W środowisku systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 nie można zastosować aktualizacji zabezpieczeń 960082

Symptomy

W środowisku systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 użytkownik próbuje zastosować aktualizację zabezpieczeń dla programów Microsoft SQL Server 2000 oraz Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
Domyślnie ta aktualizacja zabezpieczeń jest zalecana. Jednak w środowisku systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 nie można zastosować aktualizacji zabezpieczeń 960082, jeśli na serwerze znajduje się baza danych programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) większa niż 2 gigabajty (GB).

Rozwiązanie

W celu zastosowania tej aktualizacji zabezpieczeń należy użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1. Obsługiwane 32-bitowe wersje wystąpień programu WMSDE w środowisku programu Windows SharePoint Services

W przypadku obsługiwanych 32-bitowych wersji wystąpień programu WMSDE w środowisku programu Windows SharePoint Services wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aktualizację zabezpieczeń, używając jednego z łączy w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU /quiet /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 DISABLEAGENTSTARTUP=1 DISABLETHROTTLE=1 BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=Sharepoint REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=VEMUS /l*v %windir%WMSDE.log

Metoda 2. Obsługiwane 32-bitowe wersje wystąpień programu WMSDE w środowisku programu Windows Server Update Services (WSUS)

W przypadku obsługiwanych 32-bitowych wersji wystąpień programu WMSDE w środowisku programu WSUS wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aktualizację zabezpieczeń, używając jednego z łączy w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU /quiet /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 DISABLEAGENTSTARTUP=1 DISABLETHROTTLE=1 BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=WSUS REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=VEMUS /l*v %windir%WMSDE.log

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967092 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia