Komunikat o błędzie po ustawieniu firmy jako usługi domyślnej w programie Microsoft FRx: "Błąd 3709. Połączenie nie może służyć do wykonania tej operacji."


Objawy


Firma jest ustawiony jako domyślny, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 3709. Połączenie nie może służyć do wykonania tej operacji. Jest zamknięte lub nieprawidłowe w tym kontekście.

Przyczyna


Spec zestaw baz danych i FRx systemu trzeba skompaktować i naprawić.

Rozwiązanie


Kompaktowy FRx systemowej bazy danych i baz danych zestaw specyfikacji.

Powiązane artykuły