MS09-029: Luki w zabezpieczeniach aparatu osadzonych czcionek OpenType umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-029. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń mogą wystąpić następujące problemy:

  • Strony sieci Web, które używają czcionek z bardzo długim ciągiem w tabeli nazwa, są wyświetlane przy użyciu czcionki domyślnej.
  • W dokumentach używających takich czcionek jest stosowana czcionka domyślna w przypadku drukowania ich za pomocą buforu wydruku.
  • Próba osadzenia tych czcionek jako podzestawów w dokumentach programu Microsoft Word lub prezentacjach programu Microsoft PowerPoint kończy się niepowodzeniem.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  978909 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 961371 są stosowane niepoprawne czcionki na stronach sieci Web, na wydrukach dokumentów programu Word lub na wydrukach prezentacji programu PowerPoint
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 972270. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  972270 MS10-001: Luka w zabezpieczeniach aparatu osadzonych czcionek OpenType umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 może wystąpić awaria buforu wydruku.
  Bieżąca wersja tej aktualizacji zabezpieczeń pozwala rozwiązać ten problem.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSize
fontsub.dll5.0.2195.731827-Jul-200923:5781,168
t2embed.dll5.0.2195.731827-Jul-200923:57165,136

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeFolder
fontsub.dll5.1.2600.360729-Jul-200904:5382,432SP2GDR
t2embed.dll5.1.2600.360729-Jul-200917:23119,808SP2GDR
fontsub.dll5.1.2600.360729-Jul-200904:2081,920SP2QFE
t2embed.dll5.1.2600.360729-Jul-200904:20119,808SP2QFE
fontsub.dll5.1.2600.585329-Jul-200904:3781,920SP3GDR
t2embed.dll5.1.2600.585329-Jul-200904:37119,808SP3GDR
fontsub.dll5.1.2600.585329-Jul-200904:3081,920SP3QFE
t2embed.dll5.1.2600.585329-Jul-200904:30119,808SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
fontsub.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:18137,728x64SP2GDR
t2embed.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:18211,456x64SP2GDR
wfontsub.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:1882,944x86SP2GDR\wow
wt2embed.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:18119,808x86SP2GDR\wow
fontsub.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:24137,728x64SP2QFE
t2embed.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:24211,456x64SP2QFE
wfontsub.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:2482,944x86SP2QFE\wow
wt2embed.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:24119,808x86SP2QFE\wow

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeFolder
fontsub.dll5.2.3790.455928-Jul-200908:1282,944SP2GDR
t2embed.dll5.2.3790.455928-Jul-200908:12119,808SP2GDR
fontsub.dll5.2.3790.455928-Jul-200907:5082,944SP2QFE
t2embed.dll5.2.3790.455928-Jul-200907:50119,808SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
fontsub.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:18214,016IA-64SP2GDR
t2embed.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:18334,848IA-64SP2GDR
wfontsub.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:1882,944x86SP2GDR\wow
wt2embed.dll5.2.3790.455929-Jul-200900:18119,808x86SP2GDR\wow
fontsub.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:23214,016IA-64SP2QFE
t2embed.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:23334,848IA-64SP2QFE
wfontsub.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:2382,944x86SP2QFE\wow
wt2embed.dll5.2.3790.455928-Jul-200922:23119,808x86SP2QFE\wow

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.0.6000.16870156,16015-Jun-200915:29x86
T2embed.dll6.0.6000.21067156,16015-Jun-200915:09x86
T2embed.dll6.0.6001.18272156,67215-Jun-200915:24x86
T2embed.dll6.0.6001.22450156,67215-Jun-200915:26x86
T2embed.dll6.0.6002.18051156,67215-Jun-200914:53x86
T2embed.dll6.0.6002.22152156,67215-Jun-200915:00x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200913:03x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30415-Jun-200915:20x86
Dciman32.dll6.0.6000.1687010,24015-Jun-200915:21x86
Fontsub.dll6.0.6000.1687072,70415-Jun-200915:22x86
Lpk.dll6.0.6000.1687024,06415-Jun-200915:23x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:53x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200915:02x86
Dciman32.dll6.0.6000.2106710,24015-Jun-200915:02x86
Fontsub.dll6.0.6000.2106772,70415-Jun-200915:03x86
Lpk.dll6.0.6000.2106724,06415-Jun-200915:04x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200912:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402-Nov-200609:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1827272,70415-Jun-200915:20x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:34x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:56x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200915:19x86
Dciman32.dll6.0.6001.2245010,24015-Jun-200915:19x86
Fontsub.dll6.0.6001.2245072,70415-Jun-200915:20x86
Lpk.dll6.0.6001.2245023,55215-Jun-200915:22x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411-Apr-200906:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1805172,70415-Jun-200914:52x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215-Jun-200914:52x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200912:45x86
Dciman32.dll6.0.6002.2215210,24015-Jun-200914:58x86
Fontsub.dll6.0.6002.2215272,70415-Jun-200914:58x86
Lpk.dll6.0.6002.2215223,55215-Jun-200914:58x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.0.6000.16870188,41615-Jun-200915:44x64
T2embed.dll6.0.6000.21067188,41615-Jun-200915:46x64
T2embed.dll6.0.6001.18272189,44015-Jun-200915:46x64
T2embed.dll6.0.6001.22450189,44015-Jun-200915:17x64
T2embed.dll6.0.6002.18051189,44015-Jun-200915:12x64
T2embed.dll6.0.6002.22152189,44015-Jun-200915:12x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08015-Jun-200913:25x64
Atmlib.dll5.1.2.22648,12815-Jun-200915:35x64
Dciman32.dll6.0.6000.1687014,33615-Jun-200915:36x64
Fontsub.dll6.0.6000.1687097,28015-Jun-200915:37x64
Lpk.dll6.0.6000.1687033,28015-Jun-200915:39x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015-Jun-200913:27x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12815-Jun-200915:37x64
Dciman32.dll6.0.6000.2106714,33615-Jun-200915:37x64
Fontsub.dll6.0.6000.2106797,28015-Jun-200915:38x64
Lpk.dll6.0.6000.2106733,28015-Jun-200915:40x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08015-Jun-200913:17x64
Atmlib.dll5.1.2.22648,12815-Jun-200915:41x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619-Jan-200808:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1827296,25615-Jun-200915:42x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015-Jun-200913:12x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12815-Jun-200915:13x64
Dciman32.dll6.0.6001.2245014,33615-Jun-200915:14x64
Fontsub.dll6.0.6001.2245096,25615-Jun-200915:14x64
Lpk.dll6.0.6001.2245032,76815-Jun-200915:15x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015-Jun-200913:06x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12811-Apr-200907:11x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615-Jun-200915:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1805196,25615-Jun-200915:10x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015-Jun-200913:03x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12815-Jun-200915:08x64
Dciman32.dll6.0.6002.2215214,33615-Jun-200915:09x64
Fontsub.dll6.0.6002.2215296,25615-Jun-200915:10x64
Lpk.dll6.0.6002.2215232,76815-Jun-200915:10x64
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200913:03x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30415-Jun-200915:20x86
Dciman32.dll6.0.6000.1687010,24015-Jun-200915:21x86
Fontsub.dll6.0.6000.1687072,70415-Jun-200915:22x86
Lpk.dll6.0.6000.1687024,06415-Jun-200915:30x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:53x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200915:02x86
Dciman32.dll6.0.6000.2106710,24015-Jun-200915:02x86
Fontsub.dll6.0.6000.2106772,70415-Jun-200915:03x86
Lpk.dll6.0.6000.2106724,06415-Jun-200915:09x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200912:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402-Nov-200609:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1827272,70415-Jun-200915:20x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:56x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200915:19x86
Dciman32.dll6.0.6001.2245010,24015-Jun-200915:19x86
Fontsub.dll6.0.6001.2245072,70415-Jun-200915:20x86
Lpk.dll6.0.6001.2245023,55215-Jun-200915:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411-Apr-200906:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1805172,70415-Jun-200914:52x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200912:45x86
Dciman32.dll6.0.6002.2215210,24015-Jun-200914:58x86
Fontsub.dll6.0.6002.2215272,70415-Jun-200914:58x86
Lpk.dll6.0.6002.2215223,55215-Jun-200915:00x86
T2embed.dll6.0.6000.16870156,16015-Jun-200915:29x86
T2embed.dll6.0.6000.21067156,16015-Jun-200915:09x86
T2embed.dll6.0.6001.18272156,67215-Jun-200915:24x86
T2embed.dll6.0.6001.22450156,67215-Jun-200915:26x86
T2embed.dll6.0.6002.18051156,67215-Jun-200914:53x86
T2embed.dll6.0.6002.22152156,67215-Jun-200915:00x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
T2embed.dll6.0.6001.18272401,92015-Jun-200915:29IA-64
T2embed.dll6.0.6001.22450401,92015-Jun-200915:11IA-64
T2embed.dll6.0.6002.18051401,92015-Jun-200914:40IA-64
T2embed.dll6.0.6002.22152401,92015-Jun-200915:02IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226763,90415-Jun-200913:04IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22692,16019-Jan-200808:24IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18272196,60815-Jun-200915:24IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415-Jun-200912:58IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16015-Jun-200915:05IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2245029,18415-Jun-200915:05IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22450196,60815-Jun-200915:06IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2245068,60815-Jun-200915:07IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415-Jun-200912:40IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16011-Apr-200906:59IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18051196,60815-Jun-200914:38IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415-Jun-200912:46IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16015-Jun-200914:55IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2215229,18415-Jun-200914:56IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22152196,60815-Jun-200914:57IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2215268,60815-Jun-200914:58IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215-Jun-200912:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402-Nov-200609:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1827272,70415-Jun-200915:20x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:56x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200915:19x86
Dciman32.dll6.0.6001.2245010,24015-Jun-200915:19x86
Fontsub.dll6.0.6001.2245072,70415-Jun-200915:20x86
Lpk.dll6.0.6001.2245023,55215-Jun-200915:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411-Apr-200906:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1805172,70415-Jun-200914:52x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215-Jun-200912:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415-Jun-200912:45x86
Dciman32.dll6.0.6002.2215210,24015-Jun-200914:58x86
Fontsub.dll6.0.6002.2215272,70415-Jun-200914:58x86
Lpk.dll6.0.6002.2215223,55215-Jun-200915:00x86
T2embed.dll6.0.6001.18272156,67215-Jun-200915:24x86
T2embed.dll6.0.6001.22450156,67215-Jun-200915:26x86
T2embed.dll6.0.6002.18051156,67215-Jun-200914:53x86
T2embed.dll6.0.6002.22152156,67215-Jun-200915:00x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_10_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,785
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,540
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,942
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,783
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,442
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,092
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,220
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,220
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb961371~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,978
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,978
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_2f0e46994dfe0dd2a07bf8a4caffcdca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_68ddb407760e3091.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_38a82240dd08aea1b0cf622b2ec228d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_921e67a18b8b520e.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_42cfcf23f00221a5472d285e93c750dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_dec08196580fd6de.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_664746cb29b0bd52900744df15dc660a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_66bc754291591bda.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7bfd5b02408765391ea22348cf874d46_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_096c8975c401e760.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_874f35193b7fb5d56a9c969d9fcc0ccd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e501dce6a69f951a.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_a1005819abfa6444aca1e2a60ab2e6c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_933a555b1834b85c.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_a6d91ee5522012904fe58038028178d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d719394401db76b4.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b93e3d36af644ffc70097cea081f00da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6e06d4b3cdd8bd8c.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_d5c114d72abe65c8c31aa97724ff2a74_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b6b169ab83cc0d9a.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_d6b808fc686a0715a8e1945a7fddd2e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d95ae60bb1df6565.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_e359ab757ffb5efd3436b49d5b677820_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_b9ab391d7a5fd47d.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b38e38f92205f4f7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_b4297fd83b155d73.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b57678331f2ab896.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b613b6283839eaf7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7718b8f1c41b9a8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fc28a4355e72c9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a7a12e2a5d988a40.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a83c750976a7f2bc.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a9896d645abd4ddf.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_aa26ab5973cc8040.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ab8480c057d44ef1.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_ac0f1dd570f10812.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameIa64_00c4e8a2184a23214bf3b097ac3bd3d4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8112955ad5ed7f71.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_05f9b1f4cb340145720c858cbc2b557e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_50e93ae337cbb410.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_061e67d72f3753b50404ff30c83cbf89_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2f921e07a85afa25.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_09ac24be27d4c35a4aa078ca99d92912_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_76f55f2e555ba652.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_13e2ba3c794cb739b44c127fc020b128_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_739caf043828e1ed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_178a0b827d1e50f4eca2af496b036e55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_729752d0ca1ff2db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_23d25c0226e79a3c6d125fae692d46ea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_d9dfd05779a12cde.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29a09b5de48ebd3ffa4c4216182f2c6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b1ce5b05b5cf24dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_76e3e64fa0530e62461e5e7a690a143d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b6b584712dd5ec4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d512dc180de4590ec32e751729014c57_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a24c2721b58941ce.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b5781c291f28c192.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b6155a1e3837f3f3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7732f851c3fc2a4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fdcc9a355c7bc5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,499
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a98b115a5abb56db.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_aa284f4f73ca893c.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ab8624b657d257ed.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_ac10c1cb70ef110e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961371~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,442
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961371~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb961371~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,870
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb961371~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,915
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb961371~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,271
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb961371~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0ffcb33a477b8110.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1099f12f608ab371.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_11f7c69644928222.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_128263ab5daf3b43.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b57678331f2ab896.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b613b6283839eaf7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7718b8f1c41b9a8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fc28a4355e72c9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameAmd64_003160ff51677690f20dc6d571765e4a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_23bfb67092993471.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_26ad9e359f49ca143b509bb6aab024f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e38b50e324eb333f.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_290128e704851046117be5dcec4f78ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4b353b35496797e4.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_43ccf4f8b146394cae7985c1c8a1f28c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_60e5289534b6a185.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_43dbe06136fa492b28300250ad85560d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_43860badf19ece66.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_56ffac6c905e024f874a5fe523b12113_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c8d402b0ff16cae0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6da1d77850ff84badadf726d0e781c1a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c3b394ecd1325d49.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_81a48a031b3066775b18448a7e1aa47e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b247ae0f954220af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a1ce75f878cebde946ea2ad04b66bbe8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6731fd1001ef50f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abe9906076a365ddb7e6b0a8217321da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8d3f8d620c98a7bf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b3e606be9fb37941957d8245a45ff882_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_18447e23d775cf50.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3afff87fd8ea0b587c550e2e17b4227_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4c39abc8548c32a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c567957eaf5decdc39f2d8c58b7f8aa2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a7d8aaf446adad8a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c6a7151ac3bc0ee3891df6b4ca5e0b9b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0c5ae2a964a30d99.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d056d043ce14b00af77c35d2d09239e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9152f07e68ac5f7e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e8904d366f89a9fdfe3bd72835f3da41_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_08169e645bfe9199.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0facd47cda63662d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_10481b5bf372cea9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_119513b6d78829cc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_123251abf0975c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_13902712d49f2ade.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_141ac427edbbe3ff.manifest
File versionNot Applicable
File size4,514
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_03bfc9ae15f5fb76.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_045b108d2f0563f2.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_05a808e8131abf15.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_064546dd2c29f176.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_07a31c441031c027.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_082db959294e7948.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size4,669
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,975
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size4,828
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,815
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size4,667
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,601
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,536
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,139
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,086
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,922
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,372
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb961371_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb961371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,372
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961371_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0e1474004a56bd71.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0eafbadf636625ed.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0ffcb33a477b8110.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1099f12f608ab371.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_11f7c69644928222.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_128263ab5daf3b43.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b38e38f92205f4f7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_b4297fd83b155d73.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b57678331f2ab896.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b613b6283839eaf7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7718b8f1c41b9a8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fc28a4355e72c9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,488
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 961371 — ostatni przegląd: 15.01.2010 — zmiana: 1

Opinia