MS09-013: Luki w zabezpieczeniach usług HTTP systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-013. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W niektórych scenariuszach po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń agent logowania pewnych wersji programu Websense Web Filter lub Websense Web Security może nie identyfikować użytkowników poprawnie. Firma WebSense udostępniła aktualizację, która rozwiązuje ten problem. Zaleca się, aby klienci, których dotyczy ten problem, skontaktowali się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania pomocy technicznej i aktualizacji.

  Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
 • Gdy klient próbuje użyć uwierzytelniania NTLM i adresów IPv6 podczas nawiązywania połączenia z serwerem HTTP uruchomionym w systemie lokalnym, otrzymuje następujący komunikat o błędzie:

  Odmowa połączenia
  Ten problem występuje ze względu na znany problem w dostawcy NTLM. Dostawca nie rozpoznaje adresów IPv6 w kontekście lokalnym. W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej konfiguracji rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896861 Podczas przeglądania witryny sieci Web używającej uwierzytelniania zintegrowanego, która jest uruchomiona w środowisku Internetowych usług informacyjnych w wersji 5.1 lub 6.0, pojawia się komunikat o błędzie 401.1

  Metoda 1. Użycie jednej nazwy hosta dla wszystkich adresów IPv6

  Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

  1. W Notatniku otwórz następujący plik:
   %systemroot%\System32\drivers\etc\hosts
  2. Wprowadź następujący wpis dla każdego adresu IPv6, który będzie używany:
   <adres_IPv6> <nazwa_hosta>
  3. Zapisz, a następnie zamknij plik hostów.
  4. W rejestrze określ każdą z nazw hosta wpisanych w kroku 2. W tym celu wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MSV1_0, wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość wielociągu.
   4. Wpisz BackConnectionHostNames i naciśnij klawisz ENTER.
   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   6. W polu Dane wartości wpisz nazwę lub nazwy hosta dla witryn umieszczonych na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
   7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Metoda 2. Użycie różnych aliasów nazw hosta dla poszczególnych adresów IPv6

  Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

  1. W Notatniku otwórz następujący plik:
   %systemroot%\System32\drivers\etc\hosts
  2. Wprowadź następujące wpisy dla każdego z adresów IPv6, który będzie używany:
   adres_IPv6_1alias_nazwy_hosta_1
   adres_IPv6_2alias_nazwy_hosta_2
  3. Zapisz, a następnie zamknij plik hostów.
  4. W rejestrze określ każdą z nazw hosta wpisanych w kroku 2. W tym celu wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MSV1_0, wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość wielociągu.
   4. Wpisz BackConnectionHostNames i naciśnij klawisz ENTER.
   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   6. W polu Dane wartości wpisz nazwę lub nazwy hosta dla witryn umieszczonych na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
   7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
  5. W celu otwarcia połączenia HTTP użyj nazwy hosta określonej w kroku 2.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60817-Dec-200809:07x86
Winhttp.dll5.1.2600.3490351,23231-Dec-200809:32x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winhttp.dll5.1.2600.3494351,23216-Dec-200812:47x86SP2SP2GDR
Winhttp.dll5.1.2600.3494354,30416-Dec-200812:36x86SP2SP2QFE
Winhttp.dll5.1.2600.5727354,30416-Dec-200812:30x86SP3SP3GDR
Winhttp.dll5.1.2600.5727354,30416-Dec-200812:22x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winhttp.dll5.2.3790.3262527,36016-Dec-200811:40x64SP1SP1QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17516-Dec-200811:40Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable60116-Dec-200811:40Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.3262364,54416-Dec-200811:40x86SP1SP1QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17316-Dec-200811:40Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59716-Dec-200811:40Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\X86\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.4427527,36016-Dec-200811:48x64SP2SP2QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17516-Dec-200811:48Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable60116-Dec-200811:48Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.4427364,54416-Dec-200811:48x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17316-Dec-200811:48Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59716-Dec-200811:48Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winhttp.dll5.2.3790.3262364,54416-Dec-200812:19x86SP1SP1QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17316-Dec-200812:19Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59716-Dec-200812:19Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.4427364,54416-Dec-200812:15x86SP2SP2QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17316-Dec-200812:16Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59716-Dec-200812:16Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winhttp.dll5.2.3790.32621,027,58416-Dec-200811:32IA-64SP1SP1QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17416-Dec-200811:32Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59916-Dec-200811:32Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.3262364,54416-Dec-200811:32x86SP1SP1QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17316-Dec-200811:32Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59716-Dec-200811:32Not ApplicableSP1SP1QFE\ASMS\X86\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.44271,026,56016-Dec-200811:35IA-64SP2SP2QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17416-Dec-200811:35Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59916-Dec-200811:35Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.dll5.2.3790.4427364,54416-Dec-200811:35x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable1,17316-Dec-200811:35Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\51\MSFT\WINDOWS\WINHTTP
Winhttp.manNot Applicable59716-Dec-200811:35Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\51\POLICY\MSFT\WINDOWS\WINHTTP

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM lub SPn) i składnika usługi (LDR lub GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Te pliki oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winhttp.dll6.0.6000.16786376,83208-Dec-200804:34x86
Winhttp.dll6.0.6000.20971377,34408-Dec-200804:19x86
Winhttp.dll6.0.6001.18178376,83206-Dec-200804:42x86
Winhttp.dll6.0.6001.22323376,83206-Dec-200804:26x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winhttp.dll6.0.6000.16786439,29608-Dec-200804:39x64
Winhttp.dll6.0.6000.20971439,80808-Dec-200805:00x64
Winhttp.dll6.0.6001.18178439,80806-Dec-200804:58x64
Winhttp.dll6.0.6001.22323439,80806-Dec-200805:52x64
Winhttp.dll6.0.6000.16786376,83208-Dec-200804:34x86
Winhttp.dll6.0.6000.20971377,34408-Dec-200804:19x86
Winhttp.dll6.0.6001.18178376,83206-Dec-200804:42x86
Winhttp.dll6.0.6001.22323376,83206-Dec-200804:26x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winhttp.dll6.0.6001.18178957,95206-Dec-200805:07IA-64
Winhttp.dll6.0.6001.22323957,95206-Dec-200806:04IA-64
Winhttp.dll6.0.6001.18178376,83206-Dec-200804:42x86
Winhttp.dll6.0.6001.22323376,83206-Dec-200804:26x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960803~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,905
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960803~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960803~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960803~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960803~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960803~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,445
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_0a8f31aa527e773f7fcafd0487058062_31bf3856ad364e35_5.1.6000.20971_none_b6871d575a74a96e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_b28bcb2782bf8689155f1a92a2caf0e1_31bf3856ad364e35_5.1.6000.16786_none_d9526bbd2e5db27b.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_c43c2c84be96b7f34998e68819be248c_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_13f54bcf47621720.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_e74cae12f9434129c9df940a4aec11fd_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_7bc3efe311ca3f21.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6000.16786_none_22973f0ac53847c2.manifest
File versionNot Applicable
File size39,288
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6000.20971_none_2326ac35de524a0f.manifest
File versionNot Applicable
File size39,288
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_248a4e30c254ef70.manifest
File versionNot Applicable
File size39,288
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_2544fb0bdb4e81f9.manifest
File versionNot Applicable
File size39,288
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_2ab5e4e9357f13a8c5b8f63f37be5e91_31bf3856ad364e35_5.1.6000.20971_none_0ddcb8458657cc05.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_467786e3048ccb4c3e7908b8444a80a1_31bf3856ad364e35_5.1.6000.20971_none_d19ad955644c52e6.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96b8432a3c8933b029499b3dde59c77c_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_91d6f85a2e6eedaa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9b5c4093b521da677503e4aede25daef_31bf3856ad364e35_5.1.6000.16786_none_39306aa213ac7a6a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7cd9b17d27b9feba6d79320ec28bb19_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_5829f62d10c3c5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d9492ffe7c212df3c4fc65cbcda9a466_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_3ed3891f88a988f9.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_db19e45ae11ac27f6bc927c889a99b02_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_4745c8178fc42e2b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e6650d3690fcb9926a08d5b170e683b4_31bf3856ad364e35_5.1.6000.16786_none_b5b4fcf17581e23e.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6000.16786_none_7eb5da8e7d95b8f8.manifest
File versionNot Applicable
File size39,318
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6000.20971_none_7f4547b996afbb45.manifest
File versionNot Applicable
File size39,318
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_80a8e9b47ab260a6.manifest
File versionNot Applicable
File size39,318
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_8163968f93abf32f.manifest
File versionNot Applicable
File size39,318
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960803~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,126
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960803~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,056
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960803~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,892
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960803~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb960803~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb960803~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6000.16786_none_890a84e0b1f67af3.manifest
File versionNot Applicable
File size33,017
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6000.20971_none_8999f20bcb107d40.manifest
File versionNot Applicable
File size33,017
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)04:40
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_8afd9406af1322a1.manifest
File versionNot Applicable
File size33,017
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_8bb840e1c80cb52a.manifest
File versionNot Applicable
File size33,017
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_8992b12160bb0f164886912fd3a02622_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_369950b54d28816d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cb62c30c17b94e52c4207cac62652c0a_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_95bde4eb46c9cbff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ccdb166a57651cc95506569e8c344a16_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_b2807802989fa805.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f9251777773a495a08ce6bc466bba285_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_6b434600bbae6153.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_248bf226c252f86c.manifest
File versionNot Applicable
File size39,303
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)05:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_25469f01db4c8af5.manifest
File versionNot Applicable
File size39,303
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960803~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960803~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960803_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960803~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960803_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)08-Dec-2008
Time (UTC)12:40
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.18178_none_8afd9406af1322a1.manifest
File versionNot Applicable
File size33,017
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft.windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6001.22323_none_8bb840e1c80cb52a.manifest
File versionNot Applicable
File size33,017
Date (UTC)06-Dec-2008
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960803 — ostatni przegląd: 07.05.2009 — zmiana: 1

Opinia