Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia witryny sieci Web Microsoft warunkowy typu: "IIS nie mógł uruchomić witrynę. Innej witryny może używać portu skonfigurowanego dla tej witryny. Wybierz nieużywany port."


Objawy


Gdy administrator systemu próbuje uruchomić warunkowy typu Microsoft w sieci Web z programu IIS, otrzymali następujący komunikat o błędzie:
Usługi IIS nie mogą uruchomić witryny. Innej witryny może używać portu skonfigurowanego dla tej witryny. Wybierz nieużywany port.

Przyczyna


Usługi IIS napotkał konflikt portów protokołu Secure Socket Layer (SSL).

Rozwiązanie


Administrator systemu musi potwierdzić, że witryna sieci Web Microsoft warunkowy typu przy użyciu protokołu SSL portu numer 443 i innych witryn sieci Web na tym samym serwerze nie używasz tego samego portu.

Aby potwierdzić, że w innych witrynach nie korzystają z tego samego portu SSL, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom usługi IIS z serwera sieci Web, w której znajduje się witryna sieci Web Microsoft warunkowy typu.
  2. Rozwiń wszystkie witryny sieci Web w okienku nawigacji.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web Microsoft warunkowy typu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Kliknij kartę witryny sieci Web, a następnie zlokalizuj wartość portu SSL. Upewnij się, że wartość portu to 443.
Włącz je i powtórz kroki 1-4 dla pozostałych witryn sieci web.

Powiązane artykuły