MS09-004: Luki w zabezpieczeniach w programie Microsoft SQL Server umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-004. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:
Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków:
Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju:
Obsługa międzynarodowa

Więcej informacji

W poniższej tabeli wymieniono znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń. Jeśli masz problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń, które nie zostały uwzględnione na tej liście znanych problemów, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Microsoft dla problemów z aktualizacją zabezpieczeń odwiedź witrynę obsługi międzynarodowej w sieci Web:
Klienci korporacyjni mogą uzyskać pomoc techniczną dla aktualizacji zabezpieczeń poprzez kontakty kontaktowych pomocy technicznej.

Aby korzystać z tabeli, należy szukać w jej dwa górne wiersze tabeli. Znajdź kolumnę odpowiedniego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base na aktualizację, która odnosi się do wersji programu Microsoft SQL Server, którego używasz. Wiersze zawierające znak "X" odpowiadają artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, który opisano znany problem dla wersji programu SQL Server, którego używasz. Kliknij numery artykułów w lewej kolumnie w celu wyświetlenia tego artykułu.
KB960082KB960083KB960089KB960090
Numer artykułuSQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: stosuje się, jeżeli jest numerem kompilacji od 8.00.2039 i 8.00.2054SQL Server 2000 QFE i MSDE 2000: stosuje się, jeżeli jest numerem kompilacji od 8.00.2148 i 8.00.2281SQL Server 2005 GDR: Stosuje się, jeżeli numer kompilacji wynosi od 9.00.3042-9.00.3076SQL Server 2005 QFE: Stosuje się, jeżeli numer kompilacji jest między 9.00.3150 i 9.00.3309
953739XX
953740XX
953741XX
953742XX
955250XX
957008XX
967092X
967093X
967094XX
967095X
967096X
967236X

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których opisano poszczególne pakiety i dotyczące ich znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poszczególnych pakietów tej aktualizacji zabezpieczeń oraz znanych problemów z tymi pakietami kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aktualizacja zabezpieczeń 960090

960090 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 QFE: 10 lutego 2009
Znane problemy dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 960090
Numer artykułuTytuł artykułu
953739Instalatorzy programu SQL Server 2005 nie aktualizują wystąpienia usługi SQL Server, który jest w stanie "wyłączona"
953741Instalatorzy programu SQL Server 2005 zatrzymują usługi zależne
955250Komunikat o błędzie podczas próby odinstalowania pakietu poprawek dla programu SQL Server 2005 Express Edition: "1731 Źródłowy pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie jest zsynchronizowany z pakietem klienckim"
957008SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 kończy się niepowodzeniem aktualizacji podczas próby zainstalowania lub odinstalowania aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń 960089

960089 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 GDR: 10 lutego 2009
Znane problemy dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 960089
Numer artykułuTytuł artykułu
953739Instalatorzy programu SQL Server 2005 nie aktualizują wystąpienia usługi SQL Server, który jest w stanie "wyłączona"
953741Instalatorzy programu SQL Server 2005 zatrzymują usługi zależne
955250Komunikat o błędzie podczas próby odinstalowania pakietu poprawek dla programu SQL Server 2005 Express Edition: "1731 Źródłowy pakiet instalacyjny dla produktu [2] nie jest zsynchronizowany z pakietem klienckim"
957008SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 kończy się niepowodzeniem aktualizacji podczas próby zainstalowania lub odinstalowania aktualizacji zabezpieczeń
967095Wewnętrzna baza danych systemu Windows (WYukon) jest usuwany, gdy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, aby odinstalować aktualizację zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005

Aktualizacji zabezpieczeń 960082

960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
Znane problemy dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 960082
Numer artykułuTytuł artykułu
953740Jak zidentyfikować i włączyć wyłączone wystąpienia programu SQL Server w programie SQL Server 2000
953742Instalatorzy programu SQL Server 2000 i MSDE 2000 zatrzymują usługi zależne
967092Aktualizacji zabezpieczeń 960082 nie zostało wykonane w środowisku systemu Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000
967093SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) zostanie odinstalowana przy użyciu apletu "Dodaj lub usuń programy" w Panelu sterowania do odinstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2000 i MSDE 2000
967094Program ISA Server 2004 oraz ISA Server 2006 może dotyczyć aktualizacje zabezpieczeń w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nr 960082 i 960083
967096Użytkownicy programu SharePoint są niepoprawnie oferowana aktualizacji programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń w artykule 960082 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
967236Aktualizacje zabezpieczeń programu MSDE 2000 nie są instalowane zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu usług UDDI w systemie Windows Server 2003

Aktualizacja zabezpieczeń 960083

960083 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
Znane problemy dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 960083
Numer artykułuTytuł artykułu
953740Jak zidentyfikować i włączyć wyłączone wystąpienia programu SQL Server w programie SQL Server 2000
953742Instalatorzy programu SQL Server 2000 i MSDE 2000 zatrzymują usługi zależne
967094Program ISA Server 2004 oraz ISA Server 2006 może dotyczyć aktualizacje zabezpieczeń w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nr 960082 i 960083

Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Jeśli instalacja nie zostanie ukończona pomyślnie, usługi zależne od usługi SQL Server mogą zostać zatrzymane. Aby upewnić się, że wszystkie usługi są w odpowiednim stanie, zaleca się ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953742 Instalatorzy programu SQL Server 2000 i MSDE 2000 zatrzymują usługi zależne

953741 Instalatorzy programu SQL Server 2005 zatrzymują usługi zależne

Jak ustalić, czy program SQL Server został pomyślnie zaktualizowany

Aby zweryfikować, że program SQL Server został pomyślnie zaktualizowany, wykonaj następujące kroki:
  1. Znajdź numer wersji wystąpienia lub wystąpień programu SQL Server.
    Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykonywania tej czynności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    321185 jak zidentyfikować i wydania programu SQL Server w wersji

  2. Aktualizacja programu SQL Server jest skuteczne, jeśli query analyzer zwróci wersję pliku Sqlserver.exe, który jest wymieniony w poniższej tabeli.
ProduktWersja
SQL Server 2005 GDR9.00.3077
SQL Server 2005 QFE9.00.3310
SQL Server 2000 GDR8.00.2055
SQL Server 2000 QFE8.00.2282
Alternatywnie można przejrzeć dziennik instalacji dla komunikatu "Sukces". Plik dziennika instalacji zazwyczaj jest w jednym z następujących folderów.
ProduktLokalizacja
SQL Server 2000%WINDIR%
SQL Server 2005%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix
Instalacja zakończyła się pomyślnie jest rejestrowany komunikat podobny do jednego z następujących, na końcu pliku dziennika.
Komunikat 1
Sukces, wymagany jest ponowny rozruch
Zwrócony kod zakończenia: 3010
Komunikat 2
101.063: Biblioteka DLL SQL: wystąpienia podsumowania stanu
101.063: Biblioteka DLL SQL: stan wystąpienia: MSSQLServer - sukces
101.063: Biblioteka DLL SQL: stan wystąpienia: SQLTools - sukces
101.063: Biblioteka DLL SQL: SuccessInstallation() zwrócił 0

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Pakiety GDR

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP4

Nazwa plikuWersjaDataGodzinaRozmiar
Osql.exe2000.80.2055.018-Dec-200818:4657,344
Replmerg.exe2000.80.2055.018-Dec-200818:46163,840
Replrec.dll2000.80.2055.018-Dec-200818:46315392
Sqlservr.exe2000.80.2055.018-Dec-200818:479,158,656

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2000 SP4 opartych na procesorach Itanium

Nazwa pliku
Wersja pliku
Rozmiar pliku
Data
Godzina
Platforma
Axscphst.rll2000.80.760.05632
01-Jan-200914:34IA-64
Bcp.rll2000.85.1016.01228801-Jan-200914:34IA-64
Impprov.dll2000.80.2055.0244224
01-Jan-200914:34IA-64
Msgprox.dll2000.80.2055.0188928
01-Jan-200914:34IA-64
Msvcr71.dll7.10.3052.434816001-Jan-200914:34x86
Odsole70.dll2000.80.2055.0151040
01-Jan-200914:34IA-64
Odsole70.rll2000.80.760.011264
01-Jan-200914:34IA-64
Osql.exe2000.80.2055.014950401-Jan-200914:34IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2055.01187328
01-Jan-200914:34IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2055.0430080
01-Jan-200914:34x86
Pfclnt80.rll2000.80.760.05120
01-Jan-200914:34IA-64
Qrdrsvc.exe2000.80.2055.0356864
01-Jan-200914:34IA-64
Replmerg.exe2000.80.2055.0375296
01-Jan-200914:34IA-64
Replprov.dll2000.80.2055.0537600
01-Jan-200914:34IA-64
Replrec.dll2000.80.2055.0775168
01-Jan-200914:34IA-64
Replres.rll2000.80.2039.0146432
01-Jan-200914:34IA-64
Replsub.dll2000.80.2055.0641024
01-Jan-200914:34IA-64
Rinitcom.dll2000.80.2055.0654848
01-Jan-200914:34IA-64
Semmap.dll2000.80.2055.0161280
01-Jan-200914:34IA-64
Semmap.dll2000.80.2055.052224
01-Jan-200914:34x86
Semmap.rll2000.80.760.0921601-Jan-200914:34IA-64
Semnt.rll2000.80.760.0256001-Jan-200914:34IA-64
Snapshot.exe2000.80.2055.091136
01-Jan-200914:34IA-64
Sqladevn.rll2000.80.760.07680
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlagent.exe2000.80.2055.01061376
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlagent.rll2000.80.760.041984
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlatxss.rll2000.80.760.03584
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlcmdss.rll2000.80.760.04608
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlctr80.dll2000.80.2039.032256
01-Jan-200914:34IA-64
Sqldiag.exe2000.80.2055.0334848
01-Jan-200914:34IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2055.013860352
01-Jan-200914:34IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2055.04362240
01-Jan-200914:34x86
Sqldmo.rll2000.80.760.0574976
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlevn70.rll2000.80.2055.034816
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlfth75.dll2000.80.2055.0246784
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlisapi.rll2000.80.2039.04608
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlmangr.rll2000.80.760.077312
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlrepss.rll2000.80.760.04096
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlservr.exe2000.80.2055.024664064
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2055.0616960
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2055.0616960
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlsvc.rll2000.80.760.0204801-Jan-200914:34IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0122368
01-Jan-200914:34x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0338944
01-Jan-200914:34IA-64
Sqlvdir.rll2000.80.2039.061440
01-Jan-200914:34x86
Svrnetcn.dll2000.80.2055.0427008
01-Jan-200914:34IA-64
Svrnetcn.rll2000.80.760.015872
01-Jan-200914:34IA-64
Xplog70.rll2000.80.2039.06144
01-Jan-200914:34IA-64
Xpstar.dll2000.80.2055.0872960
01-Jan-200914:34IA-64
Xpstar.rll2000.80.760.02816001-Jan-200914:34IA-64

