MS09-008: Opis aktualizacji zabezpieczeń serwera DNS: 10 marca 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-008. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja MS09-008 jest poprawką przeznaczoną tylko dla serwerów DNS i zastępuje aktualizację MS08-037. Jednak aktualizacja MS08-037 składa się z dwóch aktualizacji: jedna z nich jest przeznaczona dla składnika serwera DNS (951746), a druga — dla składnika klienta DNS (951748). Dlatego w systemach Windows Server, których dotyczy ten problem, należy zainstalować obie aktualizacje. Dla zachowania spójności aktualizacje należy zainstalować w systemie Windows Server, który obsługuje usługę serwera DNS.Jeśli zainstalowano aktualizację serwera DNS MS09-008 (961063), w dalszym ciągu jest konieczne zainstalowanie aktualizacji klienta DNS MS08-037 (951748) przeznaczonej dla składnika klienta DNS.Ta aktualizacja powoduje ustawienie pliku dziennika zdarzeń DNS na wartość domyślną wynoszącą 512 KB

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu DNS (KB961063) opisanej w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS09-008 na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może się okazać, że rozmiar pliku dziennika zdarzeń DNS jest zresetowany do wartości domyślnej wynoszącej 512 KB. Aby zachować wymagany rozmiar pliku dziennika zdarzeń, konieczne jest zresetowanie tej wartości po zainstalowaniu tej aktualizacji. Można także przed zainstalowaniem aktualizacji wyeksportować wartość rejestru, a następnie zaimportować ją, gdy aktualizacja będzie już zainstalowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wpisu rejestru REG_DWORD MaxSize, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Aby skonfigurować wpis rejestru MaxSize, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MaxSize, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz wartość, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK. Wartość domyślna to 0x80000 (512 KB).


 5. Zakończ pracę Edytora rejestru. Aby ta zmiana odniosła skutek, nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga W niektórych systemach wpis rejestru MaxSize można znaleźć w dowolnej z następujących lokalizacji:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System

Problemy z użyciem zasobów

Problemy z użyciem zasobów W systemach Windows z serwerem DNS, w których zainstalowano aktualizację zabezpieczeń opisaną w biuletynie MS08-037, można zaobserwować zwiększone użycie zasobów pamięci i dojść do plików. Jest to oczekiwane zachowanie, spowodowane funkcją losowego generowania wartości SocketPool, która została zaimplementowana w celu usunięcia tej luki w zabezpieczeniach na serwerach z systemem Windows. Implementacja aktualizacji zabezpieczeń serwera DNS powoduje zarezerwowanie zestawu portów. Dla każdej wychodzącej kwerendy DNS jeden z portów jest wybierany losowo. Taką decyzję projektową podjęto w celu rozwiązania problemów związanych z wydajnością serwerów DNS, które obsługują i inicjują znacznie większą liczbę kwerend w porównaniu z komputerami klienckimi z systemem Windows. Zestaw portów zarezerwowanych przez serwer DNS jest nazywany „pulą gniazd” (SocketPool). Domyślnie pula gniazd na serwerach z systemem Windows obejmuje 2 500 gniazd. Ten rozmiar można skonfigurować przez zmodyfikowanie wpisu rejestru SocketPoolSize w następującym podkluczu w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SocketPoolSize

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
956188 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 953230 (MS08-037) dla usługi serwera DNS występują problemy z usługami sieciowymi zależnymi od protokołu UDP

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200811:38x86
Dns.exe5.0.2195.7260335,12014-Feb-200900:24x86
Dnsperf.dll5.0.2195.715733,55214-Feb-200901:23x86
Dnsperf.hNot Applicable6,64230-Apr-200823:49Not Applicable
Dnsperf.iniNot Applicable11,59730-Apr-200823:49Not Applicable
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74414-Feb-200901:23x86
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205-Jan-200920:37x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200823:35x86
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200613:52x86SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229150,52816-Oct-200814:40x86SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295449,53616-Feb-200909:12x86SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:32x86SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161256,51220-Jun-200819:24x86SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161333,82420-Jun-200815:59x86SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,85620-Jun-200810:13Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1GDR
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200614:01x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229153,08816-Oct-200814:43x86SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295450,56016-Feb-200910:37x86SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:04x86SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04820-Jun-200819:36x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220-Jun-200810:38x86SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420-Jun-200810:04Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460450,04816-Feb-200911:37x86SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:26x86SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460450,56016-Feb-200910:25x86SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:12x86SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229299,00817-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295777,21617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161490,49617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161703,48817-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161362,75217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229299,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295779,26417-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392291,84017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460778,24017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51217-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35217-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460779,26417-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80817-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229582,65617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.32951,144,83217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161780,80017-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.31611,116,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161736,38417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229584,19217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.32951,147,90417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392583,68017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.44601,146,88017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77617-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19217-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.44601,148,41617-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41617-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008”. Te pliki oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200818:54Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214510,46412-Feb-200905:55x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:22Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375510,46412-Feb-200905:40x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200720:59Not Applicable
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200817:58Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214638,46412-Feb-200906:05x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:24Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375638,46412-Feb-200906:14x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200721:00Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,866
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_c6aca3d6a45fffd4e934fe93066c4091_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_447f9380e9f38e0e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc6a29c37c09523478029c458fd26687_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_d094d4e62d89207e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_4dff1a7dd69914a6.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_4e48d80aefe6756d.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_066a14114ee4a26acb7c28a6cf41c7d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_9ff7ca5caa1878eb.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c20126198fed1ad35d8ef004effa73c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_8a23539bb695dc6e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_aa1db6018ef685dc.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_aa67738ea843e6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 961063 — ostatni przegląd: 04.10.2011 — zmiana: 1

Opinia