Podczas uruchamiania program Internet Explorer jest otwierany, jego okno jest przez chwilę widoczne, a następnie program jest natychmiast zamykany

Streszczenie

Podczas uruchamiania programu Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10 może się zdarzyć, że program Internet Explorer zostanie otwarty, jego okno będzie przez chwilę widoczne, a następnie zostanie natychmiast zamknięte. Może to nastąpić, jeśli program Internet Explorer jest uszkodzony. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności podane w poniższej sekcji rozwiązania.

Rozwiązanie

Należy wybrać odpowiedni system operacyjny i wykonać podane instrukcje.

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008


Właściwości

Identyfikator artykułu: 967896 — ostatni przegląd: 06.08.2013 — zmiana: 1

Opinia