Poprawka: FTP serwera BizTalk adapter nie wysyła wiadomości i zdarzeń błędy występują, gdy FTP send port używa "Zamknij" jako polecenia AfterPut programu BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009

Dotyczy: BizTalk Server 2009 BranchBizTalk Server 2009 DeveloperBizTalk Server 2009 Enterprise

Objawy


Podczas konfigurowania FTP wysłać portu "Zamknij", co polecenie AfterPut w środowisku Microsoft BizTalk Server 2006 R2, FTP serwera BizTalk adapter nie wysyła komunikatów. Ponadto zdarzenia błędu, które są podobne do następujących są rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Zdarzenia 1 Zdarzenia 2
Uwaga Jeśli używasz programu BizTalk Server 2009, źródło zdarzenia i kategorii zdarzeń w powyżej zdarzenia są "Program BizTalk Server 2009".

Rozwiązanie


Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Program BizTalk Server 2009

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiecie zbiorczej aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2009.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2497794 skumulowany pakietu aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server 2009

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę programu Microsoft BizTalk Server 2006 R2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługi systemu BizTalk.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Interop.xceedftplib.dll3.6.1506.260,25616-Dec-200800:30x86
Microsoft.biztalk.coreadapter.dll3.6.1506.2101,24016-Dec-200800:30x86
Microsoft.biztalk.coreadaptermgmt.dll3.6.1506.2105,34416-Dec-200800:30x86
Microsoft.biztalk.webservices.serverproxy.dll3.6.1506.252,11216-Dec-200800:30x86
Microsoft.biztalk.webservices.serverproxy.dll3.6.1506.252,11216-Dec-200800:30x86
Xceedftpbiztalk.dll3.6.1506.2302,42416-Dec-200800:30x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft