Jak wyłączyć funkcje autouruchamiania w systemie Windows

Streszczenie

Aktualizacje opisane w tym artykule usuwają problem z wyłączaniem funkcji autouruchamiania. Bez zastosowania tych aktualizacji wyłączenie autouruchamiania dla dysku sieciowego jest niemożliwe. Ponadto wykonanie podanych wcześniej instrukcji nie powodowało wyłączenia dwukrotnego kliknięcia i kliknięcia prawym przyciskiem myszy dla menu skrótów funkcji autouruchamiania. Aktualizacje opisane w niniejszym artykule rozwiązują ten problem. Aktualizacje zostały przekazane do następujących systemów za pośrednictwem kanałów Windows Update i Aktualizacje automatyczne:

 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
Ten artykuł zawiera także łącza do lokalizacji, z których można pobrać wymienione aktualizacje.

Więcej informacji

W zależności od używanej wersji systemu Windows prawidłowe wyłączenie funkcji autouruchamiania wymaga wcześniejszego zainstalowania różnych aktualizacji:

 • Aby wyłączyć funkcje autouruchamiania w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008, należy wcześniej zainstalować aktualizację zabezpieczeń 950582 (biuletyn zabezpieczeń MS08-038).
 • Aby wyłączyć funkcje autouruchamiania w systemie Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows 2000, należy wcześniej zainstalować aktualizację zabezpieczeń 950582, 967715 lub 953252.

  Uwaga Aktualizacje 950582, 967715 i 953252 mają takie same działanie dotyczące autouruchamiania. Pakiet aktualizacji 953252 został zmieniony i wydany pod nazwą 950582. Dodano dodatkową aktualizację zabezpieczeń dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008.

  W poniższej tabeli przedstawiono różnice między tymi trzema aktualizacjami:


  Aktualizacja zabezpieczeń 950582Aktualizacja 953252Aktualizacja 967715
  Dotyczy systemów operacyjnychWindows Vista i Windows Server 2008Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000
  Zawiera aktualizacje zabezpieczeńTak NieNie
  Dotyczy funkcji autouruchamianiaTak Tak Tak
  Metoda dostarczaniaWindows Update, Aktualizacje automatyczne i Centrum pobierania Centrum pobierania Windows Update, Aktualizacje automatyczne i Centrum pobierania
  Szczegóły pakietuPakiety zgodne z artykułem 950582 bazy wiedzy Microsoft Knowledge BasePakiety zgodne z artykułem 950582 bazy wiedzy Microsoft Knowledge BasePakiety zgodne z artykułem 967715 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
  Po zainstalowaniu wymaganych aktualizacji można wyłączyć funkcje autouruchamiania, korzystając z procedur w poniższych sekcjach:

  • Jak wyłączyć wszystkie funkcje autouruchamiania przy użyciu ustawień zasad grupy
  • Jak selektywnie wyłączyć określone funkcje autouruchamiania
  • Jak ręcznie ustawić klucz rejestru HonorAutorunSetting

Przeznaczenie funkcji autouruchamiania

Głównym celem funkcji autouruchamiania jest zapewnianie reakcji ze strony oprogramowania na akcje dotyczące sprzętu wykonywane na komputerze. Autouruchamianie obejmuje następujące funkcje:

 • Dwukrotne kliknięcie
 • Menu kontekstowe
 • Autoodtwarzanie
Te funkcje są zwykle wywoływane przez nośniki wymienne lub udziały sieciowe. Podczas autoodtwarzania jest analizowany plik Autorun.inf z nośnika. W tym pliku określono, które polecenia mają zostać uruchomione w systemie. Wielu producentów oprogramowania korzysta z tych funkcji do uruchamiania programów instalacyjnych.

