Błąd „Program Internet Explorer 8 działa w specjalnym trybie bez dodatków, co pozwoli usunąć problem ze zgodnością dodatku plug-in Skype 3.8 IE”

Symptomy

Na komputerze jest zainstalowany program Skype 3.8 dla systemu Windows. Podczas uruchamiania programu Windows Internet Explorer 8 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Program Internet Explorer 8 działa w specjalnym trybie bez dodatków, co pozwoli usunąć problem ze zgodnością dodatku plug-in Skype 3.8 IE.
Na skutek tej niezgodności program Internet Explorer 8 przestaje odpowiadać lub ulega awarii.

UwagaWtyczka Skype 3.8 IE dodaje nowe funkcje do programu Internet Explorer. Jednak może on być niezgodny z określoną wersją programu Internet Explorer 8.

Rozwiązanie

Aby usunąć tę niezgodność, należy skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja 1. Zaktualizowanie programu Skype dla systemu Windows do najnowszej wersji

Aby zaktualizować program Skype dla systemu Windows do najnowszej wersji, należy zainstalować najnowszą wersję tego programu.

Opcja 2. Wyłączenie dodatku plug-in Skype 3.8 dla programu IE

Klip wideo: jak wyłączyć dodatek w programie Internet Explorer (w języku angielskim)Aby wyłączyć dodatek plug-in Skype 3.8 dla programu IE, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer.
  2. Otwórz nowe okno programu Internet Explorer.
  3. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony w sekcji „Symptomy”, kliknij pozycję Zawsze otwieraj program Internet Explorer bez tego dodatku.

    Uwaga Po kliknięciu pozycji Zawsze otwieraj program Internet Explorer bez tego dodatku program Internet Explorer 8 nie będzie ładował dodatku programu Skype. Nawiązywanie połączeń za pomocą programu Skype będzie nadal możliwe. Nie będzie można jednak nawiązywać połączeń przy użyciu programu Skype przez klikanie numerów telefonów na stronach sieci Web.
Uwaga Ten problem można również zdiagnozować lub rozwiązać przy użyciu usług automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft, zobacz Rozwiązywanie problemów z dodatkami programu Internet Explorer powodującymi jego zawieszanie się i awarie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 968129 — ostatni przegląd: 21.08.2013 — zmiana: 1

Opinia