Nie można wyświetlić bezpiecznej witryny sieci Web w programie Internet Explorer 8

Symptomy

Kiedy użytkownik próbuje wyświetlić bezpieczną witrynę sieci Web w programie Microsoft Internet Explorer 8, nie może uzyskać do niej dostępu.


Uwaga Dostęp do bezpiecznych witryn sieci Web jest zazwyczaj uzyskiwany za pomocą adresów URL, w których określono protokół https://.

Rozwiązanie

Włączanie widoku zgodności w programie Internet Explorer

Witryna sieci Web może nie być w pełni zgodna z programem Internet Explorer 8 i może nie być poprawnie wyświetlana. Jednym z możliwych rozwiązań problemu jest włączenie widoku zgodności dla witryny sieci Web.

Metoda 1. Włączanie widoku zgodności witryny sieci Web

Aby włączyć widok zgodności dla określonej witryny sieci Web, która nie jest wyświetlana poprawnie lub nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. Wprowadź adres witryny sieci Web, która nie jest poprawnie wyświetlana lub nie działa prawidłowo, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij ikonę Widok zgodności, umieszczoną po prawej stronie paska adresu.
  Uwaga Jeśli dana witryna sieci Web została zaprojektowana dla starszych wersji programu Internet Explorer, widok zgodności nie jest wymagany i związane z nim polecenia nie są dostępne.
 4. Po włączeniu widoku zgodności witryna sieci Web zostanie automatycznie odświeżona i pojawi się komunikat informujący o tym, że witryna sieci Web jest wyświetlana w widoku zgodności.
Jeśli ta metoda jest skuteczna

Jeśli witryna sieci Web jest wyświetlana poprawnie i działa prawidłowo, można powrócić do normalnego korzystania z komputera. Może być jednak konieczne zastosowanie tej metody dla każdej witryny sieci Web, w przypadku której występuje ten problem. Aby włączyć widok zgodności dla wszystkich witryn sieci Web, zobacz sekcję Metoda 2.

Uwaga Jeśli ta metoda zostanie użyta w celu rozwiązania problemu z wyświetlaniem określonej witryny sieci Web, program Internet Explorer zapisze ustawienie widoku zgodności dla tej witryny. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi tę witrynę, zostanie użyty widok zgodności. Aby widok zgodności nie był uruchamiany dla witryny sieci Web, należy kliknąć ikonę Widok zgodności podczas wyświetlania tej witryny.


Uwaga Można też dodać określone witryny sieci Web do ustawień widoku zgodności lub usunąć je z tych ustawień bez odwiedzania każdej z nich. W tym celu należy kliknąć menu Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia widoku zgodności. W tym oknie można dodawać i usuwać witryny sieci Web.

Jeśli ta metoda nie jest skuteczna
Jeśli witryna sieci Web nie jest wyświetlana poprawnie lub nie działa prawidłowo, oznacza to, że wystąpił inny problem. Należy zastosować inne rozwiązania przedstawione w tej sekcji.

Metoda 2. Włączanie widoku zgodności dla wszystkich witryn sieci Web

Rozważmy następujący scenariusz. Większość odwiedzanych witryn sieci Web nie jest wyświetlana poprawnie lub nie działa prawidłowo. Wypróbowano metodę 1 dla niektórych z tych witryn sieci Web i ta metoda okazała się skuteczna. W takiej sytuacji można włączyć tryb zgodności dla wszystkich witryn sieci Web. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia widoku zgodności.
  Uwaga Jeśli polecenie Ustawienia widoku zgodności nie jest dostępne, może to oznaczać, że administrator sieci skonfigurował te ustawienia za pomocą zasad grupy. Skontaktuj się z administratorem lub działem pomocy technicznej.
 3. Kliknij pole wyboru Wyświetl wszystkie witryny sieci Web w widoku zgodności, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 4. Aby upewnić się, że problem został rozwiązany, odwiedź kilka witryn sieci Web, które nie były wyświetlane poprawnie lub nie działały prawidłowo.

Usuwanie historii przeglądania

Program Internet Explorer może używać starych informacji podczas próby wyświetlenia strony sieci Web. Spróbuj usunąć historię przeglądania i sprawdź, czy spowoduje to rozwiązanie problemu. Wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Usuń historię przeglądania.
 3. W oknie Usuwanie historii przeglądania kliknij przycisk Usuń wszystko.
 4. Zaznacz pole wyboru Usuń również pliki i ustawienia przechowywane w dodatkach, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Spróbuj ponownie wyświetlić stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
Jeśli strona sieci Web działa prawidłowo, można zakończyć pracę z tym artykułem. W przeciwnym wypadku należy zastosować następne rozwiązanie.

Uruchamianie programu Internet Explorer w trybie „bez dodatków”

Dodatki przeglądarki mogą być pomocne podczas korzystania z przeglądarki, lecz mogą czasami zakłócać działanie innego oprogramowania na komputerze lub powodować konflikty z tym oprogramowaniem. Spróbuj uruchomić program Internet Explorer bez dodatków, aby sprawdzić, czy spowoduje to rozwiązanie problemu. Wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij pozycję Internet Explorer (bez dodatków). Program Internet Explorer zostanie otwarty bez dodatków, pasków narzędzi i dodatków plug-in.
 3. Spróbuj ponownie wyświetlić stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
Jeśli problem zostanie rozwiązany po wyłączeniu wszystkich dodatków, można wyłączyć wszystkie dodatki przy użyciu Menedżera dodatków, a następnie włączyć tylko te dodatki, które są potrzebne. W ten sposób można ustalić, który dodatek jest przyczyną problemu.
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj dodatkami.
 4. Kliknij dodatek na liście Nazwa, a następnie kliknij opcję Wyłącz.
 5. Spróbuj ponownie wyświetlić stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
 6. Jeśli strona sieci Web działa prawidłowo, oznacza to, że dany dodatek był przyczyną problemu. Jeśli strona sieci Web nadal nie jest wyświetlana, oznacza to, że dodatek nie był przyczyną problemu i można go włączyć ponownie.
 7. Powtarzaj kroki od 4 do 6, aż zidentyfikujesz dodatek będący przyczyną problemu. Po wyłączeniu tego dodatku można zakończyć pracę z tym artykułem.
Jeśli żaden z dodatków nie jest przyczyną problemu, należy zastosować następne rozwiązanie.

Resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Spróbuj zresetować ustawienia programu Internet Explorer, aby przywrócić ustawienia domyślne. Spowoduje to usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie Internet Explorer od czasu jego instalacji, ale elementy ulubione ani źródła danych nie zostaną usunięte. Wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer i Eksploratora Windows.
 2. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 3. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 5. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.
 6. Gdy program Internet Explorer zakończy przywracanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 7. Zamknij program Internet Explorer, a następnie otwórz go ponownie, aby zastosować zmiany.
 8. Spróbuj ponownie wyświetlić stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
Jeśli strona sieci Web działa prawidłowo, można zakończyć pracę z tym artykułem. W przeciwnym wypadku należy zastosować następne rozwiązanie.

Przywracanie systemu

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Narzędzia systemowe.
 3. Kliknij polecenie Przywracanie systemu. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 4. Spróbuj ponownie wyświetlić stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
Jeśli strona sieci Web działa prawidłowo, można zakończyć pracę z tym artykułem. Jeśli strona sieci Web nie działa prawidłowo, zobacz sekcję „Więcej informacji”.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie systemu: często zadawane pytania.

Więcej informacji

Początkujący i średnio zaawansowani użytkownicy komputerów mogą rozwiązywać podobne problemy przy użyciu Pomocy z przewodnikiem. Można również skontaktować się z pomocą techniczną dla programu Internet Explorer 8.

Aby uzyskać więcej informacji dla zaawansowanych użytkowników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

949787 Windows Internet Explorer 8 — informacje o wersji (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 968089 — ostatni przegląd: 26.08.2009 — zmiana: 1

Opinia