MS08-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-078. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 960714 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 960714 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się, aby poczekać na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 960714, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną instalowaną poprawką, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Informacje o pliku MSHTML.TLB
  Wersja pliku MSHTML.TLB dołączona do tych pakietów jest starsza niż wersja zawarta w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 958215 (MS08-073). Można jednak bezpiecznie korzystać z obu wersji. Nie są znane problemy, które mogłyby wystąpić po przywróceniu wersji z aktualizacji zabezpieczeń 958215. Plik MSHTML.TLB stanowi bibliotekę typów dla pliku MSHTML.DLL. Jest to interfejs programistyczny umożliwiający dostęp do warstwy modelu COM pliku MSHMTL.DLL.

Wersje aktualizacji dla produktów w wersji Beta

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows XP (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows XP x64 Edition (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows Server 2003 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 w systemie Windows Vista (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 w systemie Windows Vista x64 Edition (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 8 Beta 2 w systemie Windows Server 2008 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 Beta 2 dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w systemie Windows 7 Pre-Beta (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w systemie Windows 7 Pre-Beta dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w systemie Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 (KB960714)

Pobierz Pobierz teraz pakiet KB960714.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Data wydania: Środa, 17 grudnia 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000


Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000

File NameVersionDateTimeSize
Mshtml.dll5.0.3872.100011-Dec-200808:052,303,760

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll6.0.2800.161911-Dec-200807:032,706,432RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.162011-Dec-200807:032,713,600RTMQFE

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Program Internet Explorer 6 w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll6.0.2900.349212-Dec-200817:333,060,224SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.349212-Dec-200817:273,067,392SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.572612-Dec-200817:013,067,904SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.572612-Dec-200817:143,067,904SP3QFE

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll6.0.2800.161911-Dec-200807:032,706,432RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.162011-Dec-200807:032,713,600RTMQFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200807:213,159,040SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200806:493,161,088SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200808:323,134,976SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200807:353,137,024SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Mshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:039,372,160IA-64SP1GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:033,159,040x86SP1GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:039,377,792IA-64SP1QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:033,161,088x86SP1QFE\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:249,379,328IA-64SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:243,134,976x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:039,385,472IA-64SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:033,137,024x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Mshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:036,004,736x64SP1GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:033,159,040x86SP1GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:036,006,272x64SP1QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.326113-Dec-200823:033,161,088x86SP1QFE\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:216,007,808x64SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:223,134,976x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:036,010,368x64SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.442613-Dec-200823:033,137,024x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll7.0.6000.1678813-Dec-200806:403,593,216SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.2097313-Dec-200806:263,594,752SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll7.0.6000.1678813-Dec-200807:293,593,216SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.2097313-Dec-200807:393,594,752SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Mshtml.dll7.0.6000.1678813-Dec-200810:0010,054,144IA-64SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.1678813-Dec-200810:003,593,216x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2097313-Dec-200807:5810,060,288IA-64SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.2097313-Dec-200807:583,594,752x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Mshtml.dll7.0.6000.1678813-Dec-200810:045,679,616x64SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.1678813-Dec-200810:053,593,216x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2097313-Dec-200807:595,681,152x64SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.2097313-Dec-200808:003,594,752x86SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 8 w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll8.0.6001.1824714-Dec-200813:595,699,584SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.2234214-Dec-200813:275,699,584SP3QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Mshtml.dll8.0.6001.1824714-Dec-200813:435,699,584SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.2234214-Dec-200813:585,699,584SP2QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Mshtml.dll8.0.6001.1824715-Dec-200804:068,906,240x64SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.1824715-Dec-200804:065,699,584x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.2234215-Dec-200804:008,905,728x64SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.2234215-Dec-200804:005,699,584x86SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z systemem Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Program Internet Explorer 7 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,914
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,628
Package_2_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,756
Package_2_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,466
Package_3_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,756
Package_3_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,466
Package_4_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,695
Package_4_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,407
Package_for_kb960714_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,415
Package_for_kb960714_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,434
Package_for_kb960714_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,357
Package_for_kb960714_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,376
Package_for_kb960714_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,690
Package_for_kb960714_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,722
Package_for_kb960714_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,415
Package_for_kb960714_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,434
Package_for_kb960714_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,421
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,440
Package_for_kb960714_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,353
Package_for_kb960714_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,373
Package_for_kb960714_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,414
Package_for_kb960714_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,433
Update-bf.mum12-Dec-200817:532,476
X86_1537a9e3092819eecf2602526c846e7f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_a76a2c35e454561a.manifest12-Dec-200817:53704
X86_bd0a4d583ec188d3b36115d66d1c4e9f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_6e358dc8ec5a5c86.manifest12-Dec-200817:53704
X86_bd20d13a64c7d38078be29360939ff9f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_3fd36ce06aea9b21.manifest12-Dec-200817:53704
X86_eb8caef0d3d3d405f9db425731a968fe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_c678c06c122548d0.manifest12-Dec-200817:53704
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_110e58cc253c9192.manifest12-Dec-200806:54840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_119dc5f73e5693df.manifest12-Dec-200806:57840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_12ef96002267a3d0.manifest12-Dec-200817:55928,404
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_13bf15ab3b5017ce.manifest12-Dec-200806:23840,275
Mshtml.dll7.0.6000.1678812-Dec-200805:453,593,216
Mshtml.tlb7.0.6000.1678812-Dec-200801:531,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2097312-Dec-200805:403,594,752
Mshtml.tlb7.0.6000.2097312-Dec-200801:521,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1818312-Dec-200805:523,578,880
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802-Oct-200801:321,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2232812-Dec-200805:473,579,392
Mshtml.tlb7.0.6001.2232812-Dec-200803:351,383,424