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

Nazwa pliku
Wersja pliku
Rozmiar pliku
Data
Godzina
Atl71.dll7.10.3077.089,08830-Nov-043:05
Atxcore.dll2000.80.2039.037,376
4-May-0512:31
Atxcore.rll2000.80.2039.04.608
4-May-0512:29
Axscphst.dll2000.80.2039.061440
4-May-0515:02
Axscphst.rll2000.80.194.028672
6-Aug-0016:50
Bcp.exe2000.80.2039.01228804-May-0512:26
Bcp.rll2000.80.2039.09,2164-May-0515:02
Cldtcstp.exe2000.80.2039.077,824
4-May-0512:35
Cldtcstp.rll2000.80.194.028672
6-Aug-0016:06
Cmdwrap.exe2000.80.2039.05,632
4-May-0513:23
Cnfgsvr.exe2000.80.2039.061440
4-May-0512:29
Cnvrem.dll2000.80.2039.094208
4-May-0512:28
Cnvsvc.exe2000.80.2039.061440
4-May-0512:23
Comnevnt.dll2000.80.194.0319488
26-Apr-0410:35
Custtask.dll2000.80.2039.0364 544
4-May-0515:02
Custtask.rll2000.80.2039.048,640
4-May-0515:02
Dbghelp.dll6.3.17.0940 0326-Aug-047:38
Dbmslpcn.dll2000.80.2039.020480
4-May-0515:02
Dbmslpcn.dll2000.80.2039.020480
4-May-0515:02
Dbmsshrn.dll2000.80.2039.021,504
4-May-0515:02
Dbmsshrn.dll2000.80.2039.021,504
4-May-0515:02
Dbnetlib.dll2000.85.1117.0106496
29-Apr-041:00
Dcomscm.exe2000.80.2039.011,776
4-May-0512:29
Distrib.exe2000.80.2039.061440
4-May-0512:36
Dtcsetup.exe4.71.1015.0584,416
16-Jul-994:27
Dtsffile.dll2000.80.2039.0126976
4-May-0515:02
Dtsffile.rll2000.80.194.028672
6-Aug-0016:50
Dtspkg.dll2000.80.2039.01,986,560
4-May-0515:02
Dtspkg.rll2000.80.2039.0208,896
4-May-0515:02
Dtspump.dll2000.80.2039.0507,904
4-May-0515:02
Dtspump.rll2000.80.194.0102400
6-Aug-0016:50
Dtsrun.exe2000.80.2039.033,792
4-May-0512:42
Dtsrun.rll2000.80.194.024576
6-Aug-0016:50
Impprov.dll2000.80.2055.0102400
17-Dec-082:09
Mergetxt.dll2000.80.2039.039,656
4-May-0515:06
Msdbi.dll6.10.8226.0102,67226-Apr-9915:00
Msgprox.dll2000.80.2055.094208
17-Dec-081:59
Msvcp71.dll7.10.3077.0499712
30-Nov-043:05
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,160
30-Nov-043:05
Msxmlsql.dll1.0.1045.0851,128
7-Apr-059:27
Msxmlsql.rll1.0.1045.050,3607-Apr-059:27
Odbcbcp.dll2000.85.1117.024576
29-Apr-041:01
Odsole70.dll2000.80.2055.069 632
17-Dec-082:11
Odsole70.rll2000.80.382.020480
18-Apr-0114:21
Opends60.dll2000.80.2039.010 240
4-May-0515:02
Osql.exe2000.80.2055.057,34417-Dec-082:12
Pfclnt80.dll2000.80.2055.0430,080
17-Dec-081:40
Pfclnt80.rll2000.80.194.028672
6-Aug-0016:50
Rdistcom.dll2000.80.2039.0425,984
4-May-0515:02
Replagnt.dll2000.80.2039.08 192
4-May-0515:02
Repldist.dll2000.80.2039.077,824
4-May-0515:02
Repldp.dll2000.80.2039.094208
4-May-0515:02
Repldsui.dll2000.80.2039.022,016
4-May-0515:02
Repldts.dll2000.80.2039.094208
4-May-0515:02
Replerrx.dll2000.80.2039.0101,096
4-May-0515:06
Replmerg.exe2000.80.2055.0163,840
17-Dec-082:22
Replprov.dll2000.80.2055.0237568
17-Dec-082:22
Replprox.dll2000.80.2039.0196608
4-May-0515:02
Replrec.dll2000.80.2055.0315392
17-Dec-0815:48
Replres.rll2000.80.2039.0159744
4-May-0515:02
Replsub.dll2000.80.2055.0270,336
17-Dec-082:26
Replsync.dll2000.80.2039.0110592
4-May-0515:02
Rinitcom.dll2000.80.2055.0278,528
17-Dec-082:26
Scm.exe2000.80.2039.0860164-May-0512:52
Semmap.dll2000.80.2055.052,224
17-Dec-081:38
Semmap.dll2000.80.2055.052,224
17-Dec-081:38
Semmap.rll2000.80.194.032,768
6-Aug-0016:50
Semmap.rll2000.80.194.032,768
6-Aug-0016:50
Semnt.dll2000.80.2039.069 632
4-May-0515:02
Semnt.dll2000.80.2039.069 632
4-May-0515:02
Semnt.rll2000.80.382.012,28818-Apr-0114:21
Semnt.rll2000.80.382.012,28818-Apr-0114:21
Snapshot.exe2000.80.2055.061440
17-Dec-082:27
Spresolv.dll2000.80.2039.076,544
4-May-0515:06
Sqdedev.dll2000.80.2039.0126976
4-May-0515:02
Sqladevn.rll2000.80.2039.06656
4-May-0515:02
Sqladhlp.exe2000.80.2039.073728
4-May-0513:50
Sqlagent.dll2000.80.2039.012,288
4-May-0515:02
Sqlagent.exe2000.80.2055.0323584
17-Dec-081:51
Sqlagent.rll2000.80.2039.053248
4-May-0515:02
Sqlatxss.dll2000.80.2039.036864
4-May-0515:02
Sqlatxss.rll2000.80.194.024576
6-Aug-0016:50
Sqlboot.dll2000.80.2055.0138,080
17-Dec-0816:15
Sqlcmdss.dll2000.80.2039.043,520
4-May-0515:02
Sqlcmdss.rll2000.80.2039.05,632
4-May-0515:02
Sqlctr80.dll2000.80.2039.040960
4-May-0515:02
Sqldata.dll2000.80.2039.0815,104
4-May-0515:02
Sqldistx.dll2000.80.2039.0170,744
4-May-0515:06
Sqldmo.dll2000.80.2055.04,362,240
17-Dec-081:59
Sqldmo.rll2000.80.2039.0585,728
4-May-0515:02
Sqlevn70.rll2000.80.2055.045056
17-Dec-081:42
Sqlimage.dll5.0.2031.136,11226-Apr-9915:00
Sqlinitx.dll2000.80.2039.0142,064
4-May-0515:06
Sqlmaint.exe2000.80.2039.0167,936
4-May-0513:07
Sqlmangr.exe2000.80.2039.081920
4-May-0513:07
Sqlmangr.rll2000.80.194.098304
6-Aug-0016:50
Sqlmergx.dll2000.80.2039.0178,920
4-May-0515:06
Sqlredis.exe5.0.2919.630410,223,144
4-May-0515:06
Sqlrepss.dll2000.80.2039.065 536
4-May-0515:02
Sqlrepss.rll2000.80.2039.05120
4-May-0515:02
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,840
4-May-0515:02
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,840
4-May-0515:02
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,840
4-May-0515:02
Sqlservr.exe2000.80.2055.09,158,656
17-Dec-084:39
Sqlsnmp.dll2000.80.2039.053,760
4-May-0515:02
Sqlsort.dll2000.80.2055.0589,824
17-Dec-081:43
Sqlsrv32.dll2000.85.1117.0421,888
29-Apr-041:00
Sqlsrv32.rll2000.85.1117.090112
29-Apr-041:00
Sqlstbss.exe2000.80.2039.06,144
4-May-0513:18
Sqlstbss.rll2000.80.2039.03,584
4-May-0513:18
Sqlsvc.dll2000.80.2039.0110592
4-May-0515:02
Sqlsvc.dll2000.80.2039.0110592
4-May-0515:02
Sqlsvc.rll2000.80.382.012,288
18-Apr-0114:21
Sqlsvc.rll2000.80.382.012,288
18-Apr-0114:21
Sqlunirl.dll2000.80.2039.0192,512
4-May-0515:02
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0122,368
8-Dec-083:45
Ssmsad70.dll2000.80.2039.021,504
4-May-0515:02
Ssmslpcn.dll2000.80.2039.018,432
4-May-0515:02
Ssmsrp70.dll2000.80.2039.022,016
4-May-0515:02
Ssmssh70.dll2000.80.2039.020480
4-May-0515:02
Ssmsvi70.dll2000.80.194.032,823
6-Aug-0016:51
Ssnetlib.dll2000.80.2039.086016
4-May-0515:02
Ssnmpn70.dll2000.80.2039.010 240
4-May-0515:02
Ssradd.dll2000.80.2039.047,856
4-May-0515:06
Ssravg.dll2000.80.2039.047,864
4-May-0515:06
Ssrdown.dll2000.80.2039.024,312
4-May-0515:06
Ssrmax.dll2000.80.2039.047,864
4-May-0515:06
Ssrmin.dll2000.80.2039.047,864
4-May-0515:06
Ssrpub.dll2000.80.2039.024,832
4-May-0515:06
Ssrup.dll2000.80.2039.024,824
4-May-0515:06
Svrnetcn.dll2000.80.2055.0110592
17-Dec-082:47
Svrnetcn.exe2000.80.2039.034,304
4-May-0513:18
Svrnetcn.rll2000.80.2039.016,896
4-May-0515:02
Ums.dll2000.80.2055.035,32817-Dec-083:07
W95scm.dll2000.80.2039.041,984
4-May-0515:02
Xplog70.dll2000.80.2039.043,520
4-May-0515:02
Xplog70.rll2000.80.2039.06656
4-May-0515:02
Xpqueue.dll2000.80.2039.045056
4-May-0515:02
Xprepl.dll2000.80.2039.0155648
4-May-0515:02
Xpsqlbot.dll2000.80.2039.07680
4-May-0515:02
Xpstar.dll2000.80.2055.0311296
17-Dec-081:53
Xpstar.rll2000.80.2039.036864
4-May-0515:02

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP2

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651218-Dec-084:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418-Dec-084:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818-Dec-084:24x86
Msdtssrvr.exe9.0.3077.020259218-Dec-084:24x86
Msmdsrv.exe9.0.3077.01489135218-Dec-084:24x86
Nsservice.exe9.0.3077.01827218-Dec-084:24x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.012988818-Dec-084:24x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3077.01365618-Dec-084:24x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220818-Dec-084:25x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132899218-Dec-084:25x86
Sqlaccess.dll2005.90.3077.034697618-Dec-084:25x86
Sqlservr.exe2005.90.3077.02918127218-Dec-084:25x86
Sqlwb.exe2005.90.3077.082057618-Dec-084:25x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP2 z procesorem Itanium

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079650418-Dec-085:44x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651218-Dec-084:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418-Dec-084:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818-Dec-084:24x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msdtssrvr.exe9.0.3077.019848818-Dec-085:44IA-64
Msmdsrv.exe9.0.3077.04875964818-Dec-085:44IA-64
Nsservice.exe9.0.3077.01826418-Dec-085:44x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.027120018-Dec-085:44IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3077.01366418-Dec-085:44x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220818-Dec-085:44x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132899218-Dec-085:44x86
Sqlaccess.dll2005.90.3077.034851218-Dec-085:44x86
Sqlservr.exe2005.90.3077.07250620818-Dec-085:45IA-64
Sqlwb.exe2005.90.3077.082057618-Dec-084:25x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP2 dla systemów z procesorem x64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651217-Dec-0823:57x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418-Dec-084:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818-Dec-084:24x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msdtssrvr.exe9.0.3077.019849617-Dec-0823:57x64
Msmdsrv.exe9.0.3077.03012284817-Dec-0823:57x64
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.015804017-Dec-0823:57x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3077.01365617-Dec-0823:57x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220017-Dec-0823:57x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132898417-Dec-0823:57x86
Sqlaccess.dll2005.90.3077.035414417-Dec-0823:57x86
Sqlservr.exe2005.90.3077.03966345617-Dec-0823:58x64
Sqlwb.exe2005.90.3077.082057618-Dec-084:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje wewnętrznej bazy danych systemu Windows (WYukon) x86

Nazwa plikuWersjaDataGodzinaRozmiar
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:5357,560
Mfc80.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:261,093,632
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2640960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2645056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2665 536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2657,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2661440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2661440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2661440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2649,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2649,152
Mfc80u.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:261,079,808
Msvcp80.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:26548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:26626,688
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006-Apr-200715:55122,368
Sqlwep.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:5388,792
Instapi.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:3735,032
Sqldumper.exe2005.90.3042.010-Feb-200711:2968,976
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010-Feb-200711:2989,968
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010-Feb-200711:2999,696
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:29181,616
Sqlwvss_xp.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:29180,080
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2320,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2921,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2921.360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2920,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2923,408
Atl80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:48114688
Atl80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:4995,744
Msvcm80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:48479232
Msvcp80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:48548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:48626,688
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5840960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5845056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5865 536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5857,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5861440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5861440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5861440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5849,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:5849,152
Mfc80.dll8.0.50727.4223-Sep-200507:161,093,632
Mfc80u.dll8.0.50727.4223-Sep-200507:161,079,808
Mfcm80.dll8.0.50727.4223-Sep-200507:1669 632
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223-Sep-200507:1657,344
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:2967 952
Batchparser90.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:09127,856
Dbghelp.dll6.6.7.510-Feb-200711:091,039,728
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:23870,256
Odsole70.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:4557,048
Opends60.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:4521,208
Sqlaccess.dll2005.90.3077.018-Dec-200810:25346,976
Sqlboot.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:2950,032
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010-Feb-200711:2978,192
Sqlos.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:2917,776
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:4919,160
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:4917,624
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014-Oct-200508:5029,912
Sqlservr.exe2005.90.3077.018-Dec-200810:2529,181,272
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:29106,864
Xmlrw.dll2.0.3609.010-Feb-200711:30169,840
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010-Feb-200711:30123,760
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014-Oct-200508:5348,856
Xplog70.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:3040,816
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:3022,384
Xpstar90.dll2005.90.3042.010-Feb-200711:30295,792
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200710:563072
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:5549,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:5518 648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:559,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:5511,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012-Dec-200518:2357,048
Odsole70.rll2005.90.1399.012-Dec-200518:2320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:232,118,000
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012-Dec-200518:239,432
Xplog70.rll2005.90.1399.012-Dec-200518:2312,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4418 648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:469,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:1857,048
Odsole70.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:1720,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:232,109,808
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:179,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:23162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013-Jan-200614:0058,072
Odsole70.rll2005.90.1399.013-Jan-200614:0020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:232,066,800
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2324,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013-Jan-200613:569,432
Xplog70.rll2005.90.1399.013-Jan-200613:5612,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:23162,160
Msxmlsql.rll2005.90.1399.006-Dec-200513:3649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.006-Dec-200513:3718 648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.006-Dec-200513:369,432
Xplog70.rll2005.90.1399.006-Dec-200513:3611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:0849,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:0818 648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:231,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2322,896
Xplog70.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:0811,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:23155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4720,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:231,982,320
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4912,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:23160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:5053,976
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:5020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:231,941,872
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:29159.600
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028-Jun-200621:2852,512
Odsole70.rll2005.90.1399.028-Jun-200621:2720,256
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:291,968,496
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2924,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.028-Jun-200621:269,504
Xplog70.rll2005.90.1399.028-Jun-200621:2712,064
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:29160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:5050,904
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:4919,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:291,834,352
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:5020,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:499,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200508:5011,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:29157,040
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:0949,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:0918 648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:291,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2922,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:089,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005-Jan-200616:0911,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:29155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:3056,024
Odsole70.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:3020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:292,014,064
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:2925,968
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:309,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003-Jan-200614:3012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200711:29162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:502,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200710:561,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:522,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:512,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:512,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:511,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:511,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:511,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:541,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:541,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:511,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:49804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200711:50828,928
Atl80.dll8.0.50727.4214-Oct-200505:2695,744

