MS09-007: Luka w zabezpieczeniach bezpiecznego kanału umożliwia fałszowanie zawartości

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-007. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll5.1.2195.7213147,72819-Nov-200803:38x86
Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.1.2600.3487144,89605-Dec-200807:12x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3487144,89605-Dec-200806:41x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.5721144,89605-Dec-200806:54x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5721144,89605-Dec-200806:58x86SP3SP3QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.3293253,95212-Feb-200919:00x64SP1SP1GDR
Wschannel.dll5.2.3790.3293144,89612-Feb-200919:00x86SP1SP1GDR\WOW
Schannel.dll5.2.3790.3293254,97612-Feb-200919:00x64SP1SP1QFE
Wschannel.dll5.2.3790.3293145,40812-Feb-200919:00x86SP1SP1QFE\WOW
Schannel.dll5.2.3790.4458253,95212-Feb-200919:06x64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4458146,94412-Feb-200919:06x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4458187,90412-Feb-200919:00x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4458255,48812-Feb-200919:00x64SP2SP2QFE
Wschannel.dll5.2.3790.4458148,48012-Feb-200919:00x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.3293144,89612-Feb-200918:41x86SP1SP1GDR
Schannel.dll5.2.3790.3293145,40812-Feb-200918:48x86SP1SP1QFE
Schannel.dll5.2.3790.4458146,94412-Feb-200918:50x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4458133,63212-Feb-200913:27x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4458148,48012-Feb-200918:47x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.3293465,92012-Feb-200918:59IA-64SP1SP1GDR
Wschannel.dll5.2.3790.3293144,89612-Feb-200918:59x86SP1SP1GDR\WOW
Schannel.dll5.2.3790.3293466,94412-Feb-200918:59IA-64SP1SP1QFE
Wschannel.dll5.2.3790.3293145,40812-Feb-200918:59x86SP1SP1QFE\WOW
Schannel.dll5.2.3790.4458465,92012-Feb-200919:03IA-64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4458146,94412-Feb-200919:03x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4458316,41612-Feb-200918:59IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4458467,96812-Feb-200918:59IA-64SP2SP2QFE
Wschannel.dll5.2.3790.4458148,48012-Feb-200918:59x86SP2SP2QFE\WOW
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16782269,82427-Nov-200804:42x86
Schannel.dll6.0.6000.20967269,82402-Dec-200804:25x86
Schannel.dll6.0.6001.18175268,28827-Nov-200804:43x86
Schannel.dll6.0.6001.22320268,28802-Dec-200804:36x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16782340,48027-Nov-200804:51x64
Schannel.dll6.0.6000.20967340,48002-Dec-200804:38x64
Schannel.dll6.0.6001.18175334,33627-Nov-200804:57x64
Schannel.dll6.0.6001.22320334,33602-Dec-200805:52x64
Schannel.dll6.0.6000.16782269,82427-Nov-200804:42x86
Schannel.dll6.0.6000.20967269,82402-Dec-200804:25x86
Schannel.dll6.0.6001.18175268,28827-Nov-200804:43x86
Schannel.dll6.0.6001.22320268,28802-Dec-200804:36x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18175781,82427-Nov-200805:12IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22320781,82402-Dec-200805:49IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18175268,28827-Nov-200804:43x86
Schannel.dll6.0.6001.22320268,28802-Dec-200804:36x86
Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960225~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960225~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960225~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960225~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960225~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960225~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,465
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_1c82783f4806bc6e79c4e4fc67ab9e50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_a6ccbbb602a49790.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_3f9dd579fc560bd3893567dc012e77af_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16782_none_94cf412b9c7845a5.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_8064893e4d9580a9c0733bbbc298abb1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20967_none_ec74e49e2a26684a.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_e378ba19b4b61cbaecb0647a8249a816_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_407c267502eb9881.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16782_none_1fdb8f82585b552d.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20967_none_207fcf7d716438ef.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_21cf9ef255771632.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_228a4bcd6e70a8bb.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)05:48
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_061ed76f5f25eb665d4602c5baab6f8d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16782_none_7d057d762fec144e.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4537b0e925f20f8ff9ff70370c3eda9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16782_none_5f77b553ebe11939.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_777097e6ce793caf4ebb5f9531e5d859_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_eb5dd421cfecc297.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_837693569514f7681677de396f4056db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_1ab3a8524c4fd42d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84443ccb873be493232aa77a3d048a18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20967_none_8dab34169e7d47b0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8aca179264b4a6e42504adf32dee26a9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_786aee6b6a1febda.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f227b946ebd3846c4ff99ee15ab6198c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_d31cb980b87d5885.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f88590026295bcf144e70d9429a206ad_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20967_none_19fbaccf470d796b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16782_none_7bfa2b0610b8c663.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20967_none_7c9e6b0129c1aa25.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_7dee3a760dd48768.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_7ea8e75126ce19f1.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960225~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960225~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960225~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960225~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960225~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960225~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16782_none_864ed5584519885e.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20967_none_86f315535e226c20.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_8842e4c842354963.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_88fd91a35b2edbec.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameIa64_08c3760baf112034004a11f315cc3f97_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_dafa249ce12a7d68.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d3a509ca18b2e0175fd995e8d6033e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_d22ecf56fceea8a4.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c90a7a4978b71a0e8c0572be22377dbe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_4715c0f607a0eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d6a6d2e9f460017f5daa48b03dfa28f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_d83b3f9d31bd4497.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_21d142e855751f2e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_228befc36e6eb1b7.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960225~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960225~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960225_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960225~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960225_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Dec-2008
Time (UTC)03:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18175_none_8842e4c842354963.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)27-Nov-2008
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22320_none_88fd91a35b2edbec.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)02-Dec-2008
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960225 — ostatni przegląd: 13.03.2009 — zmiana: 1

Opinia