Puste pole oznacza nie ma takiej możliwości w polach opcji można ustawić filtry w raportach w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009

Dotyczy: Dynamics NAV 2009

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, ALBO MAJĄCE NA CELU UZUPEŁNIENIE INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.

Objawy


Nie można wybrać pusty ("") podczas ustawiania filtru w polu opcji na stronie żądania raportu klienta dostosowanego do roli użytkownika w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009.Na przykład po uruchomieniu raportu Sugeruj płatności dostawcy z dziennika płatności, nie można wybrać ślepej próby (' ') w polu zablokowane opcji. Tylko są w stanie wybierz opcje płatności lub Wszystkie w polu zablokowane .

Rozwiązanie


Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Ta poprawka rozwiązuje problem opisany w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje ten problem, należy zastosować poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z partnerem Microsoft Dynamics lub pomocy technicznej dla Microsoft Dynamics i produktów powiązanych w celu uzyskania poprawki. Jeśli masz dostęp do technicznej asystowana online, możesz zalogować się do programu Microsoft Dynamics witryny i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych przez telefon. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Jak uzyskać poprawkę systemu Microsoft Dynamics NAV lub Aktualizuj moje pliki

Po zażądasz pomocy technicznej dotyczącej systemu Microsoft Dynamics o plik aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, hiperłącza będą wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.


Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperłącze i hasło. Hiperłącze można użyć do pobrania plików aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV. Po kliknięciu hiperłącza zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie monit, aby uruchomić, zapisać lub anulować pobieranie.


Jeśli klikniesz przycisk Uruchom, pliki rozpocznie się pobieranie i wyodrębnianie. Musisz określić folder dla nowych plików, a następnie podaj hasło.


Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, należy określić ścieżkę do zapisania pliku skompresowanego. Po otwarciu zapisanego pliku są pojawi się monit, aby określić ścieżkę dla plików. Następnie należy podać hasło przesłane w wiadomości e-mail.


Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie przerwany.Wymagania wstępne

Musi mieć klienta systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC, aby zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o plikach

Zastępuje następujące pliki instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Dundaswinchart.dll5.0.0.16922,734,93617-Dec-200812:58x86
Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll1.2.10579.4372,66428-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.dll1.2.10579.43654,28028-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll1.2.10579.43101,33628-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll1.2.10579.4322.49628-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll1.2.10579.4393,06417-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll1.2.10579.4339,84017-Dec-200812:39x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll1.2.10579.4384,95228-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll1.2.10579.432,067,44028-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll1.2.10579.43633,82428-Nov-200807:48x86
Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll6.0.28177.0166,79217-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.nav.client.exe6.0.28177.0142,20017-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll1.0.559.18376,70417-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll6.0.28177.076,70417-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll6.0.28177.0428,92017-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll6.0.28177.0277,38417-Dec-200812:40x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlbNie dotyczy2,65217-Dec-200809:15Nie dotyczy
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.28177.01,866,61617-Dec-200812:39x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.28177.0383,85617-Dec-200812:37x86
Microsoft.office.interop.outlook.dll10.0.4504.0396,15217-Dec-200812:58x86
Aby zastąpić istniejące pliki, wykonaj następujące kroki:
  1. Zamknij klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV.
  2. Zlokalizuj katalog instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV. Klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:
    C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored klienta
  3. Skopiuj pliki, które można pobrać.
  4. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu instalacyjnego klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV.
  5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu instalacyjnym.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU.

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA. MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW ZRZEKAJĄ SIĘ I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.