Komunikat o błędzie podczas generowania raportu w programie Microsoft FRx: "Błąd wykonania"339": składnik" MSDATGRD. OCX' lub jednej z jego zależności nie poprawnie zarejestrowane: plik jest nieprawidłowy lub "


Objawy


Generowanie raportu w programie Microsoft FRx, pojawi się następujący komunikat o błędzie.

Błąd wykonania "339": składnik "MSDATGRD. OCX' lub jednej z jego zależności nie poprawnie zarejestrowane: brakuje pliku lub jest nieprawidłowy.


Przyczyna


Ten błąd występuje, gdy MSDATGRD. Plik OCX nie istnieje w katalogu systemu Windows.

Rozwiązanie


Wyszukiwanie MSDATGRD. OCX w folderze C:\Winnt\system32 lub C:\Windows\system32. Jeśli plik nie jest w folderze system32, skopiuj plik z innej stacji roboczej, która ma taki sam system operacyjny i poziom dodatku service pack, co dotyczy stacji roboczej. Wklej go do folderu system32 komputera, którego dotyczy problem, a następnie zarejestruj go.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zarejestrować pliki, zobacz: 8252: rejestrowanie plików DLL.

Powiązane artykuły