Wszystkie obsługiwane wersje wewnętrznej bazy danych systemu Windows (WYukon) x64

Nazwa plikuWersjaDataGodzinaRozmiarCPU
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:3863,192x64
Mfc80.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:471,605,120x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4740960x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4745056x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4765 536x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4757,344x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4761440x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4761440x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4761440x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4749,152x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:4749,152x86
Mfc80u.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:461,602,560x64
Msvcp80.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:461,097,728x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:46822,784x64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006-Apr-200715:57160,256x64
Sqlwep.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:36121,048x64
Dbghelp.dll6.6.7.510-Feb-200715:561,329,520x64
Instapi.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:2341,688x64
Sqldumper.exe2005.90.3042.010-Feb-200716:0384,336x64
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010-Feb-200716:03156,016x64
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010-Feb-200716:0399,696x86
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:03374,640x64
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0221.360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0222,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0221.360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0322,896
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0323,920
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:0380,752x64
Batchparser90.dll2005.90.3042.010-Feb-200715:56182,128x64
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010-Feb-200715:571,403,248x64
Odsole70.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:3188,280x64
Opends60.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:3122,744x64
Sqlaccess.dll2005.90.3077.018-Dec-200805:57354,144x86
Sqlboot.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:0355,664x64
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010-Feb-200716:0393,040x64
Sqlos.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:0318,288x64
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:3621,208x64
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:3625,816x64
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014-Oct-200519:3739,128x64
Sqlservr.exe2005.90.3077.018-Dec-200805:5839,663,456x64
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:03132,464x64
Xmlrw.dll2.0.3609.010-Feb-200716:03282,480x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010-Feb-200716:03199,536x64
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014-Oct-200519:4167,288x64
Xplog70.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:0352,592x64
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:0324,432x64
Xpstar90.dll2005.90.3042.010-Feb-200716:03546,160x64
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200715:433,584
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:1850,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:1819,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:021,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0222,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:179,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:02156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012-Dec-200517:2057,560
Odsole70.rll2005.90.1399.012-Dec-200517:2021,208
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:022,118,512
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0225,456
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012-Dec-200517:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.012-Dec-200517:2013,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:02162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3119,160
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:299,944
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3012,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:4457,560
Odsole70.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:4320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:032,110,320
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0326,992
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:439,944
Xplog70.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:4313,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03163,184
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013-Jan-200613:1458,584
Odsole70.rll2005.90.1399.013-Jan-200613:1320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:032,067,312
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013-Jan-200613:139,944
Xplog70.rll2005.90.1399.013-Jan-200613:1313,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.006-Dec-200512:4250,392
Odsole70.rll2005.90.1399.006-Dec-200512:4219,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:031,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.006-Dec-200512:429,944
Xplog70.rll2005.90.1399.006-Dec-200512:4212,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:2150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:2119,160
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:2112,504
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3513,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3620,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:031,942,384
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3612,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028-Jun-200621:2453,024
Odsole70.rll2005.90.1399.028-Jun-200621:2320,768
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:031,969,008
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03160,624
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3751,416
Odsole70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3619,672
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:031,834,352
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3620,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:359,944
Xplog70.rll2005.90.1399.014-Oct-200519:3612,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03157,552
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:2150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:2119,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:031,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005-Jan-200615:2012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:4656,536
Odsole70.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:4620,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:032,014,576
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:0326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:459,944
Xplog70.rll2005.90.1399.003-Jan-200613:4513,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010-Feb-200716:03162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:092,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200715:431,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:102,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:092,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:102,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:101,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:081,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:101,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:101,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:091,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:091,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:09804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010-Feb-200716:09828,928
Atl80.dll8.0.50727.4214-Oct-200517:46110592x64
Atl80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:30110592x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:27516,096x64
Msvcp80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:281,097,728x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4223-Sep-200505:26822,784x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0440960x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0445056x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0465 536x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0457,344x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0461440x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0461440x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0461440x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0449,152x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0449,152x86
Mfc80.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:001,605,120x64
Mfc80u.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:031,602,560x64
Mfcm80.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0565,024x64
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223-Sep-200506:0663,488x64

Pakiety QFE

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP4

Nazwa plikuWersjaDataGodzinaRozmiar
Dtsui.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:051,593,344
Impprov.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05102400
Msgprox.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:0594208
Msrpjt40.dll4.10.9424.030-Dec-200816:05188,473
Mssdi98.dll8.11.50523.030-Dec-200816:05239,104
Ntwdblib.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05290,816
Odsole70.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:0569 632
Osql.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:0557,344
Pfclnt80.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05430,080
Qrdrsvc.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:05192,512
Replmerg.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:05163,840
Replprov.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05237568
Replrec.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05315392
Replsub.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05270,336
Rinitcom.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05278,528
Semexec.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05856,064
Semmap.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:0553248
Snapshot.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:0561440
Sqlagent.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:05323584
Sqldiag.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:05118784
Sqldmo.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:054,362,240
Sqldumper.exeNie dotyczy30-Dec-200816:0522,528
Sqlevn70.rll2000.80.2282.030-Dec-200814:1645056
Sqlfth75.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05102400
Sqlservr.exe2000.80.2282.030-Dec-200816:059,183,232
Sqlsort.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05589,824
Sqlvdi.dll2000.85.2101.030-Dec-200816:05122,368
Stardds.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05176128
Svrnetcn.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05110592
Ums.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:0535,328
Xpstar.dll2000.80.2282.030-Dec-200816:05311296

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2000 SP4 opartych na procesorach Itanium

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Impprov.dll2000.80.2282.024524831-Dec-200817:10IA-64
Msgprox.dll2000.80.2282.018841631-Dec-200817:10IA-64
Msolap80.dll8.0.2275.0685056031-Dec-200817:10IA-64
Mssdi98.dll8.11.50523.075878431-Dec-200817:10IA-64
Msvcr71.dll7.10.3052.434816031-Dec-200817:10x86
Odsole70.dll2000.80.2282.015052831-Dec-200817:10IA-64
Osql.exe2000.80.2282.014950431-Dec-200817:10IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2282.0118784031-Dec-200817:10IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2282.043008031-Dec-200817:10x86
Qrdrsvc.exe2000.80.2282.035686431-Dec-200817:10IA-64
Replmerg.exe2000.80.2282.037529631-Dec-200817:10IA-64
Replprov.dll2000.80.2282.053913631-Dec-200817:10IA-64
Replprov.dll2000.80.2282.053913631-Dec-200817:10IA-64
Replrec.dll2000.80.2282.077824031-Dec-200817:10IA-64
Replrec.dll2000.80.2282.077824031-Dec-200817:10IA-64
Replsub.dll2000.80.2282.064153631-Dec-200817:10IA-64
Rinitcom.dll2000.80.2282.065587231-Dec-200817:10IA-64
Semmap.dll2000.80.2282.016230431-Dec-200817:10IA-64
Semmap.dll2000.80.2282.05324831-Dec-200817:10x86
Semmap.dll2000.80.2282.016230431-Dec-200817:10IA-64
Snapshot.exe2000.80.2282.09113631-Dec-200817:10IA-64
Sqlagent.exe2000.80.2282.0106188831-Dec-200817:10IA-64
Sqldiag.exe2000.80.2282.033433631-Dec-200817:10IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2282.01386035231-Dec-200817:10IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2282.0436224031-Dec-200817:10x86
Sqldumper.exeNie dotyczy5171231-Dec-200817:10IA-64
Sqlevn70.rll2000.80.2282.03532831-Dec-200817:10IA-64
Sqlfth75.dll2000.80.2282.024678431-Dec-200817:10IA-64
Sqlservr.exe2000.80.2282.02630092831-Dec-200817:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2282.061747231-Dec-200817:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2282.061747231-Dec-200817:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2282.061747231-Dec-200817:10IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2101.012236831-Dec-200817:10x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.033894431-Dec-200817:10IA-64
Svrnetcn.dll2000.80.2282.042752031-Dec-200817:10IA-64
Xpstar.dll2000.80.2282.087347231-Dec-200817:10IA-64

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP2

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore90.dll2005.90.3310.02338419-Dec-084:19x86
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-Dec-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.06536819-Dec-084:19x86
Chsbrkr.dll12.0.9427.1168225627-Oct-0816:32x86
Chtbrkr.dll12.0.9427.1611003227-Oct-0816:32x86
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-Dec-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-Dec-084:19x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04285619-Dec-084:19x86
Distrib.exe2005.90.3310.06741619-Dec-084:20x86
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-Dec-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-Dec-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-Dec-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-Dec-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-Dec-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.144646427-Oct-0816:32x86
Infosoft.dll12.0.9427.146574427-Oct-0816:32x86
Korwbrkr.dll12.0.9427.16843227-Oct-0816:32x86
Langwrbk.dll12.0.9427.113396827-Oct-0816:32x86
Logread.exe2005.90.3310.039765619-Dec-084:21x86
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-Dec-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3310.0481469619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3310.0221781619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033365619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030498419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010839219-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015344819-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-Dec-084:22x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-Dec-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.020258419-Dec-084:22x86
Msfte.dll12.0.9427.1242772827-Oct-0816:32x86
Msftefd.exe12.0.9427.16433627-Oct-0816:32x86
Msftepxy.dll12.0.9427.19300827-Oct-0816:32x86
Msftesql.exe12.0.9427.19300827-Oct-0816:32x86
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-Dec-084:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0315732827-Oct-0816:32x86
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-Dec-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0401954419-Dec-084:23x86
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-Dec-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-Dec-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.086666419-Dec-084:23x86
Nlhtml.dll12.0.9427.112168027-Oct-0816:32x86
Nls400.dll5.0.7112.01228731227-Oct-0816:32x86
Nsservice.exe9.0.3310.01828019-Dec-084:23x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-Dec-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.05564019-Dec-084:23x86
Osql.exe2005.90.3310.05052019-Dec-084:23x86
Query.dll12.0.9427.14590427-Oct-0816:32x86
Rdistcom.dll2005.90.3310.064188019-Dec-084:23x86
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-Dec-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-Dec-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-Dec-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.031778419-Dec-084:23x86
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-Dec-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-Dec-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-Dec-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.09813619-Dec-084:23x86
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-Dec-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-Dec-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-Dec-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0114058419-Dec-084:24x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-Dec-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-Dec-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-Dec-084:23x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111599219-Dec-084:23x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.012989619-Dec-084:23x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01365619-Dec-084:23x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172220019-Dec-084:23x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132900019-Dec-084:23x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-Dec-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-Dec-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-Dec-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.034696819-Dec-084:24x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.04437619-Dec-084:24x86
Sqlagent90.exe2005.90.3310.034594419-Dec-084:24x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.023944819-Dec-084:24x86
Sqlcmd.exe2005.90.3310.014064819-Dec-084:24x86
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-Dec-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-Dec-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0107144819-Dec-084:24x86
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-Dec-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.07509619-Dec-084:24x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-Dec-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.019080819-Dec-084:24x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-Dec-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.02543219-Dec-084:24x86
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-Dec-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.02922325619-Dec-084:24x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-Dec-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-Dec-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-Dec-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-Dec-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.06690419-Dec-084:24x86
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-Dec-084:24x86
Ssravg.dll2005.90.3310.03976819-Dec-084:24x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-Dec-084:25x86
Ssrmin.dll2005.90.3310.03772019-Dec-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-Dec-084:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-Dec-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-Dec-084:25x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.120360027-Oct-0816:32x86
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-Dec-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-Dec-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-Dec-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-Dec-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.119540827-Oct-0816:32x86
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-Dec-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.04796019-Dec-084:25x86
Xpqueue.dll2005.90.3310.05359219-Dec-084:25x86
Xprepl.dll2005.90.3310.06997619-Dec-084:25x86
Xpstar90.dll2005.90.3310.029527219-Dec-084:25x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP2 z procesorem Itanium

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore90.dll2005.90.3310.05616819-Dec-088:03IA-64
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-Dec-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.015396019-Dec-088:03IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9427.1188091227-Oct-0817:31IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9427.1615099227-Oct-0817:31IA-64
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-Dec-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-Dec-088:03x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04284019-Dec-088:03x86
Distrib.exe2005.90.3310.019746419-Dec-088:03IA-64
Dts.dll2005.90.3310.0351317619-Dec-088:03IA-64
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-Dec-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.072175219-Dec-088:03IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-Dec-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.0192957619-Dec-088:03IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-Dec-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.090504819-Dec-088:03IA-64
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-Dec-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.093116019-Dec-088:03IA-64
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-Dec-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.143315227-Oct-0817:32IA-64
Infosoft.dll12.0.9427.1191265627-Oct-0817:31IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9427.118004827-Oct-0817:31IA-64
Langwrbk.dll12.0.9427.133057627-Oct-0817:32IA-64
Logread.exe2005.90.3310.0109551219-Dec-088:04IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3310.06895219-Dec-088:04IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-Dec-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079652019-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033367219-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030500019-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167306419-Dec-088:04x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010837619-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015343219-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011247219-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0254242419-Dec-088:04IA-64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089890419-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-Dec-088:04x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-Dec-088:04x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-Dec-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.019848819-Dec-088:04IA-64
Msfte.dll12.0.9427.1706952027-Oct-0817:31IA-64
Msftefd.exe12.0.9427.117083227-Oct-0817:31IA-64
Msftepxy.dll12.0.9427.113294427-Oct-0817:31IA-64
Msftesql.exe12.0.9427.129217627-Oct-0817:31IA-64
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-Dec-084:22x86
Msgprox.dll2005.90.3310.054154419-Dec-088:04IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.0382190427-Oct-0817:32IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3310.05000840819-Dec-088:05IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-Dec-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0629591219-Dec-088:05IA-64
Msmdspdm.dll9.0.3310.019848819-Dec-088:05x86
Msmdsrv.exe9.0.3310.04895778419-Dec-088:05IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.01317053619-Dec-088:05IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-Dec-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0791229619-Dec-088:05IA-64
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-Dec-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.0273032819-Dec-088:05IA-64
Nlhtml.dll12.0.9427.129320027-Oct-0817:32IA-64
Nls400.dll5.0.7112.01474747227-Oct-0817:32IA-64
Nsservice.exe9.0.3310.01828019-Dec-088:05x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-Dec-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.017596019-Dec-088:05IA-64
Osql.exe2005.90.3310.012220019-Dec-088:05IA-64
Query.dll12.0.9427.112065627-Oct-0817:32IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3310.0188399219-Dec-088:05IA-64
Repldp.dll2005.90.3310.051031219-Dec-088:05IA-64
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-Dec-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.030704819-Dec-088:05IA-64
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-Dec-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.078165619-Dec-088:05IA-64
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-Dec-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.095471219-Dec-088:05IA-64
Replprov.dll2005.90.3310.0162749619-Dec-088:05IA-64
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-Dec-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.0214820019-Dec-088:05IA-64
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-Dec-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.0115696819-Dec-088:06IA-64
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-Dec-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.027479219-Dec-088:06IA-64
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-Dec-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-Dec-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-Dec-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-Dec-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-Dec-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-Dec-088:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111600819-Dec-088:06x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.027120819-Dec-088:06IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01365619-Dec-088:06x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172221619-Dec-088:06x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132898419-Dec-088:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0421512819-Dec-088:06IA-64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-Dec-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-Dec-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-Dec-088:06x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-Dec-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.034852019-Dec-088:06x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.011144819-Dec-088:06IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3310.0125013619-Dec-088:06IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.050056819-Dec-088:06IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3310.052975219-Dec-088:06IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.012784819-Dec-088:06IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-Dec-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.059836019-Dec-088:06IA-64
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-Dec-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0177084019-Dec-088:06IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3310.018568819-Dec-088:06IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-Dec-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.024100019-Dec-088:07IA-64
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-Dec-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.044271219-Dec-088:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.061474419-Dec-088:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-Dec-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.06333619-Dec-088:07IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-Dec-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.07264495219-Dec-088:07IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013706419-Dec-088:07x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-Dec-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-Dec-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.021743219-Dec-088:07IA-64
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-Dec-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-Dec-088:07x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-Dec-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.014370419-Dec-088:07IA-64
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-Dec-084:24x86
Ssradd.dll2005.90.3310.09148019-Dec-088:07IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-Dec-084:25x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.08482419-Dec-088:07IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-Dec-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.06128819-Dec-088:07IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.0234786419-Dec-088:07IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-Dec-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-Dec-088:07x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.125070427-Oct-0817:32IA-64
Txagg.dll2005.90.3310.078165619-Dec-088:07IA-64
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-Dec-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.090812019-Dec-088:07IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-Dec-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.085487219-Dec-088:07IA-64
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-Dec-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.052002419-Dec-088:07IA-64
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-Dec-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.144116827-Oct-0817:32IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3310.058914419-Dec-088:07IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-Dec-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.012322419-Dec-088:07IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3310.011658419-Dec-088:07IA-64
Xprepl.dll2005.90.3310.016623219-Dec-088:07IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3310.096392819-Dec-088:07IA-64