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Ia64_1508609a6a059ac7db05bf72f3de3b55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_70b493e0f0858d82.manifest12-Dec-200817:531,054
Ia64_69cc73a9ff6098c1960308afc9b79760_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_7d4c7301dd932f0f.manifest12-Dec-200817:531,054
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_12f139f62265accc.manifest12-Dec-200817:53928,435
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_13c0b9a13b4e20ca.manifest12-Dec-200807:10840,306
Package_1_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,977
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,917
Package_for_kb960714_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,419
Package_for_kb960714_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,438
Package_for_kb960714_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,424
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,443
Update-bf.mum12-Dec-200817:531,415
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_12ef96002267a3d0.manifest12-Dec-200817:53928,404
X 86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_13bf15ab3b5017ce.manifest12-Dec-200806:23840,275
Mshtml.dll7.0.6001.1818312-Dec-200806:1510,063,360IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802-Oct-200802:141,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2232812-Dec-200805:5110,063,872IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.2232812-Dec-200803:531,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1818312-Dec-200805:523,578,880x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802-Oct-200801:321,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2232812-Dec-200805:473,579,392x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2232812-Dec-200803:351,383,424

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_00d8153f76e36ac443815b32a94332ea_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_e2100c48b32ba78e.manifest12-Dec-200817:53708
Amd64_01bce15afc0d40655eee3230dd3ccfec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_d4e573552795071c.manifest12-Dec-200817:53708
Amd64_2ebe9e1743690bdf205b421947b14a0c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_1dc5d58848dd3beb.manifest12-Dec-200817:531,056
Amd64_523a9361ea2bc6eb054abe4c83f7f1ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_1c8ae309ea41223a.manifest12-Dec-200817:531,056
Amd64_751497903cb2c162ee6d2a6fc48fc900_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_949dc5bd1add0af5.manifest12-Dec-200817:531,056
Amd64_aba2fcd459679077eb36e2316a51cf2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_44fd1d581d3e2de5.manifest12-Dec-200817:531,056
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_6d2cf44fdd9a02c8.manifest12-Dec-200807:04840,330
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_6dbc617af6b40515.manifest12-Dec-200807:21840,330
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_6f0e3183dac51506.manifest12-Dec-200817:59928,465
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_6fddb12ef3ad8904.manifest12-Dec-200807:17840,336
Package_1_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,142
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:533,088
Package_2_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,982
Package_2_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,924
Package_3_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,982
Package_3_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,924
Package_4_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,705
Package_4_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:532,421
Package_for_kb960714_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,423
Package_for_kb960714_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,442
Package_for_kb960714_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,365
Package_for_kb960714_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,384
Package_for_kb960714_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,700
Package_for_kb960714_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,732
Package_for_kb960714_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,423
Package_for_kb960714_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,442
Package_for_kb960714_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,429
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,448
Package_for_kb960714_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,361
Package_for_kb960714_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,381
Package_for_kb960714_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,422
Package_for_kb960714_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum12-Dec-200817:531,441
Update-bf.mum12-Dec-200817:532,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_110e58cc253c9192.manifest12-Dec-200806:54840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_119dc5f73e5693df.manifest12-Dec-200806:57840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_12ef96002267a3d0.manifest12-Dec-200817:59928,404
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_13bf15ab3b5017ce.manifest12-Dec-200806:23840,275
Mshtml.dll7.0.6000.1678812-Dec-200805:545,679,616x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1678812-Dec-200801:561,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2097312-Dec-200806:145,681,152x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2097312-Dec-200802:021,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1818312-Dec-200807:085,678,080x64
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802-Oct-200802:181,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2232812-Dec-200806:085,680,128x64
Mshtml.tlb7.0.6001.2232812-Dec-200804:041,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.1678812-Dec-200805:453,593,216x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1678812-Dec-200801:531,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2097312-Dec-200805:403,594,752x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2097312-Dec-200801:521,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1818312-Dec-200805:523,578,880x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802-Oct-200801:321,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2232812-Dec-200805:473,579,392x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2232812-Dec-200803:351,383,424