Domyślne zachowanie funkcji autouruchamiania i autoodtwarzania

Domyślne zachowanie funkcji autoodtwarzania w systemach Windows XP

Funkcja autoodtwarzania rozpoczyna odczyt z dysku od razu po włożeniu nośnika do stacji dysków. Dzięki temu pliki Instalatorów programów czy odtwarzanie muzyki na nośniku audio są uruchamiane od razu. W systemach starszych niż Windows XP z dodatkiem SP2 funkcja autoodtwarzania była domyślnie wyłączona w przypadku stacji dysków wymiennych, takich jak stacja dyskietek (ale nie stacja dysków CD), oraz dysków sieciowych. W nowszych systemach, począwszy od systemu Windows XP z dodatkiem SP2, funkcja autoodtwarzania jest włączona w przypadku dysków wymiennych. Dotyczy to między innymi stacji dysków ZIP i urządzeń pamięci masowej USB. W przypadku włączenia ustawień wyłączających funkcję autoodtwarzania (odpowiednią procedurę opisano w tym artykule) można wyłączyć autoodtwarzanie ze stacji dysków CD, stacji nośników wymiennych lub wszystkich stacji dysków.

Uwaga To ustawienie jest obecne zarówno w folderze Konfiguracja komputera, jak i w folderze Konfiguracja użytkownika. W przypadku konfliktu ustawienie w folderze Konfiguracja komputera ma pierwszeństwo przed ustawieniem w folderze Konfiguracja użytkownika.

Domyślne zachowanie funkcji autouruchamiania

Polecenia autouruchamiania są zazwyczaj przechowywane w plikach Autorun.inf. Te polecenia umożliwiają uruchamianie aplikacji, programów instalacyjnych i innych procedur. W wersjach systemu Windows starszych niż Windows Vista włożenie nośnika zawierającego polecenie autouruchamiania powodowało automatyczne uruchomienie programu w systemie bez konieczności interwencji ze strony użytkownika. Ze względu na to, że wykonanie kodu może nastąpić bez wiedzy lub zgody użytkownika, warto rozważyć wyłączenie tej funkcji ze względów bezpieczeństwa. Ustawienia konfiguracji opisane w tym artykule umożliwiają administratorom częściowe lub całkowite wyłączenie dowolnych funkcji autouruchamiania w systemach Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008.

W systemach Windows Vista i Windows Server 2008 domyślnie użytkownikom jest wyświetlany monit z pytaniem, czy uruchomić polecenie autouruchamiania. Zmiany w tych ustawieniach opisano w dalszej części tego artykułu. Administrator może całkowicie wyłączyć polecenia autouruchamiania lub przywrócić zachowanie właściwe systemom starszym niż Windows Vista, polegające na automatycznym wykonywaniu poleceń autouruchamiania. Jeśli w konfiguracji wyłączono funkcje autouruchamiania lub nie skonfigurowano tych zasad, w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 użytkownikom nadal będą wyświetlane monity z pytaniem, czy uruchomić polecenie autouruchamiania.

Wymagania wstępne dotyczące wyłączania funkcji autouruchamiania

Aby wyłączyć funkcje autouruchamiania, należy zainstalować następujące aktualizacje:

Po zainstalowaniu wymaganych aktualizacji należy wykonać poniższe kroki, aby wyłączyć autouruchamianie.

Jak wyłączyć wszystkie funkcje autouruchamiania przy użyciu ustawień zasad grupy w systemie Windows Server 2008 lub Windows Vista

Użyj dowolnej z następujących metod:

Metoda 1
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz Gpedit.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 2. W obszarze Konfiguracja komputera rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Zasady autoodtwarzania.
 3. W okienku Szczegóły kliknij dwukrotnie pozycję Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie.
 4. Kliknij opcję Włączone, a następnie w polu Wyłącz autoodtwarzanie na wybierz pozycję Wszystkie dyski, aby wyłączyć funkcję autouruchamiania na wszystkich dyskach.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Metoda 2
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz Gpedit.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 2. W obszarze Konfiguracja komputera rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Zasady autoodtwarzania.
 3. W okienku Szczegóły kliknij dwukrotnie pozycję Domyślne zachowanie autouruchamiania.
 4. Kliknij pozycję Włączone, a następnie w polu Domyślne zachowanie autouruchamiania wybierz pozycję Nie wykonuj żadnych poleceń autouruchamiania w celu wyłączenia autouruchamiania w przypadku wszystkich stacji dysków.
 5. Ponownie uruchom komputer.

