Przechodzenie do stron sieci Web znajdujących się w różnych strefach zabezpieczeń programu Internet Explorer powoduje anulowanie nawigacji

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 961260 (MS09-002) na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 może wystąpić problem podczas odwiedzania niektórych stron sieci Web znajdujących się w różnych strefach zabezpieczeń programu Internet Explorer. W przypadku wystąpienia tego problemu zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:


Nawigacja do strony sieci Web została anulowana
Ten problem występuje, gdy nawigacja spowoduje wyłączenie trybu chronionego. Strefę zabezpieczeń, do której należy dana strona sieci Web, można określić, sprawdzając pasek stanu u dołu okna programu Internet Explorer 7.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ program Internet Explorer 7 przełącza ustawienia trybu chronionego w przypadku skonfigurowania określonych stron sieci Web w obszarze Zaufane witryny na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje internetowe. Domyślnie witryny sieci Web skonfigurowane w obszarze Zaufane witryny mają wyłączony tryb chroniony.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowsze aktualizacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 963027 (MS09-014). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
963027 MS09-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Jeśli wcześniej zastosowano jeden ze sposobów obejścia problemu przedstawionych w tym artykule, należy usunąć to obejście.

Cofanie metody obejścia 3: wyłączenie trybu chronionego dla strefy „Zaufane witryny”

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg Opcje internetowe w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe na liście Programy.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Zaufane witryny w obszarze Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń.
 3. Wyczyść pole wyboru Włącz tryb chroniony (wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer), a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Internet Explorer.

Cofanie metody obejścia 4: włączenie funkcji wprowadzonej w aktualizacji zabezpieczeń 961260 (MS09-002) przez edycję klucza rejestru FeatureControl

W tym celu należy zmodyfikować wartość DWORD o nazwie iexplore.exe i ustawić wartość 1 w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit.exe na liście Programy.


  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL
  Uwaga Jeśli podklucz FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL nie istnieje, nie trzeba wykonywać dalszych czynności, ponieważ do komputera nie zastosowano danej metody obejścia.
 3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję iexplore.exe, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Uruchom ponownie program Internet Explorer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 961260 (MS09-002), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

961260 MS09-002: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer

Właściwości

Identyfikator artykułu: 967941 — ostatni przegląd: 26.01.2010 — zmiana: 1

Opinia