleźć swojego źródła danych "
 • 955058 Wydajność jest niska po wykonaniu kilku zmian w konfiguracji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955061 Komunikat o błędzie podczas korzystania z zdarzenia "Wyślij z objaśnieniem" w celu pobrania obiektu dotyczy wiadomości e-mail w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook: "Send () nie powiodło się, HR = 80045f00"
 • 955064 Nie można wyświetlać utworzonych działań w formularzu działania w ramach kampanii w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955206 Migawka raportu nie jest tworzona podczas próby zaplanowania raportu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955233 Podczas zapisywania roli zabezpieczeń w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany komunikat o błędzie
 • 955253 Komunikat o błędzie podczas próby dodania uczestników do istniejącego terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie masz wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do obiektu programu Microsoft Dynamics CRM lub wykonać żądaną operację"
 • 955418 Nie można usunąć notatki za pomocą użytkownika, dla którego rola nie ma uprawnienia Drukowanie w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955422 Komunikat o błędzie podczas próby ponownego otwarcia zamkniętej szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 nie jest prawidłowym kodem statusu na szansę sprzedaży"
 • 955423 Komunikat o błędzie podczas scalania dwóch kont dodanych do nieaktywnej listy marketingowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "scalanie zostało anulowane, skontaktuj się z administratorem systemu i spróbuj ponownie"
 • 955469 Podczas próby przypisania wystąpienia jednostki do innego użytkownika w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM lub w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook jest wyświetlany komunikat o błędzie
 • 955482 Atrybut "ActualStart" i atrybut "ActualEnd" jednostki ActivityPointer są nieoczekiwanie ustawione na "tylko data" w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955487 Kanały informacyjne są tracone podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu szablonu korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955574 Komunikat o błędzie podczas tworzenia korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Błąd 0x80041103" jednostka kontaktu nie zawiera atrybutu o nazwie "' '"
 • 955685 Użytkownik z uprawnieniem do przypisywania roli w podrzędnej jednostce biznesowej może nieoczekiwanie przypisać rolę administratora systemu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955750 Możesz niespodziewanie utworzyć termin usługi, nawet jeśli nie masz uprawnień do jednostki usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955833 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany konta użytkownika logowania na stronie Określanie konta zabezpieczeń w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "konto usług programu Microsoft CRM jest nieprawidłowe"
 • 955977 Nie można otworzyć niestandardowego rekordu encji, gdy jesteś offline, nawet jeśli masz uprawnienia do otwierania rekordu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook
 • 955981 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia widoku niestandardowego w kalendarzu usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "SavedQuery with ID = 407a955c-6053-DD11-858a-000bdbda0c1e nie istnieje"
 • 956045 W polu "utworzono:" i "Ostatnia modyfikacja w" w oknie dialogowym "właściwości: Strona sieci Web" w rekordzie w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany tylko format daty krótkiej
 • 956079 Podczas tworzenia raportu przy użyciu Kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 są wyświetlane tylko rekordy, które zostały zmienione w ciągu 30 dni z powiązanym typem rekordu.
 • 956112 Komunikaty o błędach w dzienniku aplikacji na serwerze Microsoft Dynamics CRM po usunięciu szybkiej kampanii: "Usługa usuwania nie może oczyścić tabeli = [Table_Name]"
 • 956127 Niektóre atrybuty jednostki synchronizacji programu Outlook brakuje w eksportowanym pliku dostosowań z programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956151 Komunikat o błędzie w kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "błąd konstruktora zapytań"
 • 956237 Przepływ pracy pozostaje w stanie oczekiwania po utworzeniu reguły przepływu pracy w celu zaktualizowania stanu szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956257 W programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 Data początkowa roku obrachunkowego jest niepoprawna w przypadku strefy czasowej GMT + 12 lub GMT + 13
 • 956282 Komunikat o błędzie podczas korzystania z zestawu Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK w celu opracowania niestandardowego zestawu działań przepływu pracy: "klucz nie może mieć wartości NULL"
 • 956283 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania tygodniowego harmonogramu pracy dla użytkownika lub sprzętu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd i należy skontaktować się z administratorem"
 • 956370 Data w polu Data rozpoczęcia w wierszu kontraktu jest nieprawidłowa po wykonaniu akcji Odnów kontrakt w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956445 Rekord pozostaje w bazie danych programu Microsoft Dynamics CRM po usunięciu rekordu w kliencie sieci Web aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956521 Zmiany nie są odzwierciedlane w przypadku ponownego zaplanowania wykonania usługi za pomocą przycisku "Zaplanuj" w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956537 Załącznik uwzględniony w szablonie korespondencji seryjnej zostanie utracony w trakcie procesu importowania dostosowania w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956751 Przepływ pracy jest uruchamiany dwa razy, mimo że odpowiednia reguła przepływu pracy jest ustawiana do uruchamiania tylko po wykonaniu stanu aktywności w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956771 Po wyeksportowaniu szablonu do nowego środowiska w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 szablon korespondencji seryjnej jest nieoczekiwanie skojarzony z niepoprawnym obiektem niestandardowym
