Poprawka: Komunikat o błędzie podczas przeglądania strony w trybie projektowania po ponownie skompilować projekt z systemem.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1: "Wystąpił błąd podczas tworzenia formantu — 'elementu ControlInstanceName [tekst]' nie można ustawić we właściwości"PropertyName""

Dotyczy: .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Objawy


Na komputerze, na którym zainstalowano program Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowane masz witryny sieci Web lub projektu aplikacji sieci Web, która zawiera kilka formantów sieci Web. Podczas wyświetlania strony w trybie projektowania po ponownie skompilować projekt, pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd tworzenia formantu — 'elementu ControlInstanceName [tekst]' nie można ustawić we właściwości "PropertyName"

Rozwiązanie


Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Poprawkę, która odpowiada KB961847 został zastąpiony z poprawką KB981201, który zawiera wszystkie poprawki, które były poprzednio zawarte w KB961847. Poprawka KB981201 należy użyć, aby naprawić problemy opisane w KB961847. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981201 Poprawka jest dostępna dla programu ASP.NET 2.0, który umożliwia obsługę rozszerzonych ochrony
 

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.