MS09-009: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 14 kwietnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-009. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
958437 MS08-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 9 grudnia 2008

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Symptomy
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji skopiowanie danych z programu Excel i próba wklejenia ich do programu Access spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie:

  Dane w Schowku są uszkodzone, więc program Microsoft Office Access nie może ich wkleić. W Schowku mógł wystąpić błąd lub jest za mało wolnej pamięci. Ponów próbę wykonania operacji.
 • Obejście
  W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:
  • Wklej dane do pliku tekstowego w programie takim jak Notatnik. Następnie skopiuj dane z pliku tekstowego i wklej je do programu Access.
  • Użyj opcji Wklej specjalnie w programie Access. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij menu rozszerzone Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.
  • Zaimportuj dane z programu Access. Możesz na przykład skorzystać z następującej procedury:
   1. Kliknij komórkę, w której chcesz wstawić dane z bazy danych programu Access.
   2. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij przycisk Z programu Access.
   3. Na liście Szukaj w znajdź i kliknij dwukrotnie bazę danych programu Access, którą chcesz zaimportować.
   4. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli kliknij tabelę lub kwerendę, którą chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk OK.
   5. W oknie dialogowym Importowanie danych wykonaj następujące czynności:

    • W obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych wykonaj jedną z następujących czynności:
     • Aby wyświetlić dane jako tabelę, wybierz opcję Tabela.
     • Aby wyświetlić dane jako raport w formie tabeli przestawnej, wybierz opcję Raport w formie tabeli przestawnej.
     • Aby wyświetlić dane jako raport w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, wybierz opcję Raport w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.
    • Możesz też kliknąć przycisk Właściwości, aby ustawić opcje odświeżania, formatowania i układu importowanych danych. Następnie kliknij przycisk OK.
    • W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:
     • Aby dane zostały umieszczone w wybranej lokalizacji, kliknij opcję Istniejący arkusz.
     • Aby dane zostały umieszczone w lewym górnym rogu nowego arkusza, kliknij opcję Nowy arkusz.
   6. Kliknij przycisk OK. Zakres danych zewnętrznych zostanie wstawiony we wskazanej lokalizacji w programie Excel.
   Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Rozwiązanie
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet poprawek dla programu Access 2007 z 24 lutego 2009. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  967699 Opis pakietu poprawek dla programu Microsoft Office Access 2007 (Ace.msp): 24 lutego 2009 (j. ang.)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Office Excel 2007

File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6341.500117,937,76826-Feb-200907:37
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,36808-Dec-200703:59
Właściwości

Identyfikator artykułu: 959997 — ostatni przegląd: 11.05.2009 — zmiana: 1

Opinia