Korzystanie ze skryptów wsadowych FTP

Streszczenie

Protokół FTP (File Transfer Protocol) jest narzędziem do przesyłania plików używanym zwykle w systemach UNIX.

Protokół FTP umożliwia korzystanie ze skryptów (list poleceń pochodzących z plików zewnętrznych). W poniższym przykładzie przedstawiono skrypt otwierający połączenie z adresem IP 11.11.11.11, logujący się na hoście jako gość za pomocą hasła „guest”, przekazujący plik Plik1, a następnie zamykający połączenie:
open 11.11.11.11
user
guest
guest
put plik1
quit

Więcej informacji

Aby odczytać ten plik w systemie Windows, należy użyć przełącznika -s protokołu FTP. Jeśli poprzedni skrypt znajdował się w pliku o nazwie Test.scr, skrypt można uruchomić, wpisując polecenie:
ftp -s:test.scr
Należy określić nazwę hosta w wierszu polecenia, a następnie użyć skryptu do przetworzenia logowania. Na przykład po użyciu następującego wiersza polecenia
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
plik skryptu powinien być odczytywany w następującej kolejności:
user
guest
guest

put plik1
quit
Jeśli jednak na hoście FTP zaimplementowano automatyczne logowanie, to polecenie nie zadziała. Aby wyłączyć logowanie automatyczne, należy w wierszu polecenia użyć przełącznika -n w następujący sposób:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 96269 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia