MS09-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2003: 8 grudnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-074. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
948962 MS08-018: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2003: 8 kwietnia 2008

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Anlyzts.dll11.2004.0.726719,72002-Aug-200415:51
Atlconv.dll11.3.2008.1717320,69618-Jul-200800:37
Mswarp.dll11.3.2007.1529354,22429-May-200708:48
Pj11od11.dll11.3.2009.1108936,97623-Jan-200904:18
Pj11tm11.dll11.3.2008.2021277,90421-Oct-200822:12
Pjmsgmgr.dll11.2.2006.1117146,69617-Jan-200622:48
Pjmsgsdr.dll11.2.2006.1117167,17617-Jan-200622:48
Pjoledb.dll11.3.2008.18154,322,88016-Aug-200802:57
Pjresc.dll11.3.2007.1529304,56029-May-200708:48
Pjspool.exe11.3.2007.1529223,15229-May-200708:48
Prjres.dll11.3.2007.15291,738,16029-May-200710:02
Serconv.dll11.3.2009.1108683,02423-Jan-200904:18
Winproj.exe11.3.2009.110811,283,95223-Jan-200904:18
Właściwości

Identyfikator artykułu: 961082 — ostatni przegląd: 16.12.2009 — zmiana: 1

Opinia