Rejestrowanie błędów w programie FRx Designer: żądane zmiany nie powiodły się


Symptomy


Zmiany wprowadzone w tabeli nie powiodło się, ponieważ spowodowałoby to utworzenie zduplikowanych wartości w indeksie, kluczu podstawowym lub relacji. Zmień dane w polach zawierających zduplikowane dane, Usuń indeks lub ponownie zdefiniuj indeks, aby umożliwić zduplikowane wpisy, a następnie spróbuj ponownie. (Ten błąd wystąpił podczas wypełniania tabeli Frl_Acct_Type_Ctrl w bazie danych theGLX) Ten błąd występuje po uruchomieniu programu Microsoft FRx Designer i wprowadzeniu informacji o logowaniu do bazy danych.

Przyczyna


Tabela frl_acct_type zawiera zduplikowane rekordy ze względu na problem z ładowaniem FDM.

Rozwiązanie


Aby znaleźć duplikaty w tabeli frl_acct_type Uruchom następujące zapytanie dotyczące bazy danych IDFDM: select * from frl_acct_typeReview tabeli i jeśli istnieją zduplikowane rekordy, ten problem będzie musiał zostać zidentyfikowany w początkowym pliku integracji i poprawiony. Nowy plik QPR musi zostać utworzony i uruchomiony za pośrednictwem odświeżonych danych, aby ponownie wypełnić tabele odpowiednimi danymi. Uwaga: Jeśli plik integracji został utworzony przez inne źródło, należy skontaktować się z producentem, który utworzył wstępny plik integracji, aby rozwiązać ten problem.

Informacje