MS09-016: Opis pakietu poprawek dla programu Forefront Threat Management Gateway MBE: 14 kwietnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-016. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje następujące problemy:
  • 961831 Luka w zabezpieczeniach dotycząca stanu protokołu TCP obiektu nasłuchującego sieci Web w programie Forefront Threat Management Gateway MBE (j. ang.)
  • 968076 Luka w zabezpieczeniach umożliwiająca ataki sieciowe oparte na skryptach międzywitrynowych w programie Forefront Threat Management Gateway MBE pozwala na przekierowywanie do złośliwych witryn (j. ang.)
Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje również problem polegający na tym, że program Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition (MBE) może nieoczekiwanie zostać zamknięty i może wystąpić następujący błąd:

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) Arguments (Argumenty): Arg1: 0000000000000040, memory referenced (odwołanie do pamięci) Arg2: 0000000000000002, IRQL Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation (wartość 0 = operacja odczytu, 1 = operacja zapisu) Arg4: fffffa6000a0a9e5, address which referenced memory (adres odwołania do pamięci)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

962006 Program Forefront Threat Management Gateway MBE ulega awarii i pojawia się następujący błąd dotyczący wykrywania błędów: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) (j. ang.)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cookieauthfilter.dll6.0.6417.153476,59210-Mar-200901:04x86
msphlpr.dll6.0.6417.153894,40010-Mar-200901:04x86
wspsrv.exe6.0.6417.1531,439,15210-Mar-200901:04x86
Fweng.sys6.0.6417.153755,12019-Feb-200902:09x86
Fweng64.sys6.0.6417.153853,93619-Feb-200902:09x64
Fweng64100.sys6.0.6417.100857,18418-Feb-200921:52x64
Msfpcpatch.dll6.0.6417.153161,72810-Mar-200901:03x86

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Forefront Threat Management Gateway MBE.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 968075 — ostatni przegląd: 07.05.2009 — zmiana: 1

Opinia