Jak wyłączyć wszystkie funkcje autouruchamiania przy użyciu ustawień zasad grupy w systemie Windows Server 2003, Windows XP Professional lub Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Gpedit.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Pod pozycją Konfiguracja komputera rozwiń węzeł Szablony administracyjne, a następnie kliknij pozycję System.
 3. W okienku Ustawienia kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.


  Uwaga W systemie Windows 2000 to ustawienie zasad ma nazwę Wyłącz autoodtwarzanie.
 4. Kliknij opcję Włączone, a następnie w polu Wyłącz autoodtwarzanie na wybierz pozycję Wszystkie dyski, aby wyłączyć funkcję autouruchamiania na wszystkich dyskach.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Jak wyłączyć lub włączyć wszystkie funkcje autouruchamiania w systemie Windows 7 i innych systemach operacyjnych

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 lub Windows XP

Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie wyłączyć lub włączyć autouruchamianie, należy kliknąć odpowiednie łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Wyłączanie autouruchamianiaWłączanie autouruchamiania
Uwaga
Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać te poprawki automatyczne na dysku flash lub dysku CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Aby samodzielnie wyłączyć autouruchamianie w przypadku systemów operacyjnych, które nie zawierają narzędzia Gpedit.msc, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący wpis w rejestrze:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość NoDriveTypeAutoRun, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz wartość 0xFF w celu włączenia wszystkich typów dysków. Jeśli chcesz selektywnie wyłączyć określone dyski, użyj innej wartości opisanej w sekcji „Jak selektywnie wyłączyć określone funkcje autouruchamiania”.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Jak selektywnie wyłączyć określone funkcje autouruchamiania

Aby selektywnie wyłączyć określone funkcje autouruchamiania, należy zmienić wartość wpisu NoDriveTypeAutoRun w jednym z następujących podkluczy rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia wpisu rejestru NoDriveTypeAutoRun.

WartośćZnaczenie
0x1 lub 0x80Wyłączenie autouruchamiania dysków o nieznanym typie
0x4Wyłączenie autouruchamiania dysków wymiennych
0x8Wyłączenie autouruchamiania dysków stałych
0x10Wyłączenie autouruchamiania dysków sieciowych
0x20Wyłączenie autouruchamiania dysków CD-ROM
0x40Wyłączenie autouruchamiania dysków RAM
0xFFWyłączenie autouruchamiania wszystkich rodzajów dysków
Wartość wpisu rejestru NoDriveTypeAutoRun określa, dla których dysków zostaną wyłączone funkcje autouruchamiania. Na przykład aby wyłączyć autouruchamianie tylko dla dysków sieciowych, należy ustawić wartość wpisu NoDriveTypeAutoRun na 0x10.


Aby wyłączyć autouruchamianie dla wielu dysków, należy dodać odpowiednie wartości szesnastkowe do wartości 0x10. Na przykład w celu wyłączenia autouruchamiania dla dysków wymiennych i sieciowych, należy dodać wartości szesnastkowe 0x4 i 0x10. 0x4 + 0x10 = 0x14. W tym przykładzie należałoby zatem ustawić wartość wpisu NoDriveTypeAutoRun na 0x14.


Wartość domyślna wpisu rejestru NoDriveTypeAutoRun różni się w zależności od systemu operacyjnego Windows. W poniższej tabeli wymieniono te wartości domyślne.

System operacyjnyWartość domyślna
Windows Server 2008 i Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

Wpis rejestru sterujący zachowaniem bieżącej aktualizacji

Wszystkie poprawki z bieżącej aktualizacji dla systemu Windows XP i dla systemu Windows Server 2003 zostały uwzględnione we wpisie HonorAutorunSetting w następującym podkluczu rejestru:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Wartość rejestru
WartośćTyp danychZakresWartość domyślna
HonorAutorunSettingREG_DWORD 0x0–0xFF 0x01

Uwaga W systemach Windows Server 2003 i Windows XP wszystkie zmiany wprowadzane w tej aktualizacji są sterowane wpisem HonorAutorunSetting, dzięki czemu w razie potrzeby można przywrócić poprzednią konfigurację. Ten wpis nie działa w systemach Windows 2000, Windows Vista ani Windows Server 2008.

Po zainstalowaniu aktualizacji 967715 klucz rejestru HonorAutorunSetting zostanie utworzony tylko w gałęzi rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE. Domyślna wartość klucza rejestru to 0x1. Ta wartość włącza funkcję dostępną w bieżącej aktualizacji. Przed zainstalowaniem bieżącej aktualizacji ten klucz rejestru nie występuje w systemie. Aby przywrócić zachowanie funkcji autouruchamiania sprzed instalacji pakietu, należy ręcznie ustawić klucz rejestru na wartość 0. W tym celu w kroku 6 poniższej procedury ręcznego ustawiania klucza rejestru należy wpisać wartość 0 zamiast 1. Wartość klucza HonorAutorunSetting jest zawsze odczytywana z gałęzi rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE, nawet jeśli taki sam wpis istnieje w gałęzi HKEY_CURRENT_USER.

Jak ręcznie ustawić klucz rejestru HonorAutorunSetting

Windows Server 2003 i Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym okienku, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz nazwę HonorAutorunSetting, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, kliknij opcję Szesnastkowy (jeśli nie jest zaznaczona), a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom system ponownie, aby nowe ustawienie zostało zastosowane.

Jak uniemożliwić tworzenie plików Autorun.inf w udziałach

Aby uniemożliwić wywoływanie funkcji autouruchamiania, a także zapisywanie plików Autoun.inf na zamapowanych dyskach sieciowych przez jakiekolwiek programy, należy wykonać następujące czynności:

 1. Usuń wszystkie pliki Autorun.inf z katalogu głównego zamapowanego dysku sieciowego.
 2. Nie udzielaj nikomu praw do tworzenia w katalogu głównym zamapowanego dysku sieciowego.
Uwaga Po zastosowaniu tej procedury funkcje autouruchamiania nie będą dostępne z poziomu dysków sieciowych.

Jak uniemożliwić użytkownikom korzystanie z urządzeń magazynujących USB

W poniższym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base opisano dwie metody uniemożliwiania połączenia z urządzeniem magazynującym USB:
823732 Jak wyłączyć obsługę urządzeń magazynujących USB

Uwaga Po zastosowaniu jednej z tych procedur urządzenia magazynujące USB nie będą już działać w systemie.

Często zadawane pytania

Czy ta aktualizacja spowoduje zmianę bieżących ustawień autouruchamiania?
Nie. Ta aktualizacja nie spowoduje zmiany bieżących ustawień autouruchamiania w systemie. Umożliwi ona poprawne wymuszanie ustawień autouruchamiania.Czy po zainstalowaniu aktualizacji wystąpią zmiany w działaniu systemu?
Po zainstalowaniu aktualizacji 967715 funkcje autouruchamiania dla dysków sieciowych mogą nie działać. Przyczyną tej sytuacji jest wyłączenie autouruchamiania dla dysków sieciowych w rejestrze. Po zainstalowaniu aktualizacji klucz rejestru ustawiony w celu wyłączania autouruchamiania dla dysków sieciowych jest poprawnie wymuszany. To jedyna zmiana funkcjonalności widoczna po zainstalowaniu aktualizacji. Jeśli przed aktualizacją zostały wyłączone funkcje autouruchamiania dla innych dysków, może zmienić się działanie dwukrotnego kliknięcia i menu kontekstowych.Czy jest to luka w zabezpieczeniach wymagająca wydania aktualizacji zabezpieczeń przez firmę Microsoft?
Nie. Wyłączenie funkcji autouruchamiania jest konfiguracją opcjonalną, którą klienci mogą wdrożyć według uznania. Aktualizacja 967715 rozwiązuje tylko problem z funkcjami autouruchamiania.Dlaczego z aktualizacji 953252 następuje przekierowanie do aktualizacji 967715?
Zawartość aktualizacji 953252 i 967715 jest identyczna. Różnią się one tylko kanałami dostarczania. Aktualizacja 953252 jest dostępna tylko w Centrum pobierania, a aktualizację 967715 można zainstalować za pośrednictwem witryny Windows Update, funkcji Aktualizacje automatyczne oraz Centrum pobierania. Przekierowanie do aktualizacji 967715, która zawiera wszystkie najnowsze dane, ma na celu uniknięcie powielania tych samych informacji.Czy po zainstalowaniu aktualizacji 950582 lub 953252 będzie nadal oferowana aktualizacja 967715?
Nie, aktualizacja 967715 zawiera to samo co aktualizacja 953252, ale wzbogacono ją o nowe funkcje i wydano pod nazwą 950582. Dlatego jeśli w aplecie Dodaj lub usuń programy jest wyświetlana aktualizacja 950582 lub 953252, nie trzeba instalować aktualizacji 967715. Aktualizacja 967715 nie będzie też oferowana przez funkcję Windows Update ani Aktualizacje automatyczne.Czy te aktualizacje powodują wyłączenie funkcji autouruchamiania?
Nie. Oferowane aktualizacje zapewniają poprawne działanie wartości kluczy rejestru wyłączających te funkcje. Aktualizacje nie zmieniają wartości kluczy rejestru ani nie mają wpływu na wcześniej ustawione wartości. Jeśli wartości kluczy rejestru dotyczące funkcji autouruchamiania nie były ustawione przed zainstalowaniem tych aktualizacji, to wyłączenie autouruchamiania będzie wymagać odpowiedniego ustawienia tych kluczy.Gdzie są aktualizacje dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008?
Aktualizacje dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 zostały wydane razem z innymi aktualizacjami w ramach aktualizacji zabezpieczeń 950582 (biuletyn zabezpieczeń MS08-038). Aby skorzystać z ustawień kluczy rejestru wyłączających autouruchamianie, użytkownicy systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 muszą zainstalować aktualizację zabezpieczeń 950582.


Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Aktualizacja 967715 jest oferowana wielokrotnie

  Aktualizacja 967715 może być oferowana wielokrotnie, jeśli ustawienie rejestru HonorAutorunSetting opisane w tym artykule nie zostanie dodane do gałęzi rejestru. Ten problem może wystąpić, jeśli inny program zainstalowany na komputerze uniemożliwia aktualizacji zapis we wpisie rejestru. Takie oprogramowanie może blokować instalację aktualizacji lub usunąć wpis rejestru po ponownym uruchomieniu komputera.  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację w trybie awaryjnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz aktualizację. W tym celu wykonaj następujące czynności:

   1. Odwiedź witrynę Centrum pobierania firmy Microsoft:
   2. W polu Wyszukaj plik do pobrania wpisz numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base zawierającego opis aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
   3. Pobierz aktualizację i zapisz ją na pulpicie.
  2. Zainstaluj aktualizację. W tym celu wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik w celu zainstalowania go.

    Jeżeli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer.
   2. Odwiedź witrynę Windows Update lub Microsoft Update i sprawdź, czy aktualizacja jest oferowana ponownie. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.
  3. Zainstaluj aktualizację w trybie awaryjnym. W tym trybie większość procesów i usług jest wyłączona. Dotyczy to także usługi Windows Update. Zainstalowanie aktualizacji w trybie awaryjnym pozwala szybko sprawdzić, czy jakaś aplikacja lub proces powoduje problemy z instalacją. Aby zainstalować aktualizację w trybie awaryjnym, wykonaj następujące czynności:

   1. Ponownie uruchom komputer.
   2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F8.
   3. Korzystając z klawiszy strzałek, wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   4. Kliknij dwukrotnie plik pobrany w kroku 1, aby go zainstalować.
   5. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.
   6. Odwiedź witrynę Windows Update lub Microsoft Update i sprawdź, czy aktualizacja jest nadal oferowana. Możesz też zaczekać do następnego uruchomienia funkcji Aktualizacje automatyczne.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow
Właściwości

Identyfikator artykułu: 967715 — ostatni przegląd: 04.10.2011 — zmiana: 1

Opinia