Komunikat o błędzie przy użyciu dodatek programu Excel dla 6.7 warunkowy typu Microsoft: "Nie można załadować obiektu, ponieważ nie jest dostępna na tym komputerze"


Objawy


Po uruchomieniu programu Excel lub użyć dodatek Microsoft Excel warunkowy, pojawi się ten komunikat o błędzie:

Microsoft Forms - nie można załadować obiektu, ponieważ nie jest dostępna na tym komputerze

Przyczyna


Aparat dodatek Excel nie zarejestrował się poprawnie.

Rozwiązanie


Ręcznie zarejestrować Dodaj w aparacie.
  1. Zamknij program Excel
  2. Wybierz polecenie Uruchom z Start menu, a następnie wpisz: Regsvr32 C:\Program Files\FRx Software\FRx warunkowy typu Components\FCAddin.ocx
Uwaga: Ścieżki mogą być różne, tak aby zlokalizować plik FCAddin.ocx i wprowadź odpowiednią ścieżkę pliku za pomocą Eksploratora Windows.

Powiązane artykuły