 • 956852 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu, w którym jest używany typ polecenia "StoredProcedure" w dodatku Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SQL Server Reporting Services: "wykonywanie zapytań nie powiodło się dla zestawu danych" Test_MSCRM ' "
 • 956859 Pasek narzędzi programu Microsoft Dynamics CRM jest wyłączony w programie Outlook po utracie połączenia sieciowego na mniej niż minutę
 • 957031 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 po uaktualnieniu systemu operacyjnego do systemu Windows Server 2008: "żądany licznik wydajności nie jest licznikiem niestandardowym, musi zostać zainicjowany jako tylko do odczytu"
 • 957057 Nie można ustawić zachowania Usuń na "Usuń łącze" lub "Ogranicz" dla relacji niestandardowej między dwiema jednostkami niestandardowymi w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957086 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany organizatora terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można wycofać udostępniania tego rekordu. Właściciel wybranego rekordu to jedyna osoba, której można przenieść z udziału "
 • 957225 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 nieoczekiwanie wyzwala regułę przepływu pracy w przypadku wysyłania szybkiej kampanii działania e-mail
 • 957270 Nieoczekiwane podwyższenie poziomu terminu, który nie ma określonego tematu, mimo że atrybut subject jednostki terminu jest ustawiony na wartość biznes wymagana w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957299 Po kliknięciu przycisku Ustaw właściwości w kroku Wyślij wiadomość E-mail w Projektancie przepływów pracy programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany komunikat o błędzie
 • 957305 Podczas dodawania produktów do ofert, zamówień lub faktur utworzonych z szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany nieoczekiwany komunikat o błędzie
 • 957318 W kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 możesz wyświetlać rekordy użytkowników i urządzeń, do których nie masz dostępu za pośrednictwem roli zabezpieczeń.
 • 957377 Widoki zlokalizowane zawierają nieprawidłowy element layoutXML po uaktualnieniu norweskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3,0 do norweskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957380 Nie można ustawić atrybutu StatusCode przy użyciu procesu CompoundCreate przed utworzeniem faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957406 Komunikat o błędzie podczas próby utworzenia terminu przy użyciu formularza kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "co najmniej jeden adresat nie ma adresu e-mail lub jest oznaczony jako" nie zezwalaj "na wiadomości e-mail
 • 957421 Program Outlook może ulec awarii podczas synchronizowania programu Outlook z klientem aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook
 • 957589 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania kolumn widoków encji przepływu pracy przy użyciu funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "aplikacja Microsoft Dynamics CRM napotkała błąd"
 • 957704 Nie odnaleziono użytkowników podczas wyszukiwania kilku użytkowników systemu przy użyciu ich imion i nazwisk z relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957788 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia działania opartego na jednostce ActivityPointer w raporcie niestandardowym w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 nie jest rozpoznawanym typem obiektu"
 • 957919 Po ponownym utworzeniu tej samej faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany nieprawidłowy komunikat o błędzie
 • 957920 Po zakończeniu pracy Kreatora tworzenia szybkiej kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie jest wysyłana żadna wiadomość e-mail
 • 957960 Nie można przejść do trybu online po wysłaniu wiadomości e-mail do innego użytkownika w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook
 • 957970 Po kliknięciu między kartami w niektórych formularzach encji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 i na pulpicie można ukryć karty
 • 957975 Aplikacja Microsoft Dynamics CRM 4,0 przetwarza nieprawidłową wartość dziesiętną podczas uruchamiania przepływu pracy
 • 958003 Komunikat o błędzie podczas publikowania zaimportowanego przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można opublikować automatycznego przepływu pracy, jeśli nie podano parametrów aktywacji"
 • 958031 Komunikat o błędzie po przejściu do trybu online w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook w sieci o małej przepustowości lub sieci o wysokim opóźnieniu opóźnienia: "Wystąpił nieznany błąd"
 • 958072 Po uaktualnieniu z aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3,0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie można używać określonych zapytań użytkownika, które są uruchamiane dla kontaktów, potencjalnych klientów lub kont
 • 958181 Komunikat o błędzie podczas importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nazwa typu lub obszaru nazw" InvokeDotNetAssembly "nie istnieje w obszarze nazw" Microsoft. CRM. Workflow ""
 • 958256 Po przekonwertowaniu potencjalnego klienta na rekord konta i rekordzie kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 pole nadrzędny klient nie jest wypełniane w rekordzie kontaktu
 • 958280 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania cyklicznego harmonogramu tygodniowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "wartość jest za duża lub za mała dla argumentu Int32"
 • 958287 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wyświetlania formularza działania w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zgłoszono wyjątek typu" System. Web. HttpUnhandledException "
 • 958363 Nie można uaktualnić zapisanych zapytań z aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3,0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958487 Komunikat o błędzie wyświetlany, gdy administrator zbiorczo ponownie przydziela rekordy z jednego użytkownika do innego użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "tylko opublikowane przepływy pracy i szablony przepływu pracy mogą zostać wycofane"
 • 958563 Zawartość treści wiadomości e-mail nie jest wyświetlana podczas wyświetlania właściwości kroku odwołującego się do wiadomości e-mail w przepływie pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958791 Komunikat o błędzie podczas próby dodania użytkownika z zaufanej domeny do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd"
 • 958836 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu niestandardowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd"
 • 958902 Po dodaniu notatek do formularza encji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 karty są obcinane lub niewidoczne
 • 959208 Zadanie wykrywania duplikatów nie wykrywa wszystkich duplikatów w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959226 Komunikat o błędzie podczas importowania organizacji do programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zmiana parametrów raportu lub źródeł danych na określone wartości jest niedozwolone"
 • 959394 Po dwukrotnym kliknięciu rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest otwierany nieprawidłowy rekord
 • 959572 Pole "Kampania źródłowa" w szansie sprzedaży nie jest wypełniane podczas konwertowania odpowiedzi na kampanię w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 960249 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia funkcji importowania danych w celu zaimportowania danych w wersji tradycyjnej chińskiej (CHT) programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension wykrył, że nie CrmException"
 • 960286 Dostępna jest nowa aktualizacja dla strefy czasowej i zmiany czasu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 oraz w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook
Ten pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje następujące problemy, które nie zostały wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Jeśli dodasz użytkowników z zaufanej domeny lasu, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Authentication: błąd logowania: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło.
 • Jeśli BulkDeleteIndependent_ tabele są tworzone, a konto użytkownika dbo nie jest właścicielem tych tabel, rozmiar bazy danych wzrasta.
 • Jeśli wprowadzisz atrybuty niestandardowe za pomocą procesu korespondencji seryjnej, działania utworzone przez proces korespondencji seryjnej mogą utracić wartości atrybutów niestandardowych.
 • Podczas synchronizowania programu Microsoft Office Outlook z aplikacją Microsoft Dynamics CRM 4,0 śledzenie odpowiedzi uczestników spotkania programu Outlook jest przerwane. Ten problem występuje w programach Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2007.
 • Po zastosowaniu aktualizacji 959209 nie można publikować przepływów pracy XAML. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji 959209, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  959209 Dostępna jest Aktualizacja dodatku Service Pack 1 dla programu .NET Framework 3,5
 • Podczas korzystania z personifikacji w środowisku z obsługą internetową (IFD) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  0x80040204 nieprawidłowe uwierzytelnianie użytkownika.
 • Podczas próby zaimportowania mapy danych typu relacja z klientem jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Niezamapowane kolumny wymagane: 1
 • Po uruchomieniu raportu jako użytkownik, który jest wyłączony w innej organizacji, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Numer błędu: 0x80040225 komunikat o błędzie: określony użytkownik jest wyłączony lub nie jest członkiem żadnej jednostki biznesowej.
 • Po przejściu do trybu offline w niemieckiej wersji klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  błąd SQL 0x80044150Generic
 • Tabele powiadomień nie mają przydatnych indeksów, które mogą zwiększyć wydajność.
 • Powiązane dane jednostki nie są zwracane po wykonaniu zaawansowanego zapytania Find dla jednostek aktywności. Przykłady encji aktywności są następujące:
  • Encja terminu
  • Jednostka poczty E-Mail
  • Encja faksu
  • Jednostka rozmowy telefonicznej
 • Raporty używające widoku FilteredActivityPointer zwracają niepoprawne wartości StatusCode.
 • Połączenia z zaszeregowaniem nie są resetowane do poziomu izolacji Read Committed. W związku z tym, gdy transakcja jest zatwierdzana, mogą wystąpić blokady w programie Microsoft SQL Server.
 • Po kliknięciu przycisku Ustaw właściwości w przepływie pracy w przypadku niestandardowego działania przepływu pracy tekst statyczny jest usuwany.
 • Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie może ładować stron niestandardowych, które odwołują się do zestawów. Ten problem występuje, jeśli zestawy są rozmieszczone w następującym folderze:
  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin
 • Podczas edytowania warunku IF w przepływie pracy w wersji brazylijskiej programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 format daty jest zmieniany z dd/mm/rrrr na mm-dd/rrrr. Ten problem występuje, jeśli zostanie otwarty warunek jeżeli.
 • Po uruchomieniu zapisanego zapytania z siatki, a następnie kliknięciu przycisku Korespondencja seryjnadane zawarte w źródle danych nie są filtrowane na podstawie filtrów zapisanego zapytania.
 • Nie można zarejestrować wtyczki na wiadomości Create dla jednostki CustomerOpportunityRole.
 • Kalendarz usługi nie jest aktualizowany natychmiast po zmianie daty lub godziny terminu lub działania usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0.
 • Typ "zmiana atrybutu rekordu" jest uruchamiany przy każdym zapisywaniu konta po uruchomieniu reguły wykrywania duplikatów.