Program Internet Explorer 7 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 Service Pack 2

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 Service Pack 2

File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:372,276
Package_2_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:372,114
Package_3_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,894
Package_for_kb960714_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,530
Package_for_kb960714_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,430
Package_for_kb960714_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,526
Package_for_kb960714_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,422
Package_for_kb960714_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,530
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,430
X86_81d89863581390070b5d1823aa667780_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_b59f91c5b0663e9e.manifest13-Dec-200811:37704
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_15a98e6d38745b48.manifest13-Dec-200810:46840,271
Mshtml.dll7.0.6002.2061113-Dec-200805:323,593,728
Mshtml.tlb7.0.6002.2061113-Dec-200803:111,383,424

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Ia64_d3d26ac47e5413e0b3052a3ed5a45cb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_41df8073ab5ddd7d.manifest13-Dec-200811:371,054
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_15ab326338726444.manifest13-Dec-200807:07840,302
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:372,178
Package_2_for_kb960714~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,957
Package_for_kb960714_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,366
Package_for_kb960714_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,426
Package_for_kb960714_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,370
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,434
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_15a98e6d38745b48.manifest13-Dec-200810:46840,271
Mshtml.dll7.0.6002.2061113-Dec-200805:3410,063,872IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.2061113-Dec-200803:241,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2061113-Dec-200805:323,593,728x86
Mshtml.tlb7.0.6002.2061113-Dec-200803:111,383,424

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista Service Pack 2 i Windows Server 2008 Service Pack 2 dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_696e8cc9c89e8f7d7d671ddb20732dca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_aa6652e907f6393f.manifest13-Dec-200811:371,056
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_71c829f0f0d1cc7e.manifest13-Dec-200810:52840,332
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:372,514
Package_2_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:372,350
Package_3_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:372,128
Package_for_kb960714_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,540
Package_for_kb960714_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,438
Package_for_kb960714_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,536
Package_for_kb960714_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,430
Package_for_kb960714_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,540
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum13-Dec-200811:371,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.20611_none_15a98e6d38745b48.manifest13-Dec-200810:46840,271
Mshtml.dll7.0.6002.2061113-Dec-200806:255,682,176x64
Mshtml.tlb7.0.6002.2061113-Dec-200803:571,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2061113-Dec-200805:323,593,728x86
Mshtml.tlb7.0.6002.2061113-Dec-200803:111,383,424

Program Internet Explorer 8 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008


Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,767
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:152,477
Package_for_kb960714_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,423
Package_for_kb960714_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,442
Package_for_kb960714_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,400
Package_for_kb960714_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,419
Update-bf.mum16-Dec-200800:151,419
X86_1ce882d09a450b88c8b7ae723b14d1a0_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18247_none_ecd087a7bd76fb7d.manifest16-Dec-200800:15704
X86_2866eb40b8560f92eda200a3a0cac287_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22342_none_81ce1cb15fb8d8c9.manifest16-Dec-200800:15704
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18247_none_f607ed3a3810e82d.manifest13-Dec-200809:57986,764
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22342_none_f68c889351330944.manifest13-Dec-200809:45986,764
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml30-Jul-200814:551,186
Mshtml.dll8.0.6001.1824713-Dec-200809:025,699,584
Mshtml.tlb8.0.6001.1824713-Dec-200806:231,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:511,186
Mshtml.dll8.0.6001.2234213-Dec-200808:375,699,584
Mshtml.tlb8.0.6001.2234213-Dec-200805:371,659,392

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_b3a94845132a92e3dfccca7b9fd5eee2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18247_none_5970c86dc13ad4ba.manifest16-Dec-200800:151,056
Amd64_bac997984ad11a809ff4ea2183a3e5a9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22342_none_6a4d41e2935a5a72.manifest16-Dec-200800:151,056
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18247_none_522688bdf06e5963.manifest13-Dec-200811:39986,833
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22342_none_52ab241709907a7a.manifest13-Dec-200811:44986,833
Package_1_for_kb960714_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,993
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:152,935
Package_for_kb960714_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,431
Package_for_kb960714_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,450
Package_for_kb960714_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,408
Package_for_kb960714_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum16-Dec-200800:151,427
Update-bf.mum16-Dec-200800:151,427
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18247_none_f607ed3a3810e82d.manifest13-Dec-200809:57986,764
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22342_none_f68c889351330944.manifest13-Dec-200809:45986,764
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:421,186
Mshtml.dll8.0.6001.1824713-Dec-200809:368,906,240x64
Mshtml.tlb8.0.6001.1824713-Dec-200806:161,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:421,186
Mshtml.dll8.0.6001.2234213-Dec-200810:048,905,728x64
Mshtml.tlb8.0.6001.2234213-Dec-200806:341,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml30-Jul-200814:551,186
Mshtml.dll8.0.6001.1824713-Dec-200809:025,699,584x86
Mshtml.tlb8.0.6001.1824713-Dec-200806:231,659,392
Microsoft-windows-ie-htmlrendering-perftrack.xml18-Aug-200823:511,186
Mshtml.dll8.0.6001.2234213-Dec-200808:375,699,584x86
Mshtml.tlb8.0.6001.2234213-Dec-200805:371,659,392

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Ia64_40b04efe39d705860c9b8806c7a8c688_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_4f271bb2b3ebe870.manifest13-Dec-200813:161,053
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_6707fee39f2d5c07.manifest13-Dec-200809:50653,161
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:162,042
Package_for_kb960714_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,456
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,460
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_cd79a0c38bed863c.manifest13-Dec-200809:51652,273
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml13-Dec-200800:571,040
Mshtml.dll8.0.6801.411213-Dec-200806:2316,388,096IA-64
Mshtml.tlb8.0.6801.411213-Dec-200804:561,659,392
Mshtml.dll8.0.6801.411213-Dec-200806:545,650,944x86
Mshtml.tlb8.0.6801.411213-Dec-200805:131,659,392
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml13-Dec-200800:571,040

Informacje o plikach we wstępnej wersji Beta (Pre-Beta) systemu Windows 7

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 Pre-Beta

File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,814
Package_for_kb960714_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,452
Package_for_kb960714_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,456
X86_e1e35adc83b2078068031933e375ca22_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_00abd2b6e8db9764.manifest13-Dec-200813:16702
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_67065aed9f2f530b.manifest13-Dec-200810:43653,156
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml13-Dec-200800:571,040
Mshtml.dll8.0.6801.411213-Dec-200806:545,650,944
Mshtml.tlb8.0.6801.411213-Dec-200805:131,659,392

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 Pre-Beta dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_c63d816d79ef38174dddcf3c3b71ee88_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_975067141c8e970d.manifest13-Dec-200813:161,055
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_c324f671578cc441.manifest13-Dec-200811:10653,163
Package_1_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:162,047
Package_2_for_kb960714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:162,047
Package_for_kb960714_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,460
Package_for_kb960714_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,464
Package_for_kb960714_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,460
Package_for_kb960714_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum13-Dec-200813:161,464
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6801.4112_none_cd79a0c38bed863c.manifest13-Dec-200809:51652,273
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml13-Dec-200800:581,040
Mshtml.dll8.0.6801.411213-Dec-200808:368,688,128x64
Mshtml.tlb8.0.6801.411213-Dec-200805:311,659,392
Mshtml.dll8.0.6801.411213-Dec-200806:545,650,944x86
Mshtml.tlb8.0.6801.411213-Dec-200805:131,659,392
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml13-Dec-200800:571,040

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie możesz ustalić, czy jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows, uruchom program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytaj wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 JAK: Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960714 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia