MS09-042: Luka w zabezpieczeniach protokołu Telnet umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-042. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Czego dotyczy ten biuletyn zabezpieczeń?
  Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy ochrony przed powielaniem w protokole Telnet. Więcej informacji o ochronie przed powielaniem można znaleźć w następującym biuletynie zabezpieczeń:
 • Co to jest ochrona rozszerzona?
  Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera poprawkę dotyczącą kompleksowej ochrony, która umożliwia stosowanie ochrony rozszerzonej po stronie klienta i serwera Telnet. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. W celu dokładnego zapoznania się ze skutkami tych zmian należy uważnie przejrzeć informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń oraz następujący dokument Security Advisory, zawierający bardziej szczegółowy opis ochrony rozszerzonej:
  973811 Microsoft Security Advisory: Ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania (j. ang.)
 • Jak włączyć ochronę rozszerzoną na komputerze?
  Przed włączeniem ochrony rozszerzonej należy się upewnić, że zarówno na komputerze klienckim, jak i na serwerze jest zainstalowana następująca aktualizacja zabezpieczeń:

  968389 Ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania

  Aby można było włączyć ochronę rozszerzoną dla protokołu Telnet, zarówno na komputerze klienckim, jak i na serwerze muszą być zainstalowane aktualizacja opisana w dokumencie Security Advisory 968389 i aktualizacja opisana w tym artykule.


  Uwaga Ustawienie służące do włączenia ochrony rozszerzonej po stronie klienta działa na poziomie całego systemu. Włączenie go powoduje włączenie ochrony rozszerzonej dla wszystkich składników na komputerze klienckim.


  Na serwerze ochronę rozszerzoną należy włączyć dla każdego składnika osobno. W celu uniknięcia niepowodzeń uwierzytelniania przed włączeniem ochrony rozszerzonej na serwerze należy się upewnić, że wszystkie składniki klienckie związane z tym serwerem są zaktualizowane pod kątem ochrony rozszerzonej. Po zainstalowaniu obu aktualizacji zabezpieczeń należy włączyć ochronę rozszerzoną na komputerze klienckim i na serwerze.


  Włączenie ochrony rozszerzonej na komputerze wymaga wprowadzenia następujących zmian.


  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
  • Jeśli komputer jest klientem Telnet:
   1. Sprawdź, czy w następującym podkluczu rejestru znajdują się wartości rejestru SuppressExtendedProtection i LmCompatibilityLevel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. Jeśli brakuje tych wartości rejestru, uruchom Edytor rejestru, a następnie wykonaj następujące czynności:
    1. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
    3. Wpisz nazwę SuppressExtendedProtection, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    4. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
    5. Wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
    6. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
    7. Wpisz nazwę LmCompatibilityLevel, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    8. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.


     Uwaga Wykonanie tej czynności powoduje zmianę wymagań uwierzytelniania za pomocą protokołu NTLM. Należy zapoznać się z tym działaniem. Można to zrobić, korzystając z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
     239869 Jak włączyć obsługę uwierzytelniania NTLM 2

    9. Wpisz wartość 3, a następnie kliknij przycisk OK.
    10. Zamknij Edytor rejestru.
  • Na serwerze Telnet:
   Przed wprowadzeniem poniższych zmian należy zapoznać się z następującym artykułem z witryny MSDN, zawierającym informacje potrzebne przed ustawianiem trybów o ograniczonej funkcjonalności:
   1. Sprawdź, czy w następującym podkluczu rejestru znajduje się wartość rejestru ExtendedProtection:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. Jeśli brakuje tej wartości rejestru, uruchom Edytor rejestru, a następnie wykonaj następujące czynności:
    1. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
    3. Wpisz nazwę ExtendedProtection i naciśnij klawisz ENTER.
    4. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
    5. Ustaw wartość rejestru, używając jednej z następujących wartości zgodnie z bieżącymi wymaganiami dotyczącymi usługi Telnet, a następnie kliknij przycisk OK:
     • Jak w starszej wersji: Zezwalanie na wszystkie rodzaje klientów. Dla ustawienia ExtendedProtection określ wartość 0.
     • Działanie częściowe: (Działanie jak w starszej wersji + ochrona rozszerzona). Zezwalanie na klientów niewysyłających głównej nazwy usługi (SPN) lub zezwalanie na klientów wysyłających poprawną nazwę SPN. Dla ustawienia ExtendedProtection określ wartość 1.
     • Pełne ograniczenie funkcjonalności: (Tylko ochrona rozszerzona). Zezwalanie na klientów wysyłających tylko poprawną nazwę SPN. Dla ustawienia ExtendedProtection określ wartość 2.
    6. Zamknij Edytor rejestru.
 • Podczas instalowania tego pakietu
  Poniższy klucz i wartość rejestru są tworzone tylko na serwerach z systemem Windows Server 2003 lub na komputerach z systemem Windows XP:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection


  Wartość domyślna klucza ExtendedProtection to 0. W systemie Windows Vista należy ręcznie utworzyć ten klucz i podać odpowiednią wartość zgodnie z wybranym trybem ograniczania funkcjonalności. W celu dodania tej wartości rejestru należy wykonać czynności opisane we wcześniejszej części tego artykułu w sekcji: Jak włączyć ochronę rozszerzoną na komputerze?
 • Domyślne dozwolone nazwy SPN na serwerze Telnet:
  • Domyślnie serwer Telnet zezwala na następujące nazwy i adresy IP:
   • „localhost”— w postaci ciągu w języku angielskim.
   • Dowolny adres IP (IPv4 lub IPv6) używanego serwera lub komputera.
   • 127.0.0.1 & ::1
   • Nazwa hosta (hostname) w formacie systemu NetBIOS.
   • Nazwa hosta (hostname) w formacie FQDN.
  • Jeśli administrator podejmie decyzję o zezwalaniu na inne nazwy SPN, można dodać więcej nazw w następujący sposób. Nazwa nie zostanie przekonwertowana z formatu NetBIOS na format FQDN ani z formatu FQDN na format NetBIOS:
   • Jeśli brakuje wartości rejestru AllowedSPN, uruchom Edytor rejestru, a następnie wykonaj następujące czynności:
    1. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
    3. Wpisz nazwę AllowedSPN, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    4. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
    5. Dodaj aliasy, które mają być dozwolone jako nazwy SPN. Poniższy wpis jest prawidłową nazwą SPN dla protokołu Telnet:
     telnet/nazwa_komputera
    6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Na komputerach z systemem Windows XP lub na serwerach z systemem Windows Server 2003 może wystąpić następujący błąd hosta lokalnego (localhost) dotyczący adresów IPv6 i aliasów komputerów:  Klienci usługi Microsoft Telnet nie nawiązują połączeń z lokalnymi adresami IPv6 ani z żadnymi aliasami hosta lokalnego z wyjątkiem nazw „localhost” i „hostname”.  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj odpowiednie czynności:
  • W przypadku błędu dotyczącego adresów IPv6 wykonaj czynności opisane w sekcji „Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń” następującego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base:
   960803 MS09-013: Luki w zabezpieczeniach usług HTTP systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

  • W przypadku błędu dotyczącego aliasu hosta lokalnego zastosuj metodę 1 z sekcji „Obejście problemu” następującego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base:
   896861 Podczas przeglądania witryny sieci Web używającej uwierzytelniania zintegrowanego, która jest uruchomiona w środowisku Internetowych usług informacyjnych w wersji 5.1 lub 6.0, pojawia się komunikat o błędzie 401.1

 • Próba utworzenia sesji Telnet z dowolnym adresem IP z zakresu „127.*.*.*” kończy się niepowodzeniem sesji Telnet, z wyjątkiem przypadku użycia adresu IP 127.0.0.1.  Ten problem występuje w systemach Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.
 • Domyślnie ochrona przed powielaniem nie jest dostępna w systemie Windows 2000.
 • Ochrona przed przekazywaniem (rozszerzona) jest dostępna tylko w następujących systemach operacyjnych:
  • Windows Vista, wszystkie wersje
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 QFE i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 GDR
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 QFE, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 GDR, Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 QFE oraz Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 GDR
 • W usłudze Telnet nie można użyć nazwy klastra ani nazwy FQDN. Konieczne jest dodanie nazwy klastra i nazwy FQDN do wartości rejestru AllowedSPN. Odpowiednie informacje można znaleźć w sekcji „Podczas instalowania tego pakietu”.
 • Nie można nawiązać połączenia Telnet z serwerem, używając aliasu. Konieczne jest dodanie aliasu do wartości rejestru AllowedSPN. Odpowiednie informacje można znaleźć w sekcji „Podczas instalowania tego pakietu”.
 • Ta aktualizacja nie jest oferowana klientom z systemem Windows 2000, w którym zainstalowano Usługi dla systemu Unix.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608-Jan-200916:20x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:52Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810-Jun-200911:41x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810-Jun-200911:36x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:58Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610-Jun-200911:45x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200915:25Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610-Jun-200911:33x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:23Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810-Jun-200909:43x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:27Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810-Jun-200909:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610-Jun-200910:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610-Jun-200909:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610-Jun-200909:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610-Jun-200910:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610-Jun-200909:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610-Jun-200909:46x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:03Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610-Jun-200911:54x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:01Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:12Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810-Jun-200912:01x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:02Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:39Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810-Jun-200910:10x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:46Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810-Jun-200910:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410-Jun-200910:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410-Jun-200910:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410-Jun-200910:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410-Jun-200910:11x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810-Jun-200910:17IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:33Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810-Jun-200910:11IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:09Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810-Jun-200909:58IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:16Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810-Jun-200910:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610-Jun-200910:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610-Jun-200910:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610-Jun-200909:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610-Jun-200910:01IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

Windows6.0-x86-FileManifest-table nr 2-->
Nazwa plikuPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,212
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,932
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,736
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,444
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,745
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,462
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,892
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,603
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,901
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,621
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,734
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,441
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,743
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,460
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,734
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,443
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,369
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,093
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,902
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,627
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,211
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,931
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,744
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,465
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,859
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,894
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,777
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,812
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,939
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,978
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,961
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,004
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,393
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,412
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,673
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,700
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,679
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,855
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,892
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,939
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,978
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,691
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,722
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,308
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,311
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,311
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,330
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,330
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)15:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,311
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:32
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,311
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,854
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,854
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,854
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:13
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,854
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)15:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,854
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:37
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,854
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:34
PlatformaNie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

Windows6.0-x64-FileManifest-table nr 2-->
Nazwa plikuAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku714
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku714
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku714
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku714
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku714
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku714
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,345
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,345
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,364
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:11
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,364
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:07
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,345
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,345
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)13:57
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,890
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,890
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,890
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,890
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:12
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,890
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:03
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,890
Data (UTC)10-cze-2009
Godzina (UTC)14:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,228
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,952
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,746
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,458
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,755
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,476
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,904
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,619
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,913
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,637
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,744
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,455
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,753
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,474
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,744
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,457
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,387
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,115
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,914
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,643
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,227
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,951
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,754
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,479
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,871
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,906
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,789
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,824
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,953
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,992
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,973
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,016
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,401
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,420
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,685
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,712
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,689
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,720
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,867
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,904
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,953
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,992
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,701
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,732
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate-bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,336
Data (UTC)11-cze-2009
Godzina (UTC)12:26
PlatformaNie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

Windows6.0-IA64-FileManifest-table nr 2-->


File nameIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,861
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,624
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960859 — ostatni przegląd: 21.08.2009 — zmiana: 1

Opinia