Opis aktualizacji konwertera Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS08-072 i MS08-074, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla konwertera Open XML File Format Converter for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Aktualizacja konwertera Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 zawiera poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera za pomocą złośliwego kodu.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:


Pobierz Pobierz pakiet konwertera Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2.

Data wydania: 9 grudnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, kliknij dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknij polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).


Uwaga Aktualizacja konwertera Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 jest również dostępna za pośrednictwem programu Microsoft AutoUpdate. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, uruchom program pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje) w menu Help (Pomoc).


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2004 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960403 — ostatni przegląd: 16.12.2008 — zmiana: 1

Opinia