MS09-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2002: 8 grudnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-074. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
949005 MS08-018: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Project 2002: 8 kwietnia 2008

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Anlyzts.dll10.2002.0.409719,59216-Jan-200922:23
Atlconv.dll10.0.2108.2216306,09616-Jan-200922:24
Blnmgr.dll10.0.6712.080,57616-Jan-200922:24
Mspjevts.dll10.0.2108.221677,21616-Jan-200922:24
Pj10od10.dll10.0.2108.2216900,01616-Jan-200922:24
Pj10tm10.dll10.0.2105.1829265,45616-Jan-200922:24
Pjoledb.dll10.0.2105.18294,127,98416-Jan-200922:25
Prjres.dll10.0.2108.22161,715,11216-Jan-200922:25
Serconv.dll10.0.2108.2216654,25616-Jan-200922:25
Winproj.exe10.0.2108.221610,890,65616-Jan-200922:25
Właściwości

Identyfikator artykułu: 961079 — ostatni przegląd: 16.12.2009 — zmiana: 1

Opinia