Dostępna jest ujednolicona warstwa GLS dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2009

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX 2009 dla następujących regionów:
 • Angielski — Indie (EN-IN)
 • Japoński — Japonia (JA-JP)
 • Chiński — Chiny (ZH-CN)
 • Tajski — Tajlandia (TH-TH)
 • Portugalski — Brazylia (PT-BR)

WPROWADZENIE


W tym artykule opisano, że jest dostępna ujednolicona warstwa GLS dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009. Ta skonsolidowana warstwa obejmuje funkcje dla Japonii, Tajlandii, Chin, Indii i Brazylii.

Więcej informacji


W poprzednich wersjach istniały oddzielne warstwy GLS dla każdego kraju. W przypadku systemu Microsoft Dynamics AX 2009 poszczególne warstwy GLS dla Japonii, Tajlandii, Chin, Indii i Brazylii zostały scalone w celu utworzenia jednej, skonsolidowanej warstwy GLS. Ujednolicona warstwa GLS ułatwia wdrożenie wielonarodowego wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX. Aby uzyskać więcej informacji na temat skonsolidowanych warstw GLS, zobacz dokument "jeden światowy na całym świecie" w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: W dokumencie znajdują się informacje o następujących tematach:
 • Nowe parametry i klucze konfiguracji
 • Zmiany funkcji
 • Funkcje skonsolidowane
 • Funkcje, które zostały scalone z warstwą SYS
 • Funkcje wycofane

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem skonsolidowanej warstwy GLS należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009. Aby pobrać dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o instalacji

Aby pobrać skonsolidowaną warstwę GLS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwagi
 • Jest to ta sama strona pobierania "dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009", na której można pobrać dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Jeśli nowsza wersja dodatku Service Pack jest udostępniona dla systemu Microsoft Dynamics AX, dodatek Service Pack dla klientów korzystających z skonsolidowanej warstwy GLS zostanie zwolniony.