Znany problem występujący po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2

Po opublikowaniu przepływu pracy w aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wybrany przepływ pracy zawiera błędy i nie można go opublikować. Otwórz przepływ pracy, Usuń błędy i spróbuj ponownie.
Jeśli śledzenie platformy jest włączone, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Typ System. globalizacja. CultureInfo nie jest oznaczony jako autoryzowany w pliku konfiguracji aplikacji. kod błędu:-2147201023
Aby rozwiązać ten problem, Otwórz plik Web. config witryny aplikacji Microsoft CRM Web w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, a następnie Dodaj następujące wiersze do sekcji authorizedTypes :
…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Aktualizowanie informacji o pakiecie

Następujący plik jest dostępny do pobrania w centrum pobierania Microsoft:Download Download the 959419 package now.Pobierz pakiet 959419. Data wydania: 15 stycznia 2009For więcej informacji na temat sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o instalacji

Zainstaluj tę poprawkę na komputerach z uruchomionymi składnikami serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0 lub klientem aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook.Po zainstalowaniu tej poprawki Usuń pliki tymczasowe w programie Windows Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Windows Internet Explorer.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. W zależności od używanej wersji programu Internet Explorer Użyj jednej z następujących metod:
  • W programie Windows Internet Explorer 7 kliknij pozycję Usuń w obszarze Historia przeglądania , kliknij pozycję Usuń pliki w obszarze tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij przycisk tak.
  • W programie Microsoft Internet Explorer 6 kliknij pozycję Usuń pliki w obszarze tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij przycisk OK.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować ten pakiet zbiorczy aktualizacji, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM 4,0. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 nie jest warunkiem wstępnym.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Jeśli zostanie wyświetlony monit, ponownie uruchom komputer po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę z komputera z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000, użyj apletu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu zbiorczego aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Serwer Microsoft Dynamics CRM 4,0

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresieSkrótyPlatform
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:49MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll04.00.7333.131211248013-Jan-200906:49MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:49MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343Di386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll04.00.7333.131210428813-Jan-200906:49MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
FetchBuilder.js04.00.7333.13121058413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.131213705613-Jan-200906:49MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533i386
Slugsupport.js04.00.7333.13125628213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Entityform.aspx04.00.7333.1312755313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Edit.aspx04.00.7333.13124415013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Web.config04.00.7333.13122041113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły rozdzielania kont. rdl04.00.7333.131211429813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Przegląd kont Sub-Report. rdl04.00.7333.131217524013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Omówienie konta. rdl04.00.7333.13121235113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Podsumowanie konta Sub-Report. rdl04.00.7333.13129009313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Podsumowanie konta. rdl04.00.7333.13124068113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.131216241013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Porównanie kampanii. rdl04.00.7333.13128127313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Wyniki kampanii Sub-Report. rdl04.00.7333.131214627213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły zadania kampanii. rdl04.00.7333.13122522413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły tabeli podsumowania spraw. rdl04.00.7333.13125973513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Tabela podsumowania spraw. rdl04.00.7333.13129370013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły stanu faktury. rdl04.00.7333.13127281613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły zaniedbanych kont. rdl04.00.7333.13128928813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły zaniedbanych spraw. rdl04.00.7333.131210532713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Zaniedbane sprawy. rdl04.00.7333.13129245313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Produkty według kont. rdl04.00.7333.13125383513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Produkty według kontaktu szczegóły. rdl04.00.7333.131223901113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Produkty według kontaktu. rdl04.00.7333.13125402213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły planowanej sprzedaży. rdl04.00.7333.131212758713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Planowana sprzedaż. rdl04.00.7333.131210848513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły woluminu dotyczącego wykonania usługi. rdl04.00.7333.131210079213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Dystrybucja kont. rdl04.00.7333.13126537613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Activities.rdl04.00.7333.13126021113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły stanu działania w ramach kampanii. rdl04.00.7333.13122536113-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Stan działania w ramach kampanii Sub-Report. rdl04.00.7333.13125689813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Stan działania w ramach kampanii. rdl04.00.7333.13121281513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szacowany zysk z kampanii — szczegóły dotyczące prospektu. rdl04.00.7333.13122141813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły zrealizowanego przychodu prospektu w kampanii. rdl04.00.7333.13122054813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Raport szczegółowy o wydajności kampanii. rdl04.00.7333.13121145013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Wydajność kampanii. rdl04.00.7333.13121284413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Kampania złożona z szczegółów zamówienia. rdl04.00.7333.13121878613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły odpowiedzi na kampanię. rdl04.00.7333.13122419013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Informacje o utracie konkurencji. rdl — dane04.00.7333.13127811513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Konkurencja z wynikami win. rdl04.00.7333.13124813213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Stan faktury — RDL04.00.7333.13123058613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Faktura Sub-Report. rdl04.00.7333.131210147313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Invoice.rdl04.00.7333.13121096913-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Efektywność źródeł potencjalnych klientów. rdl04.00.7333.131211207313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Niezaniedbane konta. rdl04.00.7333.13123429713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły zaniedbanych potencjalnych klientów. rdl04.00.7333.13126871713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Niezaniedbane potencjalni klienci. rdl04.00.7333.13124300013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Zamówienie Sub-Report. rdl04.00.7333.131210435013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Order.rdl04.00.7333.13121097613-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Produkty według kont — szczegóły. rdl04.00.7333.131224146513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Sub-Report. rdl04.00.7333.131210804513-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Quote.rdl04.00.7333.13121095013-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Szczegóły historii sprzedaży. rdl04.00.7333.131211770713-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Historia sprzedaży. rdl04.00.7333.13123096813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Działanie usług — RDL04.00.7333.13126393413-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Najważniejsze artykuły z bazy wiedzy szczegół. rdl04.00.7333.13128780313-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Najważniejsze artykuły z bazy wiedzy. rdl04.00.7333.13125863813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Podsumowanie użytkownika. rdl04.00.7333.13122895813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.131223536013-Jan-200906:49MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.131215753613-Jan-200906:49MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7i386
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:49Nie dotyczyNie dotyczy
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Workflowstep.js04.00.7333.13122778413-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Fiscalsettings.aspx04.00.7333.1312825813-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:50MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
AtTributemappings.aspx04.00.7333.13123692313-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy
Customactivityform.aspx04.00.7333.1312368313-Jan-200906:50Nie dotyczyNie dotyczy

Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresieSkrótyPlatform
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
CRMABP32.dll04.00.7333.131226096013-Jan-200906:44MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73i386
Crmaddin.dll04.00.7333.1312103255213-Jan-200906:44MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:44MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DAi386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:44MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:44MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:44MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:44MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:44MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:44MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:44MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.131212887213-Jan-200906:44MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CEi386
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe04.00.7333.131210429613-Jan-200906:44MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58Fi386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:44MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:44MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:44MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:44MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96i386
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
AppGrid_DefaulTdata.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:44MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DAi386
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:44MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6i386
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:44Nie dotyczyNie dotyczy

Microsoft Dynamics CRM 4,0 Exchange router

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresieSkrótyPlatform
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.13125104013-Jan-200906:48MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDAi386
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe04.00.7333.131218621613-Jan-200906:48MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BFi386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386

Klient migracji danych programu Microsoft Dynamics CRM

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresieSkrótyPlatform
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:47MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe04.00.7333.131218211213-Jan-200906:47MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:47MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:47MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386

Łącznik danych SRS

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresieSkrótyPlatform
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.131210428813-Jan-200907:06MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4i386
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.13123875213-Jan-200907:06MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7Di386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej oprogramowania Microsoft Dynamics CRM i aktualizacji pakietu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887283 Standardy nazewnictwa poprawek i pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM