Nie można uruchomić usługi SQL Server po zainstalowana poprawka


Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKIE PUBLIKOWANIE


SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, LUB JEST UZUPEŁNIENIEM INNYCH INFORMACJI BAZY WIEDZY KNOWLEDGE BASE.

Symptom
Może zostać wyświetlony komunikat, że usługa SQL Server nie powiodło się.  SQL Server nie powiedzie się, ponowne uruchomienie po instalacji poprawki instaluje poprawkę i próbuje ponownie uruchomić system. Komunikat o błędzie pojawi się na ekranie lub pojawi się w dzienniku Summary.txt.

Przyczyna
Może to być spowodowane przez usługa SQL jest uruchomiona, ale hasło wygasło. Kiedy Instalator poprawek próbuje uruchomić ponownie usługę programu SQL Server zakończy się niepowodzeniem na ponowne uruchomienie.

Rozwiązanie
Kroki rozwiązywania problemów:

Jeśli pojawi się komunikat że usługa SQL Server nie powiodło się, aby rozwiązać problem wyboru następujące:


·         Określić błąd.  Albo zostanie wyświetlony komunikat w interfejsie użytkownika lub w dzienniku summary.txt znajduje się na:


%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log


·         Sprawdź, czy typ uruchamiania usługi automatycznie lub ręcznie.


·         Sprawdź, czy konto i hasło jest prawidłowe i nie wygasł. Usługa może został uruchomiony wcześniej za z nieprawidłowe konto lub hasło.


·         Jeśli usługa aparat bazy danych nie uruchamia, po sprawdzeniu poświadczeń usługi i uruchamiania, sprawdź w dzienniku błędów. DZIENNIKU błędów może znajdować się w \MSSQL\LOG C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ < identyfikator wystąpienia >

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA.


MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW UCHYLANIA I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, LUB WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.