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu SQL Server 2005 z dodatkiem SP2 dla systemów z procesorem x64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore90.dll2005.90.3310.02903219-Dec-0811:57x64
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-Dec-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.08484019-Dec-0811:57x64
Chsbrkr.dll12.0.9427.1169147227-Oct-0818:52x64
Chtbrkr.dll12.0.9427.1610644827-Oct-0818:52x64
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-Dec-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-Dec-0811:57x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04285619-Dec-0811:57x86
Distrib.exe2005.90.3310.08330419-Dec-0811:57x64
Dts.dll2005.90.3310.0189013619-Dec-0811:57x64
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-Dec-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.040484019-Dec-0811:57x64
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-Dec-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.0106224819-Dec-0811:57x64
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-Dec-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.041764019-Dec-0811:57x64
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-Dec-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.042736819-Dec-0811:57x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-Dec-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.143315227-Oct-0818:52x64
Infosoft.dll12.0.9427.161883227-Oct-0818:52x64
Korwbrkr.dll12.0.9427.19915227-Oct-0818:52x64
Langwrbk.dll12.0.9427.123432027-Oct-0818:52x64
Logread.exe2005.90.3310.052260019-Dec-0811:58x64
Mergetxt.dll2005.90.3310.03464819-Dec-0811:58x64
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-Dec-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-Dec-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015754419-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03876019-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3310.0481469619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3310.0221781619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079652019-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033367219-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033365619-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030500019-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030498419-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028861619-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-Dec-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-Dec-084:21x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010839219-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015343219-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015344819-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-Dec-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0183127219-Dec-0811:58x64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015754419-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160343219-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09200819-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-Dec-084:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-Dec-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-Dec-084:22x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-Sep-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-Dec-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.019850419-Dec-0811:58x64
Msfte.dll12.0.9427.1380552027-Oct-0818:52x64
Msftefd.exe12.0.9427.19659227-Oct-0818:52x64
Msftepxy.dll12.0.9427.112475227-Oct-0818:52x64
Msftesql.exe12.0.9427.115598427-Oct-0818:52x64
Msgprox.dll2005.90.3310.025840819-Dec-0811:58x64
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-Dec-084:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0341896027-Oct-0818:52x64
Msmdlocal.dll9.0.3310.03225072819-Dec-0811:58x64
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-Dec-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0401954419-Dec-084:23x86
Msmdspdm.dll9.0.3310.019850419-Dec-0811:59x86
Msmdsrv.exe9.0.3310.03163991219-Dec-0811:59x64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0980004019-Dec-0811:59x64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-Dec-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0592932019-Dec-0811:59x64
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-Dec-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.0138172019-Dec-0811:59x64
Nlhtml.dll12.0.9427.118926427-Oct-0818:52x64
Nls400.dll5.0.7112.01410184027-Oct-0818:52x64
Nsservice.exe9.0.3310.01826419-Dec-0811:59x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-Dec-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.08687219-Dec-0811:59x64
Osql.exe2005.90.3310.08279219-Dec-0811:59x64
Query.dll12.0.9427.16587227-Oct-0818:52x64
Rdistcom.dll2005.90.3310.082621619-Dec-0811:59x64
Repldp.dll2005.90.3310.023588019-Dec-0811:59x64
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-Dec-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.014269619-Dec-0811:59x64
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-Dec-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.039255219-Dec-0811:59x64
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-Dec-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.041456819-Dec-0811:59x64
Replprov.dll2005.90.3310.075095219-Dec-0811:59x64
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-Dec-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.0101104819-Dec-0811:59x64
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-Dec-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.051594419-Dec-0811:59x64
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-Dec-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.012783219-Dec-0811:59x64
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-Dec-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-Dec-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-Dec-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-Dec-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0114058419-Dec-084:24x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-Dec-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-Dec-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-Dec-0811:59x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111600819-Dec-0811:59x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111599219-Dec-084:23x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.015805619-Dec-0811:59x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01367219-Dec-0811:59x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172220019-Dec-0811:59x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132900019-Dec-0811:59x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0366423219-Dec-0811:59x64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-Dec-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-Dec-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-Dec-0811:59x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-Dec-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.035415219-Dec-0811:59x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.06333619-Dec-0811:59x64
Sqlagent90.exe2005.90.3310.042532019-Dec-0811:59x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.023944819-Dec-084:24x86
Sqlcmd.exe2005.90.3310.033572019-Dec-0812:00x64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.08738419-Dec-0812:00x64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-Dec-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.026404019-Dec-0812:00x64
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-Dec-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0124503219-Dec-0812:00x64
Sqldumper.exe2005.90.3310.08072819-Dec-0812:00x64
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-Dec-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.08994419-Dec-0812:00x64
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-Dec-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.023332019-Dec-0812:00x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.031471219-Dec-0812:00x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-Dec-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.03362419-Dec-0812:00x64
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-Dec-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.03958666419-Dec-0812:00x64
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013706419-Dec-0812:00x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-Dec-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-Dec-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.012015219-Dec-0812:00x64
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-Dec-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09610419-Dec-0812:00x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-Dec-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.07970419-Dec-0812:00x64
Ssradd.dll2005.90.3310.04746419-Dec-0812:00x64
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-Dec-084:24x86
Ssravg.dll2005.90.3310.04847219-Dec-0812:01x64
Ssravg.dll2005.90.3310.03976819-Dec-084:24x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.04488819-Dec-0812:01x64
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-Dec-084:25x86
Ssrmin.dll2005.90.3310.04490419-Dec-0812:01x64
Ssrmin.dll2005.90.3310.03772019-Dec-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.03157619-Dec-0812:01x64
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-Dec-084:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3310.083287219-Dec-0812:01x64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-Dec-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-Dec-0812:01x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.120718427-Oct-0818:52x64
Txagg.dll2005.90.3310.032701619-Dec-0812:01x64
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-Dec-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.047548019-Dec-0812:01x64
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-Dec-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.040279219-Dec-0812:01x64
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-Dec-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.023228019-Dec-0812:01x64
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-Dec-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.126760027-Oct-0818:52x64
Xmlsub.dll2005.90.3310.031573619-Dec-0812:01x64
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-Dec-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.06640819-Dec-0812:01x64
Xpqueue.dll2005.90.3310.06792819-Dec-0812:01x64
Xprepl.dll2005.90.3310.08584819-Dec-0812:01x64
Xpstar90.dll2005.90.3310.054818419-Dec-0812:01x64
Właściwości

Identyfikator artykułu: 959420 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

Opinia