Aktualizacje zabezpieczeń opisane w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nr 960082 i 960083 mogą powodować problemy w programach ISA Server 2004 i ISA Server 2006

Symptomy

W środowisku programu Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 lub ISA Server 2006 użytkownik próbuje zainstalować jedną z aktualizacji zabezpieczeń dla programów Microsoft SQL Server 2000 oraz SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
960082 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 GDR i MSDE 2000: 10 lutego 2009
960083 MS09-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów SQL Server 2000 QFE i MSDE 2000: 10 lutego 2009

Domyślnie ta aktualizacja jest zalecana. Jednak może mieć ona następujący wpływ na programy ISA Server 2004 oraz ISA Server 2006.

Problem 1

Usługa MSSQL$MSFW jest zatrzymywana, a następnie uruchamiana ponownie podczas aktualizowania skojarzonych wystąpień bazy danych. Ta akcja jest wykonywana, jeśli na komputerze z programem ISA Server jest zainstalowany program SQL Server 2000 lub MSDE 2000. Ta akcja powoduje również zatrzymanie usługi Zapora systemu Windows. W związku z tym Instalator programu SQL Server próbuje przywrócić stan usługi Zapora systemu Windows sprzed uruchomienia aktualizacji. Ponieważ program instalacyjny aktualizacji nie może sterować usługami na serwerze zdalnym, należy monitorować stan usługi Zapora systemu Windows i w razie potrzeby uruchomić ponownie tę usługę oraz usługi zależne, jeśli w programie ISA Server skonfigurowano rejestrowanie przy użyciu zdalnego programu SQL Server.

Ważne Instalator dodatku SQL Server 2000 SP4 również zatrzymuje, a następnie próbuje uruchomić ponownie usługę zapory firmy Microsoft. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń ta usługa może jednak nie być uruchamiana poprawnie. W takim przypadku może być konieczne ręczne ponowne uruchomienie tej usługi.

Problem 2

Program ISA Server 2006 instaluje program MSDE 2000 z dodatkiem SQL Server 2000 SP4.

Przyczyna

Problem 1

Ten problem występuje, ponieważ program ISA Server wyłącza łączność z siecią zdalną dla wystąpienia programu MSDE skojarzonego z programem ISA Server (MSSQL$MSFW), aby zapobiec atakom SQL z sieci. Poza tym instalator programu ISA Server 2004 instaluje starszą wersję programu MSDE, która nie zawiera dodatku SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4).

Problem 2

Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń programu SQL Server nie ma wpływu na program ISA Server 2000. W programie ISA Server 2000 można skonfigurować rejestrowanie przy użyciu zdalnego wystąpienia programu SQL Server. Jeśli to wystąpienie programu SQL Server zostanie zaktualizowane, wpływ na program ISA Server 2000 może być taki sam jak w przypadku programów ISA Server 2004 oraz ISA Server 2006. Ponieważ program instalacyjny aktualizacji nie może sterować usługami na serwerze zdalnym, należy monitorować stan usług dotyczących programu ISA Server i w razie potrzeby uruchomić je ponownie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem 1, wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz i zainstaluj dodatek SP4 dla programu SQL Server 2000. Aby uzyskać i zainstalować dodatek SP4 dla programu SQL Server 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Wprowadź następujący ciąg w wierszu polecenia w celu uaktualnienia wystąpienia wersji programu MSDE 2000 skojarzonej z programem ISA Server 2004 do wersji skojarzonej z dodatkiem SP4 dla programu SQL Server 2000:
    setup /upgradesp sqlrun instancename=MSFW /l*v c:\msde2Ksp4.log

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967094 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia